Ohlédnutí 4

Rekapitulace činnosti OÚ za r. 2003 – 2010

Jak jsem slíbil, pokračování…


1. Uvítací cedule 4x  –  r. 2010 
Od Olomouce, Bruntálu, Ryžoviště a  Valteřic

Cena celkem v Kč  10.000,-      z toho dotace        10.000

2. Pamětní kámen  – r. 2006 
Oprava kamene, zřízení vývěsky, osazení stromů
Cena celkem v Kč   112.000,-   z toho dotace      112.000,-

3. Autobusová čekárna  –  r.  2004  
U Božovských
Cena celkem v Kč     30.000,-

4. Rekonstrukce cest  –   r. 2009          
Šelmeciová, Doubravský, Berkovi, Crlíkovi, Donátkovi,Soldánovi, Dubový
Cena celkem v Kč  800.000,-     z toho dotace       400.000,-

5. Autobusová čekárna –  r. 2003         
křižovatka
Cena celkem v Kč  100.000

6. Kulturní a sportovní areál kluziště –  2007-8
3 kusy přístřešků, osvětlení kluziště, vybavení: parkety, stany, sety nátěr mantinelů, vybudování elekroinstalace-odběrné místo. Cena celkem v Kč  100.000,-        z toho dotace    100.000,-

7. Hřiště  –  r. 2004-7  
pořízení WC, oprava střídaček, vybudování altánku
Cena celkem v Kč 30.000,-            z toho dotace     30.000,-

8. Kulturní dům r. 2003-2010  
dokončení rekonstrukce přízemí: obchod, hospoda,
rekonstrukce sálu a přísálí, vybudování ústředního topení,
rekonstrukce střechy, rekonstrukce omítek a prostranství
Cena celkem v Kč  3.110 000,-     z toho dotace   2.100 000,-

9.  Vodovod – Jih –  r.  2008  
vybudování nové vodovodní sítě, vybudování posilovací stanice tlaku vody
Cena celkem v Kč 8.568 000,-        z toho dotace 5.996 000,-

10. Cesty ( střed ) –  r.  2008                            
rekonstrukce cesty ke hřbitovu, cesta k p. Juráňovi,
cesta k p. Mlynarčíkové, cesta k OÚ, cesta k p., Kadlecovi, Belačíkovi a Balcárkovi, cesta k p. Šubrtovi a Janečkovi
Cena celkem v Kč 300.000,-           z toho dotace   300.000,-

11.  Hřbitov a zvonička – r. 2003-10
ošetření starých pomníků, oprava márnice,
odstranění starých stromů, rekonstrukce hřbitovní zdi,
vystavění zvoničky, oprava kontejneru na odpad,
rekonstrukce cest na hřbitově, nákup laviček
Cena celkem v Kč  1.334 000,-        z toho dotace   896.000,-

12. Kostel  r. 2005 
oprava oken na věži, zprovoznění zvonu, oprava rýn
Cena celkem v Kč 30.000,-    

13. „Frnkovi“  r. 2003-8
zřízení klubovny a bytových prostor, rekonstrukce elektroinstalace v bytě, rekonstrukce střechy na části objektu,výměna kotle na ÚT Cena celkem v Kč  45.000,-

14. Hasiči  r. 2004-9
nákup části domu od Hanákových, rekonstrukce hasičské zbrojnice, oprava věže na sušení hadic, rekonstrukce nákladního automobilu CAS
Cena celkem v Kč 500.000,-

15. ZŠ a MŠ  r. 2004-10
oprava vstupního přístřešku, rekonstrukce kuchyně a jídelny, vybudování altánku na školní zahradě, výměna oken a dveří, oplocení zahrady
Cena celkem v Kč 1.200 000,-       z toho dotace   700.000,-

16. Stodola – sběrný dvůr  r. 2008-10
stavební úpravy stodoly, rekonstrukce střechy,
vybudování Drobného sběrného místa,
vybudování elekroinstalace,
vybudování zabezpečovacího zařízení
Cena celkem v Kč 1.600 000,-       z toho dotace 1.600 000,-

17. Komunální technika  r. 2009-10
nákup traktoru SOME 55 Solaris, nákup vleku, nákup čelního mulčovače, rekonstrukce sněhové frézy, nákup štípače dříví, nákup štěpkovače, nákup zadně nesené sněhové radlice
Cena celkem v Kč 1.000 000,-      

18. Lyžařské tratě  r. 2009-10
nákup sněžného skútru se stopovačem, vytyčení a označení běžeckých tratí
Cena celkem v Kč 260.000,-         z toho dotace     240.000,-

