Neznalost nebo lenost

2015-11-22_16-24-14

Z dopisu je patrné, že paní starostka přiznala svoji neznalost. Konečně, nic jiného ji nezbývalo. Přiznala, že za 5 let se nenaučila nic ze svých povinností. Přitom jsem na tuto skutečnost upozorňovala ve svém příspěvku již 25. 4. 2015. Ale všichni to ignorovali. Tak bylo nutno požádat MVČR o pomoc. A ejhle, najednou výroční zprávy jsou na světě. 😆

Ještě bude nutné paní starostku přimět, aby poskytnuté informace zveřejnila tak, jak ji zákon ukládá, nikoliv tak, jak ona sama uzná za vhodné. Posuďte sami, co se ze zveřejněné informace dozvíte:
podívejte se na informace č. 14, 13, 12, 11, 10 a 9

Výpis z infozákona

3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Stejné je to o informování občanů o činnosti .
Paní starostka odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce ( § 103 odst. e). V dnešní době je kladen velký důraz na přístup k informacím. Je to totiž důležité, pro kontrolu veřejné správy z řad občanů. Informace mají být pravdivé, komplexní, srozumitelné objektivní. Za toto nese odpovědnost starosta. Povinnost stanovená zákonem o obcích předpokládá aktivní chování, tedy informovat veřejnost by měla být samozřejmostí a běžnou věcí.
Paní starostka není zákon, ani ředitel firmy, aby si dělala jen to, co sama chce. Slibovala, že se bude řídit ústavou a zákony ČR. Věc se má tak, že se neustále vzpírá, že to, či ono dělat nebude – pan Šebesta (KV) jen mlčí. A tak musí zákonitě přijít na pomoc Krajský úřad, nebo MVČR.

 

2 thoughts on “Neznalost nebo lenost”

Komentáře nejsou povoleny.