Návštěva z Německa

Je tomu právě týden, co přijela do naší obce návštěva  bývalých 2016-05-22_7-44-18obyvatel Lomnice z Německa. Jednalo se konkretně o paní Marii Spies, ( rozená Ludwig), která se zde narodila před 75 lety. Jako dítě bydlela v domě č.11, který po odsunu obydlela rodina Němčíkova ( paní Topiářová je jednou z dětí Němčíkových). Dnes má tento dům č.10, a obývají ho mladí manželé Dudkovi. 

2016-05-25_5-32-37Paní Spies přijela se svým synem a dcerou a jejich rodinami. Její návštěvu v naší obci zprostředkoval spolek Staré sovinecko ve spolupráci s manželi Marcelou a Petrem Bussinowem. Po prohlídce rodného domu, kterou s pochopením umožnili manželé Dudkovi, jsme v přátelském rozhovoru strávili ještě asi dvě hodiny v příjemném prostředí našich přátel Ing. Pavly Kocourkové a Romana Kressy. Po té jsme společně navštívili místní hřbitov, na kterém je pohřbena maminka paní Marie, která zemřela na podzim roku 1945. Bohužel, místo jejího posledního odpočinku jsme nenašli. Byla nám umožněna i prohlídka našeho kostela, za což byla návštěva velice vděčná. Děkujem.cropped-2016-05-22_7-45-13.jpg

Celá galerie je zde: Návštěva z Německa