7 thoughts on “Lomnický zpravodaj”

 1. Zajímavý je hned druhý odstavec Úvodního slova. Zase známé slzičky: těžké období, prožité zklamání a dokonce podraz od přátel. Opravdu smutné, ale mě by zajímalo něco konkrétního. Kteří přátelé vás podrazili, paní starostko a jak? Potom uvěřím.
  Rezignace zvolených zastupitelů, tak o tom jsem slyšel hodně, ale že rezignovalo tolik lidí, jen aby nemuseli pracovat pro občany a pro obec, tak takhle jsem to neslyšel nikdy. To jsem zvědavý, jestli se k takové urážce veřejně vyjádří. Nebude to třeba tak, že je s vámi těžké spolupracovat?
  Také jsem vůbec netušil, že paní starostka šla do voleb znovu, aby přispěla k objasnění všech skutečností spojených se zpronevěrou na obci. Tomu se nedá věřit, protože policie by si s tím poradila zajisté sama. Jak jste přispěla paní starostko? Tím, že se kvůli špatným podkladům, které jste předala, musel soud odročovat? Já si jen pamatuji, jak jste na prvním ZO nahlas pomluvila Ing, Jelínka, že se mu nedá věřit jenom proto, že po přiznání paní Z. nepřiběhl na úřad. To jste brala jako důkaz, zapletenosti do případu. A nesvěřila mu žádný z výborů. Přitom vyšetřovaní ukázalo, že to není pravda. Nikdy jste se mu za svůj omyl či úmysl neomluvila.
  Další odstavec. Poděkování. Krásné, ale nekonkrétní. Lepší by bylo, vědět kteří občané se přičinili o zdárný průběh volebního období a jak. Potom by poděkování mělo smysl. Takhle jsou to, s prominutím, jenom žvásty.
  Také je velká škoda, že paní starostka nemá odvahu postavit se k nám čelem a neuvedla jména jedinců, které na čas spojila „negativní filosofie“ a co si pod tímto zvláštním termínem vlastně představuje.
  Ale má pravdu, že ti, kteří se pokusili rozeštvat vesnici pomluvami (a podařilo se jim to) jsou úchylové. Nejvíc pomluv padalo do obce přímo z úřadu. Ale možná myslí ještě někoho jiného, koho paní starostko a o jaké pomluvy se jedná? Také by nás všechny zajímalo o jaké anonymy šlo. Proč, když už o nich mluvíte, nějaký neuvedete? Proč vše tajíte? Proč neuvedete ve své zprávě o jaké udání jde? A kdo je ten udavač. Takhle jsou to jen kecy do prázdna.
  Stížnosti vás trápí? Tak o tom něco málo vím. Proč se chováte a jednáte tak, paní starostko, že občané stížnosti musí podávat? Ukažte mi jediný případ, kdy stížnost nemusela být. Oficiální stížnosti vás budou provázet tak dlouho, dokud se budete chovat jako všemocný feudál. Je přece jasné, že pokud nebude na co si stěžovat, nebudou stížnosti.
  Proč ve svém reklamním letáku Lomnický zpravodaj píšete o „nekalých projevech chování“ a svádíte to na demokracii a neřeknete o jaké projevy se jedná? Je to přece zpravodaj a ne pocitodaj. Ale to byste musela postavit k občanům čelem. A to je pak těžké mluvit pravdu, že?

  1. Tuhle znáte?
   Řezník se svým pomocníkem, klečí na praseti s jasným úmyslem ho podřezat. Prase kvičí a svíjí se. Další prasata v chlívku kvičí s ním a dupou. Prase v zarputilé obraně kopne řezníka do nosu. Ten se obrátí se slzami v očích na pomocníka a říká: „Kuš, ty prasata jsou asi spojená nějakou negativní filosofií.“

 2. Novoroční proslov paní starostky se trochu minul časem. Asi tak moc chtěla být na chvíli prezidentem, že to nemohla vydržet. Možná tak moc chtěla, aby o ní psaly noviny hezky, že si je sama napsala a vydala a nařídila roznést vlastní poštou. Nicméně způsob jaký zvolila není nejlepší.
  Aby dostála povinnosti pravidelně informovat občany a zastupitele o činnostech OÚ, nemusela použít tak nákladnou metodu. Má k tomu obecní stránky, vývěsky a také ústní formu na ZZO. Ostatní je na novinářích.
  Ale proč si nezaplatit osobní reklamní leták z obecních peněz? Proč reklamní leták? „Reklamní tiskoviny jsou ty tiskoviny, které vydává sám subjekt s cílem své propagace. Jejich distribuce je zajištěna vhazováním do schránek občanů“. To vše splňuje tiskovina Lomnický zpravodaj. Propagace je zde zcela zřejmá, zabývá se v podstatě vychvalováním sebe sama a používá emoční reklamní triky. Kapitola co se nepovedlo, co jsme zbořili, co jiného se v obci stalo atp. tam není. ( V pravém zpravodaji by byla.) Jediný drobný rozdíl je jen u způsobu financování. Obvykle si subjekt hradí reklamu i distribuci ze svého. Což se v případě kultu osobnosti paní starostky jistě nestalo. Anebo myslíte, že ano?
  Dále, proč o vydávání obecního Zpravodaje nebyli informováni zastupitelé obce? Co kdyby chtěli také přispět? Pardón, chápu, to už by nebyla reklama.
  Pamatujete dobu krásných zpravodajů (Občasníků) pana Chytila, kde mohli přispívat i jiní? Nastavil laťku hodně vysoko a nevím, kdo to v dohledné době překoná…

