Obsah pozvánky na ZO

Požádala jsem si o zodpovězení otázky (na webu Otevřená společnost), zda pozvánka na ZO musí obsahovat všechny body programu jednání, jelikož z pozvánky, která je zveřejňována v naší obci nevyčteme nic.

Dokonce paní starostka odpověděla na dotaz občana, jaký bude program na ZO, že mu nic nesdělí a že obsah jednání bude řečen až na jednání ZO. Z níže uvedeného je zřejmé, že nezná zákon o obcích. 😳 

Zde je odpověď.

Z  přiložených dokumentů plyne, že se předem zveřejňuje pouze obecná struktura programu, nikoli skutečný program. Každé jednání ZO má zveřejněný zcela stejný „program“. Fakticky tedy nejde o zveřejnění programu, ale o oznámení o datu a místu konání ZO.

Pod bodem „Hospodaření obce“ se tak skrývá například okolo 6 bodů, např. účetní uzávěrka. V bodě „Různé“ se pak objeví smlouva o zřízení svazku obcí, realizace projektů a množství dalších, věcně spolu nesouvisejících bodů.

Není jasné, v jakém okamžiku a jakou formou se „struktura programu“ doplní a upřesní na skutečný program,  zda a kdy zastupitelé a veřejnost obdrží podrobný návrh programu, který poté odpovídá schváleným usnesením. Je možné, že ke zpřesnění vlastně vůbec nedojde a pod obecnou strukturou programu se projednají jednotlivé podrobné body. Jde tedy skrytě o postup podle § 94 odst. 2 zákona o obcích (možnost doplnit program na začátku a v průběhu jednání ZO), aniž by však o tom proběhlo hlasování.

Extrémně by se dalo zveřejnit namísto programu jen slova „Body programu“ a až při jednání tento „bod“ naplnit množstvím konkrétních projednávaných věcí. Je zřejmé, že takto nelze vykládat povinnost zveřejnit navržený program jednání ZO.

Ústavní soud vyslovil, že ust. § 94 zákona o obcích má být z důvodů transparentnosti a možnosti účasti občanů při projednávání ad hoc vznesených  návrhů  využíváno zdrženlivým  a uváženým  způsobem, nevzbuzujícím  podezření  o  jejich  účelovém  předkládání  „na  poslední  chvíli“.“ Není podstatné, zda k nedostatku dochází úmyslně nebo při dobré vůli kvůli nevhodné organizaci přípravy.

Nepoměr mezi strukturou a body programu je ZŘETELNÝ: např. na  pozvánce je 7  bodů (z nich polovina jen procesní, jako „Zahájení“), počet usnesení, tedy faktický projednaný program, program má 34 bodů. Jde o pravidelný stav.

Podle mého názoru jde o vážné porušení povinnosti zveřejnit program jednání ZO, tedy porušení povinnosti podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zejména kvůli zásadnímu nepoměru mezi zveřejněnou strukturou a skutečným programem.  Veřejnost jednání zastupitelstva je narušena, je zpochybněna legitimita a legalita zastupitelstva. Je otázkou, která by se musela řešit na konkrétním případu určitého bodu, zda přijatá usnesení lze zpochybňovat.

A k tomu stanovisko MVČR

8 thoughts on “Obsah pozvánky na ZO”

 1. To je drsné. Divím se paní starostce, že se raději nechá „spucovat“ ministerstvem vnitra, než by normálně vyhověla svým občanům ve věcech, na které mají právo. Já jsem byl ten, kdo ji slušně požádal o program zastupitelstva, přestože to měla udělat sama na pozvánce.

  Věc: Žádost o program zastupitelstva

  Dobrý den.

  Prosím o zaslání (na výše uvedený e-mail) všech konkrétních bodů navrhovaného programu 8. zasedání ZO, které budou projednávat dne 18.8.2015.

  Děkuji.

  Ona mi odpověděla takto: (V podstatě mě zasypala paragrafy, kterým sama vůbec nerozumí z cílem udělat ze mě pitomce, tak jak je zvyklá. Což jí muselo dát více práce, než napsat ty body programu.)

