Námitky

Na jednání řízení o územním rozhodnutí bylo podáno více námitek. Já zde uveřejním jen ty své, aby nedocházelo k šumu. První verze plánu cyklotrasy etapa2, tak jak ji navrhla paní projektantka byla výborná a neměli by jsme žádných námitek, vedla totiž po druhé straně silnice. Postupem času došlo k zásadní změně. Nikdo se s námi o tom nebavil a najednou cyklostezka pod okny! Protože občas chodím na obecní stránky, našel jsem tuto změnu náhodou. Je to víc jak půl roku. Tato změna se zásadně dotýká našich práv. Chtěli jsme po panu místostarostovi jen drobné úpravy, které jsme chtěli projednat s projektantkou, protože ta zná normy atd. Šlo hlavně o nastalý problém parkování. Dnes tu bez problémů zaparkuje 7 až 9 aut podél silnice (na místě, které má teď zabrat cyklostezka) a stejné množství aut může parkovat na pozemku za branou. Když pořádáme školení, kulturní akci či se u nás sejde občanský spolek je parkování plné. 20160312_151432

Chápali jsme důležitost stavby, a bylo nám jasné, že se musíme uskromnit i když i naše činnost je veřejně prospěšná, takže jsme chtěli řešit jen vjezdy na pozemek, který nám byl přislíben k odkupu a že by bylo parkování řešeno na soukromém parkovišti. Nedošlo však k žádné schůzce s projektantkou a navíc došlo ke zrušení usnesení o prodeji pozemku. Tím pádem jsme se ocitli v situaci totálního znehodnocení nově opravené budovy. Kdo k vám přijede, když nebude mít kde zaparkovat. Jsou to pořád tytéž problémy, které nám obec způsobuje a není ochotna se o čemkoliv rozumě bavit. Slíbený odprodej pozemků selhal na nesmyslných podmínkách, nesmyslné neuznání vodovodní přípojky teď řeší kraj, půlroční neochota starostky vyjádřit se k změně užívání objektu. Na tom vázne jak číslo popisné, sídlo firmy tak i ostatní legalizační procedury. Pan místostarosta MVDr. Jurovic se kdysi vyjádřil, že na nás musí mít opratě. Propánajána, k čemu? Nově nás ani nepřizval jako účastníky řízení. Dohoda, kompromis pro něj neexistuje, umí však vydírat, lstivě využívat svou moc a vyhrožovat, ale to zaspal dobu. Dnes jsou určité možnosti obrany a je naší povinností je všechny využít. Začínáme námitkami.

Cituji podané námitky:

Podávám tímto námitky proti projektové dokumentaci cyklostezky 2. etapa v místě parcely 286/1. Ta vůbec neřeší účel budovy, který je sídlo firmy, kavárna, veřejná posilovna, klubovny spolků Staré sovinecko a Lomničtí dospěláci, relaxcentrum a sociální zázemí pro sportovce. V současnosti s parkováním více vozidel u budovy není problém. Realizací projednávaného návrhu stavby by byla výrazně zkrácená naše práva a veřejný zájem.

Požadovali jsme setkání s projektantkou, aby se nastalý problém vyřešil a nikdy k němu nedošlo. Plán nerespektuje:

  • Parkování
  • Vchod do budovy
  • Vjezd pro zásobování (šířka 6m).

Navíc nedošlo k dohodě s obcí o koupi pozemku, který by jako parkoviště mohl sloužit, což je zásadní změna pro plán. Rozhodně doporučujeme vést cyklostezku po druhé straně silnice.

5 thoughts on “Námitky”

  1. Jak se s námi baví můžete posoudit ve výpisu z oficiálního zápisu 12.ZO, který je třeba zde.

  2. Výše uvedené námitky lze řešit docela snadno, je to jen o komunikaci, kterou tu postrádám. Ale námitky ostatních účastníků byly zásadnější. Projekt byl spíchnutý horkou jehlou a obsahuje chyby, kvůli kterým bude muset obec stáhnout toto řízení a nejprve projekt dopracovat. Jak znám pana místostarostu, vyhne se řešení problémů a chodník třeba zkrátí nebo něco podobného. Svoje si vyřešil, pod jeho okny stezka nevede. Ještě chodník dotáhne k domu paní starostky a bude hotovo. Dál není, nic co by mu stálo za to řešit. A nakonec řekne: občané chodník nechtějí. Ale to bude lhát.

  3. Včera jsem zaslechla nové zdůvodnění, proč se s námi nebavili – objekt nepotřebuje dostatečný vjezd nebo parkoviště, protože neexistuje žádná klubovna (kavárna, sídlo, kancelář atd). V tom se ale autor tohoto výroku velmi mýlí. Problém je v tom, že tato budova ale stojí již hodně let a i kdyby to byla stolárna – tak jak by vyváželi např. piliny a dováželi dřevo? Zase existuje dvojí metr – jako příklad se může vzít objekt, který stojí vedle dnes již postavené části cyklostezky – jak se může stát, že před stavbou, která je od začátku vystavěna na černo a dodnes není legalizována, se příjezd přes novou cyklostezku zabezpečil?

    1. Černá stavba paní starostce nevadila. Ani nevadilo, že jde proti stavebnímu zákonu.

Komentáře nejsou povoleny.