Ohlédnutí 2

Přišel rok 1989 a sametový převrat. Nedokázal jsem se zbavit pocitu, že to co se dělo, dělají ti správní lidé a tak jsem se od tohoto dění naprosto distancoval. Byl jsem ochoten se všem těm, kteří to s námi mysleli tak opravdově a správně, omluvit. Bohužel jsem tuto příležitost nedostal a popřevratový vývoj jen potvrdil, že si mnozí z nás představovali věci jinak.

V této době jsem pracoval v Huzové, zpočátku jako vedoucí hospodářství a posléze po absolvování výběrového řízení, ve funkci ředitele statku a předsedy družstva. Moje pozice nebyla nijak jednoduchá, nezahodil jsem totiž stranickou knížku, jako mnozí jiní, kteří mě předtím kádrovali a rozhodovali o mně.  Navíc se na rozhodující místa v okrese dostali lidé, kterým bezesporu můj postoj vadil. Do této doby jsem se nikdy neangažoval do místní politiky, nebyl jsem nikdy poslancem MNV v Lomnici. A tak, když jsem byl před volbami do zastupitelstva osloven, nabídku jsem přijal a kandidoval. Popravdě řečeno, byl jsem překvapen, když mi bylo sděleno, že jsem se stal zastupitelem obce. Práci v zastupitelstvu jsem se snažil vykonávat co nejlépe a tak jsem byl po nějakém čase zvolen místostarostou. Tuto funkci jsem vykonával opakovaně až do roku 2002.

Za svůj největší úspěch tohoto období považuji to, že jsem dokázal v době privatizace majetku Státního statku Ryžoviště, přesvědčit jak jeho vedení, tak i posléze zastupitelstvo obce o bezplatném převodu části majetku statku na obec Lomnici. Obci tak spadlo do klína bezplatně téměř 90 bytů, vodovod, čistička odpadních vod a síť polních komunikací. Bytový fond byl posléze, za výhodných podmínek pro nabyvatele, privatizován našimi občany. Bez vší skromnosti mohu prohlásit, že jsem to byl já, kdo se zasloužil o bezplatný převod na obec a kdo zpracoval pravidla prodeje pro naše občany. Navíc pravidla a podmínky, které nám kdekdo v okolí záviděl. V ostatních obcích působnosti statku to tak nebylo. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik by nás dnes stála voda, kolik by naši občané platili za odpadní vody a kolik by asi činilo nájemné z bytů a domů, které si noví majitelé zakoupili. Vytvořili jsme tak solidní sociální podmínky pro základní atributy žití téměř pro polovinu občanů naší obce. Jistou měrou jsme rovněž přispěli k vylepšení rozpočtu obce, protože po dobu 15 roků přicházely platby za prodej.

Pokračování příště…