Kopie

Mohu si při nahlížení do dokumentů dělat kopie digitálním fotoaparátem či videokamerou?

Ano, fotoaparát je stejně jako videokamera technickým zařízením, které splňuje podmínky zákona a je moderním způsobem nahlížení do spisů a pořizováním si kopií, výpisů či opisů. Úředníci se na vás patrně budou dívat poněkud podezíravě, vy máte nicméně „právo činit, co není zákonem zakázáno, a zároveň nesmíte být nuceni k ničemu, co vám zákon neukládá“ (jak uvádí ustanovení Listiny i Ústavy). Zákon natáčení ani fotografování nezakazuje a úřad tak nemůže takovému jednání bránit. Fotografování nebo natáčení je vlastně součástí (podmnožinou) nahlížení. Pokud by bylo žadateli bráněno, mohlo by se v daném konkrétním případě jednat podle míry zásahu o přestupek nebo o trestný čin.