Dospěláci

Vážení občané,
Chci Vám tímto představit občanské sdružení Lomničtí dospěláci.
Jsme dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je podle českého práva právnickou osobou. Jsme řádně zaregisrovaní u MV ČR.
Č. ú. 263 435 401/0300

Posláním sdružení je aktivizovat a zapojit občany obce do sportovní, kulturní a společenské činnosti a spolupráce s obdobnými organizacemi v působnosti obce i okolí.
Naše činnost je zaměřena na:
turistiku, cykloturistiku
kulturní akce – divadlo, kino, koncerty
vzdělávací akce – přednášky, besedy

Za rok své činnost ( sdružení bylo založeno 14. 11. 2013 ) jsme zorganizovali spoustu kvalitních akcí ze všech oblastí naší činnosti. Největší a nejúspěšnější byl „Koncert pro Lomnici“. Aby mohl být koncert uskutečněn, přispěli nám na něj místní podnikatelé, za což jim i touto cestou znovu děkujeme.
Chceme i nadále pokračovat v našem úsilí i když bez finančních prostředků je to velmi obtížné. Budeme moc rádi, pokud se Vám naše programy budou líbit, pokud ne, řekněte nám to.
Postupně Vás budeme na těchto stránkách seznamovat s akcemi, které již proběhly, i s akcemi, které se připravují.

Naše RUBRIKA DOSPĚLÁCI.

 

One thought on “Dospěláci”

Napsat komentář

Lomnice u Rýmařova, Tylov