Neveřejné pracovní jednání ZO 2

O. Kužílek
Site AdminZaložen: 26. 10. 2000
Příspěvky: 1188
 Předmět: neveřejné zasedání zastupitelstva

Zákon o obcích ukládá, že jednání zastupitelstva je veřejné. Pojem jednání se v zásadě skládá z několika podstatných prvků. Jednání je tedy charakterizováno:
společnou přítomností členů zastupitelstva
projednáváním (tj. vyměňováním si názorů, kladení otázek a odpovídáním) určitého bodu programu
předkládáním návrhů k usnesení a k dalšímu postupu
hlasováním o usnesení a dalším postupu.
Jakmile se jakýmkoliv způsobem dosáhne toho, že jeden z těchto prvků jednání zastupitelstva se odehrává tak, že není veřejný, pak jde o porušení zákonné povinnosti konat jednání veřejně.Veřejným jednáním je pouze tehdy, pokud veřejně (tj. vnímatelně pro každého) probíhají VŠECHNY prvky jednání.
Je-li jakýmkoliv opatřením, ať technickým, nebo organizačním (např. proběhnutím části jednání jinde v jiném čase) některý prvek jednání vyloučen, není dodržena veřejnost jednání.A naopak lze dovodit, že jakmile se někde pod jakoukoli zástěrkou koná jednání, které má výše uvedené znaky, pak jde o řádné jednání zastupitelstva.http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=7971&docType=&chnum=7

Co se může stát zastupitelům, kterým se prokáže, že opravdu zákon o obcích porušili tím, že něco záměrně projednali bez občanů?

Maximálně prohlásí usnesení za neplatná. Zastupitelstvo by se poté muselo opakovat. Pokud by ale někdo starostu varoval, že jeho postup je nesprávný a on by neustále zcela záměrně a opakovaně chybu dělal dál, může v krajním případě čelit i obvinění z trestného činu maření úkolů veřejného činitele.
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/jen-at-se-spolecne-schazeji-ale-pote-informuji-obyvatele-20120315.html

Jsem si téměř jistá, že zastupitelé na svých tajných jednáních nepijí kávu a nevypráví si vtipy. Na to je čas některých členů pětky příliš drahý. Co tam tedy dělají?

Opozice se odmítla těchto jednání účastnit. A dělá dobře. Pravděpodobně se tady porušuje zákon.