19. „Okal“  r. 2003-2010
rekonstrukce prostor na poštu, rekonstrukce elektroinstalace, oprava schodů a balkonů, rekonstrukce bytu MUDr. Brunové, rekonstrukce kotelny, výměna oken
vybudování vikýře byt p. Tezzelová
Cena celkem v Kč 420.000,-

20. Vodovod – sever ( včetně Tylova )  r. 25004-5
vybudování vrtu, rekonstrukce starého potrubí v obci i mimo obec, zřízení ochranných pásem vodních zdrojů,
rekonstrukce vodojemu včetně oplocení,
vybudování řadu k ZŠ a MŠ,
vybudování řadu k Šelmeciům a Kaščákům,
vybudování nového vodovodu do Tylova
Cena celkem v Kč 12.123 000,-       z toho dotace 7.667 000,-

21. Autobusová zastávka  r. 2004
vybudování autobusové zastávky u OÚ,
vybudování vývěsky na plakáty
Cena celkem v Kč 25.000,-

22. Pěšina k OÚ  r. 2003
nákup pozemků na zřízení pěšin, vybudování pěšiny

23. OÚ Lomnice  r. 2003-6
rekonstrukce budovy na OÚ, byt a ordinaci lékaře,
rekonstrukce vody, topení a elekroinstalace,
oprava plotu, vybudování vývěsek, nákup pozemků u OÚ, vybudování skladu na dřevo
Cena celkem v Kč 639.000,-           z toho dotace   300.000,-

24. Autobusová zastávka Tylov  r. 2008
rekonstrukce čekárny, zatrubnění příkopu
Cena celkem v Kč 25.000,-

25. Mostky a lávky r. 2003-10
rekonstrukce mostku v Tylově u Malovaných,
rekonstrukce mostku v Tylově u bývalého obchodu,
rekonstrukce mostku u p. Dubového
Cena celkem v Kč 30.000,-

26. Pomník padlým  r. 2006
rekonstrukce pomníku, vývěska
Cena celkem v Kč 112.000,-           z toho dotace   112.000,-


Připravené projekty:
Chodník přes celou obec v délce 3,65 km ( vyd. stav. povolení), Topení v ZŠ a MŠ + přístavba ( vydané stavební povolení ),
ČOV u ZŠ a MŠ ( vydané stavební povolení )
Drobné sběrné místo vybudování zpevněných ploch a oplocení
( vydané stav. povolení


Kulturní akce:
pořízení obecních symbolů,
překlad a vydání kroniky obce do r. 1943

Každoroční kulturní akce:
„Po stopách našich předků“,
Dny obce,
Vánoční koncert,
Obecní ples


 

3 thoughts on “Ohlédnutí 4”

 1. No krásný seznam a úplně zadarmo. Klobouk dolů. Ani jsem netušil, že toho bylo tolik. Hlavně sloupeček dotací mě zaujal, ten je opravdu zajímavý. Konečně nějaká fakta. Teď jen sehnat podobnou tabulku od paní starostky, mě se nechce platit tisíce za tuto informaci. Zkusím to poshánět jinak 🙂 protože jsem zvědavý, jak soutěž vyhlášená paní Magdálkovou dopadne. Je jedno kdo vyhraje, důležité je nezapomínat na nic a na nikoho, kdo pro obec něco dělá. Aby se historie příliš nezkreslovala. A také soutěživost starostů v konkrétních činech je pro občany lepší než zapomínání a pomluvy.

 2. Ještě bych chtěla dodat, že připravené projekty byly v ceně za ČOV a topení v ZŠ a MŠ 8.700 000,- Kč z toho dotace 8.000 000,- Kč.
  Když jsem si to spočítala, tak Ing. Jelínek vyřídil dotace celkem za 20.563 000,- Kč + 8.700 000,- na připraveném projektu.
  To je myslím úctyhodná práce. Je to důkaz pro ty, kteří rychle zapomněli, co bývalý starosta pro naši obec udělal a jak pracoval.
  Ať někdo předloží důkaz o tom, že současná starostka udělala víc.

  1. Koukám, že třeba sběrný dvůr 1 600 000,- Kč – kompletně z dotací. Kdyby dvůr neudělal – vlastně by okradl obec o tuto částku. Udělal ho i když ho to stálo místo starosty.
   O kolik jsme byli okradeni za minulé volební období, nezájmem či neschopností shánět dotace?

Komentáře nejsou povoleny.