Myslivci pro děti

Při příležitosti, měsíc trvající, výstavy fotografií místní fauny, které nafotili dva lovci beze zbraní, žijící v blízkém okolí, Václav Vašíček z Břidličné (stálý dopisovatel severu obcan-lomnice.cz) a Martin Žatka z Bruntálu, navštívily tuto výstavu i děti s učitelkami z Detřichovské školy. Přijely do Lomnice vlakem 21.6.2017. Cestu do Spolkového domu měly nachystanou bezpečně přes humna.
Spolu s vystavovateli i místní myslivecký spolek „Výšina“ v čele s Ing. Jaroslavem Jelínkem a Karlem Fickem pro děti připravil poučné vyprávění a besedu s možností prohlédnutí nejenom vystavovaných fotek, ale i zbraně, kožešin, parohů a také možnost poslechnutí zvuků lesa.

Zajímavé chvilky si můžeme připomenout několika fotografiemi a videem.

2 thoughts on “Myslivci pro děti”

  1. Stejná akce se připravila i pro děti z Lomnice. Přišly děti ze školy i mateřské školy. Celkem jich bylo 24. Stejně jako děti z Dětřichova, tak i děti z Lomnice se aktivně účastnily hovorů s myslivci, hádaly zvířátka z fotografií, poslouchaly poutavé vyprávění o příhodách v lese a otestovaly si, kolik takové paroží z jelena nebo fotoaparát váží. Nakonec se paní ředitelka s myslivci domluvila na další spolupráci. Fotografie s dětmi z Lomnice si můžete prohlédnout pouze na stánkách lomnické školy.

  2. Ptají se mě občané Lomnice, proč jsou zde fotky dětí z Dětřichova a děti z Lomnice ne. Důvod není diskriminace lomnických dětí. Důvod je prostý. Paní ředitelka Mrtvá mě požádala, abych fotky na stránkách obcan-lomnice.cz nezveřejňoval, protože si to nějaký rodič nepřeje. Fotky jsou (nebo brzy budou) na stránkách školy. Myslím, že to udělala správně. Mohla také tyto dvě děvčátka nechat ve škole, aby rodiče neměli trauma. Ale rozhodla ve prospěch dětí tak, že všechna dítka se mohla účastnit besedy, což je nejdůležitější. A bez problému jsem souhlasil.
    A teď ještě krátké video z návštěvy dětřichovských dětí.

Komentáře nejsou povoleny.