Nač tajnosti

Jsou informace o výběrovém řízení na ředitele školy opravdu tak tajné, že by o nich neměli vědět ani zastupitelé?

K zápisu z konkursního řízení: 
Zápis z konkursního řízení je podle § 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. předán předsedou komise zřizovateli, takže bude uložen u zřizovatele, čili bych o něj žádal zřizovatele školy. Obecně si myslím, že zde není žádný z důvodů odepření poskytnutí informace nebo omezení tohoto práva, takže by měla být informace poskytnuta v souladu s Infozákonem.

Ke Koncepci rozvoje školy: 
Samotné poskytnutí Koncepce je možné, protože ji lze považovat za součást řízeného rozhovoru a znalostního testu podle výše uvedené vyhlášky, která je vydána na základě zákonného zmocnění. Proto i předložení Koncepce představuje zákonnou povinnost uchazeče a nevztahuje se na ně výjimka podle § 11 odst. 2 písm. a) InfZ.
Nejde ani o autorské dílo, na které by se vztahovala výjimka podle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ.

Celkově lze k dotazu doporučit jako první požádat o „metainformaci“ neboli o informaci o tom, jaké k tomuto konkursnímu řízení vlastně existují informace, tedy zápisy, přehledy hlasování a další. Potom na základě odpovědi na tuto žádost o informaci lze lépe rozhodovat, o jaké další dokumenty žádat.

http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace/zapis-z-konkursniho-rizeni-na-reditele-zs-rady-obce-1238

Na jakém principu pracuje Montessori výuka?http://www.alternativniskoly.cz/category/montessori/

2 thoughts on “Nač tajnosti”

  1. Chtěl jsem zápis z konkurzního řízení, a koncepci rozvoje školy. Vše tajné. Co je komu po tom, kdo řediteluje a jakým způsobem je plánován rozvoj školy.
    Občané, připadá vám to normální?

  2. Z toho dopisu je patrné, že paní starostka „je naprosto mimo mísu“.

Komentáře nejsou povoleny.