Kraj přikazuje

Každý tu u nás již ví, jak probíhá poskytování informací obcí (a jiné úřední záležitosti). Jedná se o (v podstatě stálé) protizákonné jednání. Ignorace žádostí, nedodržování lhůt, lhaní v odpovědích, nesmyslné právní argumenty, obstrukce veškerých typů, nedodržování předepsaného postupu atd. 

Kdo za to může? Samozřejmě přímou odpovědnost mají výkonní představitelé obce, paní starostka Šomodíková a pan místostarosta MVDr. Jurovic. Tito dva nejvíce porušují zastupitelský slib.
Paní starostka je již šestý rok na v úřadě a nenaučila se nic. A asi se už ani nenaučí. To by měli pochopit i zastupitelé, hlavně ti, kteří nesou odpovědnost za její postavení do čela obecního úřadu.
OPRAVDU jste si jisti, že to byla nejlepší volba? Nepodléháte nějakému bludu? Opravdu jí věříte, že chyba je v zákonodárcích a ne v ní? Jestli ano, doporučuji vám navštívit lékaře. Ano vám, kteří podporujete diletanta takovéhoto kalibru, vy paní předsedkyně finančního výboru Kyselová, vy pane předsedo kontrolního výboru Šebesto, vy pane zastupiteli Blahuši.

A co vy, ostatní zastupitelé, kteří jste sice nezvedli ruku pro paní Šomodíkovou, necháte to tak? Necháte ze sebe dál dělat idioty? Klidně necháte dělat idioty z občanů?

Požádal jsem obec o stálý vzdálený přístup do nákladů obce. Už někdy v listopadu loňského roku. Protože mám důvodné podezření o způsobu hospodaření obce. Viz případ WOMBAT, Kultura 2015 atd.
Samozřejmě se mi vysmáli. To přece neměla ani paní zastupitelka Kocourková jako předseda finančního výboru. Neslýchané, koukat nám do karet…

Nicméně kraj rozhodl podle zákona. I já prostý občan mám právo vědět okamžitě vše, za co se utrácí naše veřejné prostředky.
Musí docházet obcházení zákonů až tak daleko?

rozhodnutí

12 thoughts on “Kraj přikazuje”

 1. Co k tomu dodat?
  Kdo chce kam, pomozme mu tam.
  Je prazvláštní, že nejméně schopný člověk má prý největší schopnosti řídit obec (slova p. Kyselové). Tato starostka neví vůbec nic o svých povinnostech, přesto má drzost mluvit o lidech, kteří ji upozorňují na nepravosti které dělá, na nedodržování základních zákonů a předpisů i usnesení ZO, že ji šikanují. Šikanuje ji každý, kdo po ní chce činnost, kterou má bezpodmínečně konat sama. Dokonce i kontrolu FV považovala za šikanu. Ale co hůř, svým překrucováním pravdy ovlivňuje mínění lidí, kteří se moc nevyznají v povinnostech, které má a jejímu ublíženectví neustále věří.
  Jenom krákající havrani, nic víc.

 2. Ještě bych chtěl dodat, že krajský úřad není soud. Vždy se snaží rozumně pomoci obecním představitelům a vysvětlit jim, co je nutné a co ne atp. To znamená, že dává možnost i časový prostor obci svůj omyl napravit. Rozhodnutí s příkazem vydává jen výjimečně a to v případech, kdy obec si ve své aroganci umanutě nedá říct.

 3. Protože období vývoje politické situace v Lomnici je již ve znamení trestních oznámení na policii a skončí to jistě až rozhodováním soudů. (Začal to pan místostarosta MVDr. Jurovic svým křižáckým tažením proti občanům, neochotným se podrobit jeho mocenské zvůli (případy sousedky, stránky občanů) a také paní starostka Šomodíková svou neúnavnou touhou po hlavách svých chybujících i nechybujících občanů.)
  Proto je na řadě otázka, kdo bude platit případné prohrané kauzy obce Lomnice? Kolik nás, lomničany, stojí právníci v nesmyslných, předem prohraných, osobních kauzách proti vlastním občanům?

 4. Kyž se dal pan doktor na politiku, měl si uvědomit, že někdo může vytáhnout kostlivce z jeho skříně o kterých mnozí občané nevěděli. Ale taková politika, kterou rozehrál s paní starostkou mu mnoho popularity u většiny nezíská, spíše naopak.
  Vrána k vráně sedá.
  A tak si v AAAnastáně vesele žijeme. Aby nebylo veseleji.

 5. Podívejme se, jak se na úřadě polepšili. Už umí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Vypadá to drsně, že 🙂

 6. Zase musím posílat na kraj odvolání, proti nesmyslnému odepření informace:

  Odvolání Čj:1404/2015

  Vyjadřuji tímto odvoláním nesouhlas s odepřením informací.
  Nepožadoval jsem žádná data nutně ověřená auditorem. Ve vašem odůvodnění se mě snažíte uvést v omyl, poukazováním na paragraf s vlastním a nesprávným výkladem:

  „Dle § 21a zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku, nesmí zveřejnit informace, které před tím nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl uživatele těchto informací uvést v omyl, že nebyly auditorem ověřeny. Podkladem pro provedení řádného auditu je celé účetnictví povinného subjektu a jedná se o požadované informace žadatelem. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud za období leden 2015 až prosinec 2015 nebyl u povinného subjektu proveden audit, nesmí poskytovat informace, které by mohly žadatele vést v omyl.“

  Já budu citovat přímo:
  „§ 21a zákona číslo 563/1991 Sb. odstavec (6) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nesmí zveřejnit informace, které předtím nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly.“

  Z toho je jasné, že nesmíte zveřejňovat informace tak, abych nabyl dojmu, že byly ověřeny auditorem. Žádám Vás tedy, aby jste k požadovaným datům uváděla i zda položka byla ověřena auditorem, či ne. Dobrý nápad.

