Myslivecký rok 2015

    Náš myslivecký rok (myslivecký rok začíná 1. dubna a končí  následující rok 31. března) se blíží ke konci a mě nezbývá, než napsat pár řádků o naší činnosti v roce 2015, tedy o činnosti Mysliveckého spolku Výšina. 

    Tak tedy, v prvé řadě přikrmování zvěře. Přikrmování zvěře je povinností každého myslivce i s přípravou objemového krmiva (sena). Jadrné krmivo (oves), zajišťuje každý rok vedení MS. Rozvoz krmení si každý člen zajistí sám a během doby strádání už jen chodí kontrolovat krmná zařízení a doplňuje podle potřeb. Krmivo se dá také obohatit o další různé plodiny, jablka, mrkev, suché jeřabiny, nasušené kopřivy anebo nasušený maliník, myslivci říkají tomuto druhu krmiva – letnina. Přilepšit můžeme i suchým pečivem, chléb, rohlíky a podobně. V zimním období při obchůzkách je dobré zaječí zvěři se postarat o ohryz. Nařezáním měkkých dřevin, hlavně větve vrb. Musím napsat, že poslední zimy nejsou tak kruté a zvěř nemá problém s přežitím tohoto období. Nejhorší ale je, když koncem března, nebo v dubnu přijdou sněhové nadílky. Neprospívají nově narozeným zajíčkům, rychle prochladnou a pak hynou. Zaječice je totiž taková macecha, velice brzo po narození mláďata opouští.

    Jednou z mnoha povinností mysliveckých spolků je každoroční sčítání zvěře v honitbě. Provádí se v únoru. Zjednodušeně, na základě sčítaných stavů je vlastně vidět, jak se hospodaří se zvěří, zdali se dodržují normované kmenové stavy zvěře a podle této skutečnosti se vytváří plán lovu. Sčítání zvěře se mají zúčastnit všichni členové MS. Není to jednoduché, ale ti co chodí do revíru stále, tak mají přehled o veškeré zvěři a myslivecký hospodář má tím relativně usnadněnou práci.

    V měsíci dubnu se vedení MS musí zúčastnit zasedání valné hromady honebního společenstva a obhájit smlouvu o prodloužení nájmu honitby, vyhodnotit spolupráci s MS, projednat škody způsobené zvěří a naopak, škody způsobené na zvěři, především srnčí.

    V měsíci květnu následuje členská schůze MS, na které se hodnotí uplynulé období, a seznamujeme se s návrhem práce na období příští. U nás se jedná hlavně o asanaci krmných zařízení, opravy mysliveckého vybavení v honitbě, seznámení se s plánem lovu zvěře a vydání povolenek. V diskusi se pak může každý člen vyjádřit k určité problematice, nebo předložit návrh na zlepšení různé činnosti atd…

    Červen měsíc myslivosti, o tomto období v roce se nijak rozvádět nebudu, o jeho významu jsem psal v loni na těchto stránkách, kde jsem popsal snad vše, co si tento myslivecký měsíc zaslouží. Jen se zmíním, že náš MS organizuje každý rok v tomto měsíci posezení s myslivci, jejich manželkami a s přáteli myslivosti. Od samotného myslivce se vyžaduje zpřísněná ochrana přírody, jako celku. Pomáhá i osvěta mezi spoluobčany.

    Letní část roku uteče jako voda a začíná se schylovat k podzimu. Pro nás to znamená opět členská schůze v měsíci září, kde se projedná společná vycházka na škodnou. U nás přichází v úvahu lišky, a když tak jeden zajíc pro „veterinární účely“. Hlavním důvodem této vycházky je, společné setkání s uvolněným posezením na poslední leči ve Staré stolárně v Lomnici. Tuto společenskou událost převážně plánujeme na měsíc listopad. Na této schůzi se také plánuje myslivecká zábava, kterou každoročně MS pořádá v říjnu. Jestli ovšem bude MS pořádat myslivecké zábavy dál, to bude teprve předmětem dalšího jednání.

   Aby toto stručné sepsání roční činnosti nevyznělo jen jako spoustu povinností pro členy mysliveckého spolku, tak napíši, že každému z nás zbývá mnoho času na vycházky do revíru a na samotný lov. Napsal bych a to bude určitě souhlasit většina z nás, že nejvíce práce má výbor MS a zato jim patří poděkování. To se jim ovšem nedostává a každý to bere jako samozřejmou věc. Mezi námi jsou členové, kteří si tím v minulosti také prošli, tak že určitě moc dobře ví, o čem píši.

    Když dovolíte a myslím si, že dovolíte, tak využiji těchto webových stránek a za nás za všechny členy těmto pánům myslivcům zde poděkuji. Jedná se, bez titulu – panu Karlovi Fickovi, Antonínu Suchému, Jaroslavu Jelínkovi, vlastně celému vedení MS Výšina a také jejím manželkám za jejich trpělivost a shovívavost, patří jim veliké poděkování!

   Za sebe všem přeji v dalším mysliveckém roce mnoho krásných mysliveckých zážitků, loveckých úspěchů a rodinné pohody.

S pozdravem MYSLIVOSTI ZDAR           Václav Vašíček.

 

One thought on “Myslivecký rok 2015”

  1. Zajímavé povídání opět s nádhernými fotkami. Díky Václave.

Komentáře nejsou povoleny.