Sdělení z OÚ

Jak všichni víte, žádala jsem obec o informaci:

Dobrý den,

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o tyto informace:

 1. Seznam akcí, které uspořádala římskokatolická církev, dále jen ŘKC ( nikoliv obec ) pro občany Lomnice v r. 2015
 2. Dokumenty, které dokazují, jak ŘKC propagovala obec Lomnici v r. 2015
 3. Faktury, popřípadě jiné doklady, které ŘKC vyúčtovala za své akce obci Lomnice v r. 2015

 Dnes mi přišla zajímavá odpověď. 

001
Přesto, že ŘKC měla naprosto shodnou smlouvu jako dospěláci, propagace obce není k dispozici (pravděpodobně se ani žádná propagace obce nekonala) stačilo, že hodnostář poděkoval v kostele za příspěvek. Fakturu jsem také neobdržela.
ŘKC prý pořádá mše, které ovšem nejsou placené obcí a s příspěvkem nemají vůbec co do činění. ŘKC se pouze podílela na jedné akci. Velmi podivuhodné a zajímavé je také, že OÚ nemá kopii faktury od ŘKC.
Zde je jasně vidět, jak se ke každému subjektu rozdílně přistupuje.
Paní starostka chodí do kostela, tak se tam nasypou peníze. Dospěláci sami zorganizovali během roku mnoho akcí, včetně propagace obce a řádného vyúčtování. Proto byli letos potrestáni a nedostali nic.
Děkujeme Vám, vážení zastupitelé, za Váš „příkladný“ přístup k občanům.  😥

One thought on “Sdělení z OÚ”

 1. Proti duchovním záležitostem nemám vůbec nic, ba naopak, může prospívat morálnímu i fyzickému zdraví člověka. Proti současným církvím (u nás) také nemám vůbec nic. Ale je potřeba si uvědomit i jiné aspekty. Katolická církev tu není jediná, máme tu protestanty, českobratrskou církev evangelickou, židy, buddhisty a také islám tu vystrkuje růžky. A také nesmíme zapomínat na ateisty, neznabohy nebo na věřící, kteří církev nepotřebují, sami se vyrovnávají s bohem.
  Prostě dnes žijeme v multikulturním světě.
  Katolická církev je u nás ze všech církví rozhodně nejbohatší. Kdo zná trochu historii, ví jak se to stalo. Jiným slovy, katolická církev je ta poslední, která potřebuje od obce pomoc. Daleko více pomoc potřebují právě zájmové spolky ke své činnosti. I Ježíš Kristus (křesťanská ikona) byl pro spravedlnost a toleranci a nikdy nepotřeboval zlato, šperky ani kostely. K duchovnímu rozvoji ho není třeba. Za tuto touhu ho židé přibili na kříž. Nevěda stvořil křesťanství. Stejně tak katolického kněze Jana Husa jeho bratři v církvi podvodně upálili. A jsou tu husité a evangelíci.
  Ale zpět. Důležitá je rovnost. Jakmile někoho utlačujete, olitujete toho. Není možné, aby vydržel nespravedlivý přístup vedení naší obce k různým spolkům. To, že je současná starostka obce aktivní katolička ji rozhodně neopravňuje zvýhodňovat svou skupinku lidí před ostatními. To netvrdím jen já, ale píše se to i ve správním řádě. Žádný skutečný bohabojný věřící (natož křesťan, pro kterého trpěl Ježíš na kříži) by takto nespravedlivě nepostupoval. A kdyby Ježíš sestoupil z nebe zde v Lomnici, dal by vše, co by mohl, aby ukojil potřeby dospěláků či jiných spolků. Vzal by ze svého svatostánku zlaté svícny a řekl by „Vezměte si je, ať jsou vám k užitku.“
  Smutné, že někteří aktivní křesťané dodnes neznají svého spasitele. A už vůbec mu nenaslouchají. S křížkem na krku naslouchají padlému andělu Luciusovi.

Komentáře nejsou povoleny.