Masopust 2015

Masopust, u nás v Lomnici, proběhl podle nadějí, které jsem do něj vkládal. Byl to jiný Masopust, než které jsem byl zvyklý navštěvovat. Někde Masopust přerostl do komerční sféry a je pořádán spíše pro návštěvníky z daleka. Jako ukázka bývalých tradic. U nás jsem měl úplně jiný pocit. S komercí, či divadlem na zakázku to nemělo nic společného. Byla to jen obyčejná radost a veselí. Zněl asi tak jako kdysi v původním smyslu. Průvodu byly otevírány dveře stavení, pohoštění bylo tolik, že hlady ani žízní nikdo netrpěl. Děkujeme organizátorce Lucce Mrtvé a všem přímo zúčastněným v maskách či maškarám za jejich radost přenesenou do vesnice a příjemné přerušení Zimy. A zvláště statečným dětem, které i přes velmi studený vítr vydržely až do konce. Klobouk dolů.