Ocenění bývalého obyvatele Lomnice

Klub českého pohraničí rovněž iniciuje udělení čestného občanství, nebo jiného ocenění našemu bývalému občanovi Joe Hartmanovi, místnímu mecenáši, který byl  okolnostmi donucen opustit Lomnici v předválečném roce 1938 a později v poválečné době i republiku. Svým postojem, především k českému obyvatelstvu, si vysloužil obrovskou nevoli vládnoucích kruhů, což ho nakonec přinutilo odejít. Jeho ocenění je podle KČP zcela v pravomoci zastupitelstva naší obce.