 3. No sláva! Paní starostka konečně promluvila. Jen ten způsob se mi zdá poněkud nešťastný. Když nepomohla obhajoba od zastupitelky Kyselové ( spíše to byla medvědí služba ) na 8. ZO, musela se pochválit sama.
  Paní starostko, to, že máte informovat občany o tom, co úřad dělá, je nad slunce jasné a vyplývá to přímo ze zákona. Jenže právě stížnosti na krajský úřad a MVČR Vás k tomuto kroku donutily, tak si nestěžujte na to, že nějaké občany spojila „negativní filosofie“. Nevím co to znamená, ale výraz je to honosný. Česky řečeno spojila nás nespokojenost s Vaší prací, s Vaším chováním a s porušováním téměř všech pravidel.
  Obec, do Vašeho příchodu na úřad, rozhádaná nebyla. Samozřejmě, že každý každého nemusí mít zrovna rád. Jde jen o to, snažit se být tím spojovacím prvkem. A to Vy rozhodně nejste. Zasela jste sváry mezi občany a teď pláčete nad rozlitým mlékem. Mimo jiné, přečetla jste si už kodex úředníka? Dejte si ruku na srdce a odpovězte si, kolik bodů splňujete?
  Chválíte, že jste dovybavila šatny fotbalistů lavicemi. To je chvály hodné. Ale vzpomeňte si, co nechutností z Vaší strany tomu předcházelo. Také jste zapomněla pochválit Ing. Kocourkovou a pana Kressu, kteří na své nemalé náklady zázemí vybudovali.
  Rovněž nevím o jakých nekalých projevech to mluvíte. Vlastně vím, mluvila o nich zastupitelka Kyselová i když zmateně a nepravdivě. Chápu Vás, nebyla jste zvyklá na kritiku, nesnášíte ji a proto jste ji nikdy neumožnila. Sama jsem to zažila. Na položenou otázku z mé strany Vás v první řadě zajímalo, odkud to vím a kdo to říkal, nikoliv podstata. Moudrý starosta kritiku chce slyšet, protože se z ní může poučit, kde dělá chybu, ale Vás to irituje. A to něco o Vás vypovídá, nejste vyrovnaný člověk, Vaše chování je velmi labilní.
  Také si stěžujete, jak moc jste to měla těžké, když postupně odcházel jeden zastupitel za druhým. Připustila jste si někdy možnost, že ve většině případech to bylo proto, že s Vámi nedokázali spolupracovat i když důvod uvedli jiný? Mnozí jen proto, že se báli msty z Vaší strany. Bylo Vám několikrát řečeno, že si pletete úřad s vlastní firmou. Vaše arogantní chování ( stejně všichni dělali h…….o – výroky k odstoupivším zastupitelům) k tomu přispělo také. Vaše mírně řečeno nemístné slova směrem k občanům v důchodovém věku jsou také na pováženou ( důchodci mají sedět doma na p……i, zbavte se už konečně těch důchodců ). Uvědomila jste si to vůbec někdy? V tomto kontextu mě připadá pořádání zájezdů pro seniory tragikomické. Nebojte se, do důchodu to nemáte tak daleko.
  Na závěr: informujte občany dál, je to v pořádku. Přidejte i omluvu za své chování vůči mnohým občanům.

 4. Slovo na závěr. Musíme si zvykat na nutkání pro proslovy paní starostky, která musí mít vždy a ve všem první i poslední slovo. Kdykoliv se účastním nějaké akce má proslov na začátku i na konci, jako by ona byla to nejdůležitější na akci. Myslím, že tento syndrom má i své jméno někde v lékařských učebnicích.
  Horší ale je, že to jsou jen plané řeči. Tak jak v úvodním slově, tak i na závěr znovu chválí obecně všechny lidi v obci. Jediné jméno (kromě zemřelých) provází celý zpravodaj. Vaše starostka Anna Šomodíková. Copak tu není v obci nikdo konkrétní, kdo by zasloužil pochvalu?
  „Zapomeňte na nesváry a nenávist“, to by každý zapomněl rád. Ale od paní starostky to opravdu vyznívá divně. Sama nezapomíná a od druhých to potřebuje, jen aby dali pokoj. Odstupte, paní starostko, a rádi zapomeneme na toto nehezké období. Už nemáte pod kontrolou to, co jste tu zasela. Co si kdo zaseje, to si i sklidí. Tak, aby vás to nakonec nepřerostlo.

 5. Celým proslovem se táhne jako červená nit nevyslovené jméno Ing. Jelínka. Ten byl asi tím, kdo neunesl porážku z voleb, byl to zřejmě on, kdo Vám měl, jako zkušený, pomáhat. Proboha, víte vůbec co píšete? Proč by to dělal? Byla jste to Vy, kdo nevynechal jedinou možnou příležitost hodit na něj jedovatý plivanec. A Vy máte tu drzost nyní psát, že nechtěl pracovat pro obec a pomáhat Vám? Co jste to za člověka?
  Jsem přesvědčená, že Ing. Jelínek by Vám i přesto byl ochoten v lecčem pomoci, ale Vy sama jste to odmítala. A neodvažujte se tvrdit, že to není pravda.
  Vážená paní starostko, odnaučte se už konečně lhát.

 6. Zaujal mě podpis: „Vaše starostka Anna Šomodíková“ – tak moje starostka už dávno nejste. Já si pod pojmem starosta představuji chytrého, moudrého, nezaujatého, nekonfliktního, nearogantního člověka, který v jednom kuse nelže, nepodvádí, je vstřícný k občanům, ctí zákony této republiky na které přísahal, nevytváří problémy, ale snaží se věci řešit ku prospěchu občanů i obce, neintrikuje, nýbrž je aktivní v tom, aby obec žila v pospolitosti, nestěžuje si neustále, neobviňuje občany za své chyby a neznalost, nepomlouvá.
  Toto by byl můj starosta, kterého bych si vážila.

Komentáře nejsou povoleny.