Názor?

Můžu na zastupitelstvu říct svůj názor?

Občané obce a vlastníci nemovitostí v obci mají právo přihlásit se ke KAŽDÉMU bodu v průběhu jednání a sdělit svůj názor. Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, „právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.“  Zní to, jako by stačilo, že dostanete slovo v jednom souhrnném bodě na konci jednání, zejména když se tak stanoví v přijatém jednacím řádu. Takový výklad by ale byl mylný. Obec totiž podléhá některým obecným právním zásadám, například smí konat jen to, co je výslovně v zákoně uvedeno, a nesmí zákonné mantinely vykládat tak, že se zúží prostor pro občany. (Čl. 2 odst. 2 Ústavy: „Státní moc… lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“).

Jednací řád ani předsedající tedy nemůže zakázat občanům přihlásit se a vystoupit ke každému bodu na programu jednání. I když takové ustanovení obsahuje, není platné. Možnost vyjádřit se musí mít občan dříve, než se přijme závěrečné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“).

2 thoughts on “Názor?”

  1. Když jsem napsala první článek o porušení Jednacího řádu ZO, paní starostka se mi vysmála, zda mají znovu provést volby a že Jednací řád je z roku „raz dva“. Bylo vidět, že ho vůbec nezná. Na to jsem jí odpověděla, že není nic jednoduššího, než ho přepracovat, pokud v některých bodech není v souladu se změnami předpisů. Dodnes přepracovaný není, jinak by byl v zastupitelstvu ke schválení. Troufám si říci, že se paní starostka za čtyři a půl roku nenaučila vůbec nic. Nezná ani základní zákony. Jinak by nejednala tak, jak jedná.

    1. Je tu však možnost, že zákony zná. Absolvovala jistě právnické minimum. Navíc, jestli se nepletu, je zastupitelka již 13-tý rok… O to by to však bylo horší… To by znamenalo, že nás má v obci všechny za pitomce a proto si stejně dělá co chce. No, ale žádný strom neroste do nebe…

Komentáře nejsou povoleny.