Lomnický Masopust

Masopustem –  též fašankem, šibřinkami či ostatky (název se mění dle regionu) – bylo v minulosti nazýváno období od Vánoc do doby postní. Období, pro něž byly charakteristické zábavy, zabíjačky a jiné veselé kratochvíle. Později se název „masopust“ usadil na samém konci tohoto období, tedy pár dní před Popeleční středou, jíž začíná postní doba. V úterý před Popeleční středou obcházel po vsi průvod rozmanitých maškar, zpívalo se, tancovalo, hodovalo a celá veselice vyvrcholila večerní taneční zábavou. Odbitím půlnoci vše skončilo, lidé se rozešli domů a začala příprava na největší křesťanské svátky Velikonoce. Ta se naopak vyznačovala klidem, usebraností a postem – znamení toho, že o duši je potřeba pečovat ještě důsledněji než o tělo.

V dnešní době se masopustní veselice přirozeně přesunuly z pracovního týdne na víkend před Popeleční středou.

V Lomnici bychom rádi tuto tradici zavedli či obnovili (možná pamětníci by vzpomněli, zda se masopust v obci slavíval a jakým způsobem…) a inspirací nám byly masopustní průvody z oblastí Čech a Moravy, kde se tato tradice již mnoho let zachovává v téměř nezměněné podobě. Například v mikroregionu Hlinecko byly masopustní vesnické obchůzky zapsány do nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Do jaké podoby se v Lomnici masopustní průvod vyvine, sami uvidíme, ale budeme se snažit zachovat jistou starosvětskost, která je odkazem historie a kořenů lidových tradic.

Tradičními maskami Masopustu, které mj. uvidíte v sobotu 14. 2. i v Lomnici, jsou:

  • Strakatý (nebo laufr)- žádá starostu o povolení průvodu, průvod vede,
  • Turci – mladí muži s barevnými čepci a šavlemi, v některých oblastech tančí tzv. „šavlový tanec“,
  • Slaměný – symbol plodnosti a hojnosti úrody,
  • Medvěd s medvědářem,
  • Kobyla,
  • Ženich s nevěstou,
  • Dědek a bába s nůší,

… a mnoho dalších. Na výrobě těchto masek se velkou měrou podíleli rodiče a prarodiče dětí z našeho tanečně dramatického kroužku Kořínek a další ochotní přátelé.

Průvod v Lomnici vyjde v sobotu 14. 2. ve 12 hodin od kulturního domu. Trasa bude přibližně taková:

Staré bytovky u KD – Benkovi – Vychodilovi – Podešvovi – Duboví – Machalovi – Okály pod tratí – Prima – Paneláky – Kaščákovi – po hlavní cestě zpět ke KD.

Záleží na každém, jak se bude chtít do masopustu zapojit. Je možné přidat se i bez masky k průvodu a procházet obcí, přijít se podívat na určité místo trasy průvodu, nebo vyčkávat doma až průvod přijde. Hezkým zvykem bývá nabídnout průvodu nějakou laskominu na zub (koláčky, koblihy, uzené…) a průvod pak hospodáři zazpívá, zatancuje či provede jinou taškařici :).

Věříme, že letošní masopustní průvod bude začátkem další pěkné tradice v naší obci a děkujeme všem občanům, kteří se k vytváření tohoto zvyku připojí.

 

One thought on “Lomnický Masopust”

  1. Hmm. Mám silný pocit, že kulturní výbor obce je v dobrých rukou. Držím palce. Letos poprvé, po delší době, nepojedu na Masopust do Rožnova a zůstanu doma. Samozřejmě nebudu očekávat „profiakci“, ale bude to náš Masopust, naše Šibřinky.

Komentáře nejsou povoleny.