Malý princ

XXII – Výhybkář

„Dobrý den,“ pozdravil malý princ.
„Dobrý den,“ řekl výhybkář.
„Co tu děláš?“ zeptal se malý princ.
„Třídím cestující po tisícových balících,“ řekl výhybkář.
„Vypravuji vlaky a ty je odvážejí hned napravo, hned nalevo.“

A osvětlený rychlík, dunící jako hrom, otřásal domkem výhybkáře.

„Mají náramně naspěch,“ řekl malý princ. „Co hledají?“
„To neví ani člověk na lokomotivě,“ odpověděl výhybkář.

A druhý osvětlený rychlík zaduněl v opačném směru.

„To se už vracejí?“ ptal se malý princ.
„To nejsou oni,“ řekl výhybkář. „To jsou zase jiní.“
„Nebyli snad spokojeni tam, kde byli?“
„Nikde nejsme spokojeni tam, kde jsme,“ vysvětloval výhybkář.

A jako hrom zaduněl třetí osvětlený rychlík.

„To jedou za těmi prvními cestujícími?“ zeptal se malý princ.
Nejedou vůbec za ničím,“ řekl výhybkář. „Ve vlaku spí nebo zívají. Jen děti mají nos přitisknutý na okna.“
„Jedině děti vědí, co hledají,“ pravil malý princ. „Ztrácejí čas pro hadrovou panenku, panenka začne být pro ně hrozně důležitá, a když jim ji někdo vezme, pláčou…“
„Mají štěstí,“ řekl výhybkář.


XXIII – Obchodník

„Dobrý den,“ pozdravil malý princ.
„Dobrý den,“ řekl obchodník.

Byl to obchodník se znamenitými pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk polkne jednu týdně, nemusí už pít.

„Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ.
„Je to velká úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát tři minuty za týden.“
„A co se udělá s těmito padesáti třemi minutami?“
„Co kdo chce…“

Kdybych já měl padesát tři minuty nazbyt, řekl si malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce…


XXIV – Pouť

Bylo to už osmý den, co se mi na poušti porouchal motor, a když jsem poslouchal historii o obchodníkovi, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody.

„Víš,“ řekl jsem malému princi, „ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo, nemám už co pít, a byl bych také šťasten, kdybych mohl jít docela pomaloučku ke studánce.“
„Moje přítelkyně liška…,“ řekl mi.
„Človíčku, už nejde o lišku.“
„Proč?“
„Protože umřeme žízní…“

Nepochopil, proč takhle uvažuji a odpověděl mi:
„Je dobře, když jsme měli přítele, i když máme umřít. Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni lišku…“

Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad ani žízeň. Stačí mu trochu slunce…

Ale podíval se na mne a odpověděl na mou myšlenku:
„Mám taky žízeň… hledejme studnu…“

Mávl jsem unaveně rukou: nemá vůbec smysl hledat studnu nazdařbůh v nekonečné poušti. Přesto jsme se dali na cestu. Když jsme tak kráčeli celé hodiny mlčky, snesla se noc a začaly se rozžíhat hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl ze žízně trochu horečku. Slova malého prince mi tančila v mysli.

„Tak ty máš také žízeň?“ zeptal jsem se ho.
Neodpověděl mi na otázku. Řekl pouze:
„Voda může dělat dobře i srdci…“

Nerozuměl jsem jeho odpovědi, ale mlčel jsem… Dobře jsem věděl, že se ho nesmím ptát.

Byl unaven. Sedl si. Já jsem si sedl vedle něho. Chvíli mlčel a pak ještě řekl:
„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
„Ano, jistě,“ řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlny písku ve svitu měsíce.
„Poušť je krásná…,“ dodal.

A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic… Neslyšíme nic… A přece něco září v tichu…

„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…,“ řekl malý princ.
2016-02-11_13-15-51

Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…

„Ano,“ řekl jsem malému princi, „ať už je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!“
„Jsem rád, že souhlasíš s mou liškou,“ pravil.

Poněvadž malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal jsem se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na Zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledé čelo, zavřené oči, kadeře chvějící se ve větru a říkal jsem si: Co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné… A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívaly, řekl jsem si také: Co mě na spícím malém princi tolik dojímá, je jeho věrnost ke květině, ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí… A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit: stačí závan větru a lampa zhasne…

A jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu.

3 thoughts on “Malý princ”

 1. Nádherný a poučný příběh.
  Správně vidíme jen srdcem… ale kdo má srdce z kamene, jak může správně vidět?

  • Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde…
  • Květiny jsou slabé. Jsou naivní. Zabezpečují se, jak dovedou. Myslí si, že jsou strašné, když mají trny…
  • Měl jsem ji posuzovat podle jednání, ne podle slov.
  • Člověk nikdy neví!
  • Jsou-li sopky dobře vymeteny, hoří mírně a pravidelně, nevybuchují.
  • Musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly. Je prý to tak krásné. Kdo by mě jinak navštěvoval?
  • Nevěděl, že králové vidí svět velice zjednodušen. Všichni lidé jsou pro ně poddaní.
  • Autorita závisí především na rozumu. Poručíš-li svému lidu, aby šel a vrhl se do moře, vzbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, protože mé rozkazy jsou rozumné.
  • Je mnohem nesnadnější soudit sám sebe než někoho jiného.
  • Můžeš soudit tu starou krysu. Občas ji odsoudíš na smrt. Tak bude její život záviset na tvé spravedlnosti. Ale udělíš ji pokaždé milost, abys ji ušetřil. Je jenom jedna.
  • Domýšlivci totiž vidí ve všech lidech obdivovatele.
  • Domýšlivec ho však neslyšel. Domýšlivci slyší pouze chválu.
  • „A proč piješ?“ zeptal se malý princ.
   „Abych zapomněl,“ řekl pijan.
   „Nač abys zapomněl?“ vyzvídal malý princ a užuž ho začínal litovat.
   „Abych zapomněl, že se stydím,“ přiznal se pijan a sklonil hlavu.
   „A zač se stydíš?“ vyptával se dále malý princ, protože by mu rád pomohl.
   „Stydím se, že piji!“ dodal pijan a nadobro se odmlčel.
  • A co ti to pomůže, že máš hvězdy?
  • Já mám květinu,“ řekl ještě, „a každý den ji zalévám. Mám tři sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Člověk nikdy neví. Pro mé sopky i pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný…
  • Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat…
  • Co je důležité, je očím neviditelné…

Komentáře nejsou povoleny.