Ohlédnutí 3

V roce 2002 jsem se po volbách do zastupitelstva obce stal starostou. Velice dobře jsem si uvědomoval, jakou zodpovědnost jsem přijal. Mojí snahou bylo vždy dělat politiku pro lidi a ne nějaké politikaření mezi lidmi. Navíc jsem si velice dobře uvědomoval to, že právě starosta obce je ten, který by měl dění v obci někam směřovat a vést. Z těchto důvodů jsem svoje úsilí zaměřil do několika priorit.

1.Starost o zdraví lidí

Při pomyšlení na to, kolik obyvatel obce zemřelo na rakovinu a jakým způsobem se musí naši občané v obci pohybovat, mi bylo naprosto zřejmé, že právě zde je třeba něco dělat. A tak v průběhu mého působení se provedla rekonstrukce stávajícího vodovodního zařízení, včetně vybudování nových vodovodních řadů v Tylově a horní části obce. Součástí této rekonstrukce bylo i vybudování protiradonového zařízení ve vodojemu. Druhá část se mi nepodařila i přes opakovanou snahu zrealizovat. Šlo o výstavbu chodníku přes celou obec tak, aby naši občané nemuseli uskakovat před projíždějícími kamiony. Díky nesmyslným kriteriím při posuzování dvou našich žádostí jsme bohužel, neuspěli.

 1. Stabilizace obyvatel

Vždy jsem si uvědomoval, že chceme-li v místě udržet mladé lidi, musí obec vytvořit co nejlepší podmínky pro život jejich rodin. Jako základní problém jsem viděl mimo jiných, především školu. Opakovanými žádostmi se podařilo získat peníze na její celkovou rekonstrukci, počínaje výměnou oken a dveří, přestavbou kuchyně, rekonstrukcí učeben a půdních prostor, vybudováním nového úsporného způsobu topení tepelnými čerpadly a ČOV. Než však došlo k realizaci posledních  akcí, přišly volby  do nového zastupitelstva, ve kterém jsem už nepracoval a tudíž dokončení školy proběhlo pod vedením nového starosty.

Dále byla vybudována celá řada cest vedoucích k nemovitostem našich občanů.

 

 1. Životní prostředí

Podle mého názoru se úroveň obyvatel vesnice  posuzuje také podle toho, jak vypadají autobusové zastávky a hřbitov. Svoje úsilí jsem tedy zaměřil na rekonstrukce stávajících zastávek a výstavbu nových. Současně byla realizována za dotační podpory rekonstrukce pomníku umučených zajatců a ve spolupráci s odborem kultury Mě úřadu Bruntál úplná rekonstrukce  zdevastované hřbitovní zdi. Na tomto místě musím rovněž vzpomenout rekonstrukci současného obecního úřadu a budovy současné pošty.

4.Kultura

Ani na tu jsem nezapomínal. Především bylo mojí snahou obnovit a zprovoznit budovu kulturního domu. A tak již v prvním roce probíhaly současně s dokončovanou rekonstrukcí  přízemí i opravy přísálí a sálu, včetně nového topení a nábytku. Oprava pokračovala výměnou střešní krytiny a nakonec novou fasádou. Kromě celé řady kulturních akcí, které v té době organizoval obecní úřad, jsem si byl vědom toho, že potřebujeme něco, co je pro obce ve vnitrozemí zcela běžnou a již tradiční záležitostí. Proto byly na můj popud organizovány „Dny obce“. Na tuto akci jsem vždy, již v průběhu její celoroční přípravy, zabezpečoval finanční prostředky z programu  obnovy venkova, především přes mikroregiony, jejichž jsme součástí. Kromě toho se na akci podíleli místní podnikatelé a sponzoři. Byla vždy organizována s myšlenkou podání si ruky a navázání dobrých mezilidských vztahů mezi sousedy. A to jak v obci, tak i mezi obcemi a i mezi sousedícími státy. Je jen na škodu věci, že dostala časem jinou nálepku a že se v její organizaci dále nepokračuje.

Co říci závěrem. Tento výčet mé činnosti ve funkci starosty obce jsem mohl realizovat samozřejmě jen za podpory zastupitelstva obce. Vždy jsem si ovšem uvědomoval, že je to starosta , který musí táhnout a který je tam na to, aby věci nejen prosazoval, ale především zařídil. Zastupitelé mohou jeho snahu jen podpořit. Nikdy jsem neočekával, že za mou osobu bude někdo něco zařizovat a ani mi to nikdy nenapadlo.

V současné době jsem opět členem zastupitelstva obce. A to  jen proto, že mě v průběhu uplynulých let oslovovali lidé , abych opět kandidoval. Vždy jsem byl přesvědčen o tom, že občané volí své zastupitele podle toho, kdo co pro obec vykonal. Ve své úvaze jsem se hrubě zmýlil. Bohužel jsou mezi námi i takoví, kterým je milejší guláš a pivo. K těmto praktikám jsem se nikdy nesnížil s vědomím, že ten , kdo si všiml mé minulé práce, mě volit bude. A tak tedy všem těm, kteří mi dali hlas, děkuji a věřím, že mě situace v zastupitelstvu nedonutí, abych se svého mandátu musel vzdát. Závěrem uvádu přehled akcí , které byly v letech 2002 až 2010 realizovány a nebo alespoň projekčně připraveny. Ale to až příště.