  Přeji příjemný den.

 7. Rozumím tomu dobře, že se nerespektuje PŘÍKAZ Krajského úřadu? Paní starostka si opět přizpůsobila § 21 dle svého? Vidíte jak malé přesmyčky změní smysl?! Buď tomu nerozumí, nebo záměrně manipuluje.

  1. Toto si představuje pod příkazem vyřídit žádost občanovi. Zamítám, nemám, nedám, nemůžu. Proč asi?
   Kolikrát již zkoušela překroutit zákony ve svůj prospěch. A pořád to zkouší dál. Také jí to občas vycházelo.
   Myslím, že opravdu nechápe. Kdyby chápala, chápala by také, že tudy cesta nevede, že si, oproti jiným, už dávám pozor na její nesmysly. Na tuto práci se opravdu nehodí. Tak či onak.

 8. Zajímavé jak postupují jiné obce či města, vnímají stížnost na kraj jako průšvih a hned se mediálně vyjadřují. Dokonce sami poskytují informace, aby se nemusel nikdo doprošovat. Jen takhle mají mou důvěru. Čtěte pozorně. Jak můžete vidět, můj požadavek není vůbec zvláštní, jinde to mají běžně:

  Média i sociální sítě zaplnila v minulých dnech „kauza“ údajného neposkytnutí informací 15ti letému žadateli. Vyjádření magistrátu v této věci je následující:

  Žádosti dle Zákona 106/99 Sb. přijímá na Magistrátu města Prostějova oddělení informační služby. Pověřená pracovnice nevydává žádné rozhodnutí ani neposkytuje informace na základě vlastního uvážení, ale vyžádá si je na příslušném odboru a poskytnutí či neposkytnutí informace konzultuje s právním oddělením. V odůvodněných případech vyzve žadatele k doplnění žádosti. V případě zamítavého stanoviska vydá rozhodnutí. V případě poskytnutí informace je tato následně zveřejněna na webových stránkách města
  Každá žádost se posuzuje individuálně, ale musí být vyřešena v souladu s výše uvedeným zákonem.
  Vzhledem k tomu, že aktuální případ – žadatel podal stížnost na postup magistrátu – nyní prošetřuje Krajský úřad Olomouckého kraje, očekáváme každým dnem vyjádření kraje a dle toho budeme postupovat dále.
  Přestože jde o záležitost, která se přímo netýká samosprávy, jde totiž o vyřizování žádosti dle platného zákona, primátor města Prostějova bude v každém případě trvat na objasnění celé věci, protože v zájmu města je poskytovat občanům co nejširší spektrum informací, a to i nad rámec Zákona 106/99 Sb. (samozřejmě pokud toto nenaráží na jiné ustanovení jiného právního předpisu). Pokud se prokáže, že někdo z úředníků pochybil, budou z toho vyvozeny důsledky.
  Město Prostějov dělá maximum, aby lidé měli všechny potřebné informace o práci samosprávy i úřadu. Zavedli jsme on-line přenosy ze zastupitelstva, máme na webu videoarchiv se záznamy jednání, zřídili jsme transparentní účet města, na němž mohou občané sledovat veškeré finanční pohyby. Rozklikávací rozpočet nabízí občanům pohled nejen na čerpání rozpočtu, ale také na údaje z faktur, které se na tento rozpočet vážou. Další kroky rozšiřující již tak širokou otevřenost radnice připravujeme a budou realizovány v průběhu tohoto volebního období (např. nové webové stránky s dalšími moduly on-line komunikace s úřadem).

  Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějov

  Originál je zde

 9. Takto uvažovat je nad možnosti naší starostky. Ta bude všechno tutlat a zapírat až do morku kosti. Dělá z občana blbčana. A je smutným faktem, že mnozí zastupitelé ji v tom z různých osobních pohnutek ještě podporují.

  1. Přesnější je, že „vnímá každého občana jako blbčana“.
   Ano, „nalžu těm blbečkům něco, pověsím na to pár paragrafů, ať to vypadá důležitě“. Když tam opisuje nějaký paragraf a zjistí, že postupuje proti zákonu, tak citaci zákona prostě přepíše jak potřebuje, no a co. „Já jsem tu, z boží vůle, zákonodárce. A všichni budou skákat jak jim zapískám. Většinu úsměvem, slzičkami nebo nějaký žvástem zpracuji a přesvědčím je o své pravdě. Čeho se bát, jsou to jen blbčani. A ten zbytek zničím tak, že je nikdo ani nepozdraví, poznají, kdo tu má opravdovou moc, cha.“

Komentáře nejsou povoleny.