8. ZO Morální principy

Jak vypadají morální principy paní zastupitelky Kyselové. 

Mám rád lidi, kteří ctí mravní principy. Ale také mám rád lidi normální, chybující…protože si myslím, že je nás podstatná většina. Nesnáším však lidi s kamenem v ruce, kteří jen hledají hlavu, kterou by šlo rozbít. A nevidí své hříchy, ve svých krví podlitých očích.

Z Janova evangelia: Jan 8,3-11
K Ježíšovi učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu:
„Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“
Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat.
Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když nepřestávali otázkami na něj dotírat, vzpřímil se a řekl jim:
Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí po ní kamenem.“ A sehnul se opět a psal na zem.
Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním.
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

Význam je, že každý vidí jen chyby na druhém, jen na sobě ne.

A když už někdo začne házet kamením. Tak jako např. naše paní starostka Šomodíková a paní zastupitelka Kyselová (obětí je dost), musí počítat s tím, že se nějaký ten kámen vrátí na jejich hlavy.

Za sebe musím říct, že mi je daleko milejší velmi chybující paní Zuzka (která dnes má své právoplatné soudce), než rádoby cnostná, bezchybná a morální paní zastupitelka Kyselová, s urážlivými a opovržlivými ústy.
Za své chyby si paní Zuzka zaplatí sama. Proč tedy ještě přikládat pod kotel? Jen proto, aby se vina paní zastupitelky Kyselové na tomto případě ztratila v dýmu?
Opravdu by mě zajímalo, kde bere tu svou podivnou morálku na to, aby mohla někoho „morálně odsuzovat„?!
A zatracovat tyto stránky jen proto, že je zde („po ramenou plácající“) článek o šikovných rukách paní Zuzky (rubrika Keramika). To považuji za zcela amorální a vrchol pýchy, nadutosti a hrubosti.

Tyto stránky jsou tu mimo jiné proto, aby hozený kámen dopadl opravdu na tu správnou hlavu, hlavu házejícího. Dokud tu bude jeden občan, kterému bude místní vláda stát na krku, tak tu budeme i my připraveni pomoci, případně také šlápnout na krk.

6 thoughts on “8. ZO Morální principy”

 1. No vida, paní Kyselová si opět osobuje právo někomu říkat, co by měl udělat? Proč nenechá každému jeho názor? Nevidím jediný důvod k tomu, aby na těchto stránkách nemohla být prezentovaná činnost z keramického kroužku. A to kohokoliv. Paní Kyselová, proč tyto stránky sledujete, když se jich tak štítíte?

 2. Všimněte si, že sama paní Kyselová se cítí okradena. Jsou to taky její peníze… Ptám se, kde byla, když ji zastupitelé vložili do ruk kontrolu hospodaření? Tehdy měla poctivě pracovat a ne až s křížkem po funuse kolem sebe kopat. Jako i teď, že byl i jiný finanční výbor, který má svou zodpovědnost. Ano byl, to má pravdu. Ale zatím neměl potřebu někoho morálně odsuzovat, nechává to na soudci. Nehází kamením, proto zde není žádná zmínka.
  Každý normální politik by po takovém průšvihu odstoupil. Minimálně starostové z postu starosty a předsedové finančního výboru ze svého předsednictví.
  Ale jakou politickou morálku a odpovědnost má naše paní starostka s paní zastupitelkou Kyselovou?

   1. Pane anonyme,
    jídla by měli všichni dost, jen ve čtyřech korýtkách a jednom korytu je ukryto něco, co ostatní nemají : MOC

Komentáře nejsou povoleny.