Obce přátelské k seniorům

Program vznikl v roce 2005 z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO).
Taková města, obce zlepšují příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu. Zapojují seniory a jejich názory při řešení otázek města, obce. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se jim vycházet vstříc. 😆 
Aktivity pro seniory musí být cílené, není možné připravit univerzální program. Je vhodné kombinovat přiměřené zdravotní aktivity spolu se sociálními aktivitami. Proces zdravého stárnutí je definován jako maximální využití všech možností, které umožní starší populaci aktivně a bez diskriminace mít nezávislý a kvalitní život a účastnit se společenského dění. Proto je také potřeba maximálně podporovat různé spolky, kluby atd., kde si senioři vytváří svůj program.
Velmi důležitým faktorem zdravého města, obce je respekt ke starší generaci. Obec, která glorifikuje mládí a změnu, se nerespektující chování vysvětluje negativními obrazy stárnutí. Vzdělávání o stárnutí by mělo začít již v brzkém věku ( na základní škole ), aby již děti poznaly kulturní hodnoty a naučily se oceňovat seniory a respektu k nim, které si bezesporu zaslouží.
/http://www.mestoseniorum.cz/

Linka seniorů
Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi.
http://elpida.cz/linka-senioru

Patří naše obec k těm obcím a městům, které jsou přátelské k seniorům? Myslím, že ne. Naše obec, pod vedením starostky Šomodíkové, se ubírá, bohužel, přesně opačným směrem. 😥

 

One thought on “Obce přátelské k seniorům”

  1. No to je hezké. Stále to ukazuje na to samé. Na neschopnost starostky cokoliv vytvářet a super schopnost bořit to, co jiní vytvořili nebo mají snahu vytvořit.
    Co udělala pro seniory za svých pět let v čele obce? Odpovězte si sami. A když se senioři sami chopí aktivity a vytvoří si spolek i své aktivity… nic pro ně nemá. Návrat do středověku.
    Chová se a jedná nenormálně a strašně ji pak udivuje kritika, která se odevšad vynořuje.
    A tak si tu žijeme v našem AAAnabůstáně. Mocenský útlak, války, zášť, pomluvy, nadávky a lži. Stížnosti, trestní oznámení, udávání, soudy. Výsledek panování starostky Šomodíkové. A to ještě pořád není konec. Ještě bude hůř.

Komentáře nejsou povoleny.