6 thoughts on “Ohlédnutí 3”

 1. Jsem moc rád, že pan Ing. Jelínek přispívá těmito informacemi. Je z toho vidět, že to byl poslední starosta s nějakou vizí. Jak rychle někteří lidé dokáží zapomenout. Třeba paní přispěvatelka M.U. si pamatuje něco špatného v období před revolucí (ale neví vlastně co to bylo). A na tato léta si nepamatuje vůbec. Zvláštní… Paní starostku chápu, pro ni je lepší, kdyby všichni zapomněli, proto ta štvavá a pomlouvačná kampaň. Osobně bych nechtěl starostovat po panu Ing. Jelínkovi. Raději po nynější paní starostce, to zazáří snad každý.

 2. A doufám, že v zastupitelstvu vydrží a nenechá se odradit trapnými útoky na jeho osobu. Pamatuji si, že paní starostka prohlásila při nějaké příležitosti, že není jak Jelínek. Ani netušila, jak velkou pravdu měla. Opravdu mu nesahá ani po kotníky. Ani jednáním, ani vědomostmi, ani schopností řídit a organizovat, ani slušností. Jako se pan Jelínek snažil obec stmelit, paní starostce se úspěšně podařilo během jednoho roku obec rozdělit a totálně znesvářit a ještě se cítí dotčená. Jenom ti, kteří se z jejího postu mají dobře na ni pějí chválu. Nechápu ale ty druhé, kteří z ní nic nemají a tak rychle zapomněli.
  Myslím, že povinností starosty je podat výroční zprávu o činnosti úřadu. Jsem zvědavá, jak by ta zpráva vypadala a kolik by měla stránek.
  Ještě bych chtěla dodat, že pan Jelínek se ze slušnosti nezmínil o tom, jak pracovala starostka, když zastávala funkci místostarosty v jeho prvním volebním období. To by bylo zajímavé počtení.

 3. Obec vzkvétala, nikoliv ovšem za současné paní starostky. Ta rychle před volbami dala opravit mantinely na kluzišti, které už úplně shnily a spadly, což bylo ostudné. Rychle nechala natřít zděné zastávky a narychlo se uklohnila smlouva na osvětlení obce. Tuto záležitost zastupitelé kolem paní starostky umocnili ještě tím, že odhlasovali splátky na dobu 5-ti let, místo dvou let, jak navrhla Ing. Kocourková. Zřejmě je smlouva tak „kvalitně“ napsaná ( jako ostatně i jiné smlouvy ), že platba nejde zaplatit hned i když na to obec má peníze ( návrh Ing. Jelínka ). Tím obec přijde o 140.000,- Kč a za to už by se mohl zrealizovat kvalitní „Den obce“.
  Šance se promarnila a obec nenakládá s finančními prostředky hospodárně a efektivně. A to je základní pravidlo obce – s finančními prostředky nakládat účelně , hospodárně a efektivně. To jistě ví i paní starostka i paní účetní. Obě k tomu mlčely.
  Než by si starostka lámala hlavu s programem na “ Den obce “ (předběžný termín už spatřil světlo světa – 5. 9. 2015 ), zase jsme slyšeli, že se připojí k Vozatajským závodům. Sežene muziku a tím její starost končí. A pak se dočteme v novinách, jako v loňském roce : součástí dne obce byly vozatajské závody .

  1. K té smlouvě na nové osvětlení se ještě vrátíme. Nové osvětlení se zajisté líbí všem. Ale jakým způsobem toho bylo docíleno? Musel v tomto případě účel světit prostředky? Spěchalo to tak, aby nemuselo být výběrové řízení? Ano, spěchalo, aby to posloužilo jako předvolební kampaň staré partě. Normální dobrý hospodář by si dal čas na výběrové řízení (už i tu se mohlo ušetřit) a takovou nevýhodnou smlouvu by nikdy nepodepsal (další promrhané prostředky). Ale oni museli, aby se tak vyhnuli výběrovému řízení, které by je zdrželo. A hlavní efekt, spokojení voliči, těsně před volbami by byl promarněn.

  2. Ani muziku nebude shánět. Pan Juráň objednává Fešáky. Obec je jen zaplatí (asi 80 000 Kč). Za pana Jelínka podporovali Obecní den soukromí podnikatelé a firmy a dnes je to naopak. Obec podporuje podnikatele. Žádný den obce již neexistuje. Existuje jen velice pěkná akce Vozatajské závody za přispění obce Lomnice. No proč ne. Určitě je to spravedlivé. Uspořádám fotbalový turnaj a pozveme třeba Karla Gotta nebo Kabáty a obec to jistě zaplatí. Ostatní podnikatelé taky něco vymyslí. A občanská sdružení ať taky neotálí, neboť nastává doba Špičkových akcí.

 4. Možná proto, že měl představu a schopnosti , jak obec řídit, tak ho paní starostka tak nerada v zastupitelstvu vidí, možná i někteří jiní by ho tam raději neviděli. Proto mu přeji hodně pevných nervů a sil do další práce v ZO.

Komentáře nejsou povoleny.