Lži na ZO

To, že se často ozývají lži a zkreslené informace z našeho „hradu“ jsme si už nějak zvykli… A když se něco provalí, tak se to zapře. Ale, že se prokazatelné lži zaznamenají i do oficiální zápisu svědčí jen o opravdu velké sebejistotě našich představitelů.

Například citace ze zápisu 18. ZO: 

Předsedající představila žádost paní M. I., která požaduje udělení věcného břemene, k rodinnému domu č. 39 pro obecní komunikaci č. 1767 z hlavní komunikace, vedoucí přes pozemek č. 789/13 v obci Lomnice u Rýmařova, a žádost o údržbu této obecní omunikace. Předsedající se vyjádřila k žádosti, shrnula veškeré informace, které má k dispozici. Žádost byla konzultována s katastrálním úřadem v Bruntále, který nedoporučil na přístupovou cestu udělovat věcné břemeno.
K žádosti se vyjádřil p. MVDr. A. Jurovic, který přítomné seznámil se vzniklou situací podrobně. Přístupová komunikace v současnosti vede mimo obecní pozemek, po vyježděných kolejích přes pozemek 789/13. Zároveň se A. Jurovic zaručil, že paní Iz. může komunikaci využívat nadále. Vystoupila paní Ing. Kocourková, která chce najít vhodné řešení vzniklé situace. Proběhla diskuze mezi panem MVDr. A. Jurovicem a paní Ing. P. Kocourkovou. Vystoupil pan M. Blahuš, který se vyjádřil k možné opravě komunikace a jejím nákladům. Vystoupila paní Ing. P. Kocourková s tím, že musíme dát paní M. Izquierdo řešení vzniklé situace. Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí, s tím že paní Izquierdo bude vyzvána k osobní konzultaci.“

Ověřil jsem podezřelé tvrzení Jurovice, protože nemůže být rozumný důvod prodávat obecní komunikaci cizímu. Jedině snad v případě, když jde o komunikaci k jednomu domu a tento si chce komunikaci koupit.

A hle pan místostarosta Jurovic podrobně informoval a lhal jako když tiskne. Snažil se ostatním zastupitelům navykládat, že přístupová komunikace vede mimo obecní pozemek! Po pozemku 789/13. Tento pozemek je však stále ve vlastnictví obce:

Situace je takováto: Komunikace sice nevede celá po starém pozemku (z historického důvodu), ale oba jsou obecní:

Známe Jurovicovu zášť vůči sousedce, i jí odpojil vodovodní přípojku a musela stavět novou. Vidíme i na zastupitelstvu jak se ji snaží vyštvat a veřejně jí nadává do lhářek (přitom sám lhář). Ale také vidíme, že se jí pokouší znemožnit přístup do svého domku. Duo Šomodíková Jurovic se snaží škodit snad jen pro radost.

Normální obec nemůže mít důvod prodávat obecní komunikaci. Má se o ni starat jako o každý svůj majetek a udržovat ji v provozuschopném stavu.

Jen u nás v Lomnici jsou takováto svinstva možná… a tak si tu žijeme….

A ještě se pan místostarosta zaručil, že může milostivě komunikaci využívat nadále 🙂  😀

Jeho slovo má stejnou cenu jako slovo starostky… žádnou. To prokázali již mnohokrát. Dokonce si nemůžete být jistí ani usnesením, které sami přijmou.

Jejich lhaní se neštítí ničeho. Klidně lžou i do oficiální žádosti o dotace:

Prý historická absence šaten a sociálního zázemí. Co tito lidé vlastně ví o své vlastní obci? Opravdu neví, že tu šatny byly od nepaměti a nyní v perfektním stavu? 😀