  Když jsem poslal odvolání proti jejímu nezákonnému rozhodnutí, zcela mě ignorovala, již bez odpovědi.

  Věc: Odvolání
  Odvolávám se proti odepření informace „Žádost o program zastupitelstva“, o kterou jsem požádal dne 12.8.2015 Proti tomuto rozhodnutí podávám odvolání.
  Podle paragrafu 93 Zákona o obcích, jste povinni sami zveřejňovat tuto informaci. A považuji za nehorázné odepření této informaci i po požádání.

  A tak si tu žijeme. Nejsme schopni se jako občané s vlastní paní starostkou na ničem dohodnout. Nezbývají než třetí strany, Kraj, Ministerstvo vnitra či soudy. Smutné, když starosta nechápe, že starosta je tu pro lidi a ne lidi pro starostu.

  1. To máte pravdu, pane Anonyme. My, jako občané, na tom máme svůj podíl viny. Nicméně jsme byli obelháni, obalamuceni, zmanipulováni. Věřili jsme, když paní starostka řekla, že něco nejde, že na to není čas či peníze, že je to pravda. Až posléze nám postupně docházelo, jak na tom doopravdy jsme. Až zpětně nám dochází o co všechno jsme přišli a za co nás, občany, považuje.
   Snad již nikdo neuvěří ani oficiálnímu dopisu paní starostky, který, ač vypadá uvěřitelně, je jen lež, jakou zrovna potřebuje. A to i v případě uvádění paragrafů!
   Ostuda je to veliká, co se to u nás děje. Ale ke cti nám, občanům voličum, je to, že nezůstáváme všichni lhostejní a bojujeme s těmito ostudnostmi jak jen můžeme.

 2. Paní starostka svou funkci nezvládá a ztrácí nad svým jednáním kontrolu. Ve snaze všechno „ututlat“ zcela zapomíná, že občan není „blbčan“ a že dříve nebo později pravda vyjde najevo.

 3. Vážený anonyme, především je to ostuda těch, kteří starostku volili a těch, kteří ji opět dosadili na její vytoužené křeslo. Všichni co tak učinili, dobře věděli proč to dělají. My ji rozhodně nevolili, protože dobře víme, co je zač a co „umí“.

 4. Když jsem roznášela letáky v Bruntále, roznášela jsem je i na Žlutý kopec, kde bylo velké hračkářství, kde určitá paní dělala účetní. Jelikož chtěla dělat starostku v naší obci, tak se přihlásila do voleb a když ji nezvolili, tak velice plakala, že ji nezvolili. Velice chtěla komandovat lidi.
  Po dlouhé době pro ni, ji zvolili a udělali velikou chybu, protože teď se velice mstí na lidech, kteří ji nevolili a vybíjí si na nich svou zlost. Takoví lidi by vůbec neměli být v popředí obce. Kazí jen druhým život. Mám pravdu? Odpovězte!

  1. Když do vezmu ze svého hlediska, tak pro mě, jako občana, nikdy nic neudělala, ale já jsem zvyklý si pomáhat sám, takže to neřeším. A jestli mi kazí život? Takto jsem se na to ještě nekoukal, ale je to vlastně tak. Co zbytečné zlé krve jsem zažil jen kolem sociálního zařízení pro TJ Sokol (a ještě asi zažiji 🙂 )
   Škoda mluvit. A spoustu dalšího. Máte pravdu paní Hildo, takoví lidé by neměli stát v popředí obce. Souhlasím s vámi. A také věřím, že by nám bylo lépe s kýmkoliv jiným na postu starosty.

 5. Hildo máš pravdu, člověk s takovými vlastnostmi nemá být v čele obce. Charakterové vlastnosti ji určují úplně jinou roli a rozhodně to není práce s lidmi. Ale Bohu žel. Některým právě tento stav vyhovuje.

Komentáře nejsou povoleny.