Krakow

Krásný výlet do adventního Krakowa nemá cenu komentovat. Pár fotek nám atmosféru připomeneme nejlépe. Cítil jsem tam jakousi sounáležitost, nejen proto, že Krakow má svého Krakena, který stále chrlí oheň, a my lomničané svou vícehlavou saň, také stále nebezpečnou……… ale i vzduch voněl podobně jako u nás… 

Jediné, co bylo cítit výrazněji, byla bližší přítomnost boží. Majestátní katedrály a neuvěřitelně luxusně umělecky vybavené kostely (zákaz focení) s podporou vánočního času dominovali nad vším. Místa kde kdysi (ne zase tak dávno) chodíval budoucí papež Jan Pavel II. ještě teď svítila dobrotou a sváděla k odpuštění…

Krakow, taková o něco menší Praha s kouskem Vatikánu

 

2 thoughts on “Krakow”

  1. Pověst o Krakovi a drakovi

    V pradávných dobách se ve skalní sluji usadila nebezpečná sedmihlavá saň. Tyranizovala obyvatele, napadala dobytek a nikdo se jí nedokázal postavit. Králi se přihlásil mladý švec, že strašlivého draka přemůže. Vyvrhnul ovci a naplnil ji sírou. Pomazal krví a předhodil drakovi. Nestvůra návnadu spolkla. Když se v ní vznítil oheň, spěchala k Visle. Drak hltavě pil tak dlouho, až puknul. Za odměnu dostal švec za ženu jednu z princezen. Král přenesl své sídlo na wawelský kopec a založil město Krakov.

    Celý článek najdete zde: Pověst o Krakovi a drakovi

    1. Lomnická saň, původem ze tří zasukovaných hadů, se postupem času rozrůstala o další hlavy. Naposledy jsem jich napočítal 6. Ale sedmou hlavu zastupuje dráček z blízkého okolí.
      Doufejme, že mladý švec se objeví brzo i u nás, strašlivého draka přemůže a ukončí tak tyranizování nevinných místních obyvatel…

Komentáře nejsou povoleny.