Kdo lže?

Říká se : “ Kdo lže do pekla klouže“

had

Co je lež? Lež je nepravdivý výrok, typ klamu, který zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé vede k získání nějaké výhody, nebo vyhnutí se trestu. Lži mohou být malé, milosrdné a velké.
Osoba, která lže opakovaně, bývá označována jako lhář, notorický, případně patologický lhář.
Pravá lež slouží k získání nějaké výhody pro danou osobu, nebo skupinu osob. Tyto výhody mohou být materiálního charakteru, vyhnutí se trestu, k zachování reputace nebo k zlepšení společenského postavení.
Polopravdy: typ lži, kdy se něco podstatného vynechá a někdo další je ponechán v mylných představách.
Zamlčování: ve vztahu, kde se lidé dohodnou, že se budou sobě svěřovat, je zamlčování skutečnosti ekvivalentem lži.
Mlžení: zatajování skutečnosti, okrajové informace jsou zveličovány, aby byla odvedena pozornost od pronesené nepravdy.
Obranná lež: uvádíme ji tehdy, pokud  hrozí, že odhalení pravdy by mělo katastrofální důsledky.
Sebeklam: sebeklamům podléhá mnoho lidí, jedná se o případ, kdy člověk sám sebe přesvědčí o pravdivosti výroku, který neodpovídá skutečnosti. Některé sebeklamy jsou však duševní nemocí, bludy, paranoia.

Patologické lhaní: Takový člověk lže, aniž by z toho měl hmatatelný užitek. Lže dokonce i ve chvílích, kdy by pro něj bylo jednodušší a dokonce výhodnější mluvit pravdu. Takový člověk je zcela závislý na svém smyšleném světě a nepravdivých informacích. Má-li popisovat skutečnou realitu, prožívá naprostou frustraci.
Patologický lhář si zvykne tyto lži používat, zvykne si i na stres, který neustálé lhaní provází. Dokáže svými fabulacemi rozbít světy ostatním. Patologičtí lháři se dělí do různých podskupin a často trpí mnohočetnými poruchami osobnosti. Hlavním motivem těchto lhářů je získání takové pozornosti a respektu, jaké by podle jejich názoru nikdy nepoznali, kdyby se spolehli na své obyčejné a nezajímavé já. Lhaní se pro něj stává drogou. Být středem pozornosti, stát se důležitým, šokovat, pobavit. Toto jsou hnací síly k tomu, aby člověk nemluvil obyčejnou a nudnou pravdu.
Terapie je velmi obtížná

www.spektrumzdravi.cz › Články › Psychologie

Příště o hysterii

One thought on “Kdo lže?”

  1. Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe.
    Staré moudré přísloví, které mi často říkával v dětství dědeček, když se mi snažil vysvětlit, že lhát se nemá, protože je to nečestné, zbabělé a špatné. Protože děda byl skvělý a čestný člověk, který se tohoto přísloví sám držel, doteď nemám žádné pochyby o tom, že lhát je opravdu špatné.

Komentáře nejsou povoleny.