Osoblaha

V sobotu 8. června 2019, zorganizoval náš spolek „Lomnických dospěláků“ výlet, tentokráte do nedaleké Osoblahy. Odjezd byl stanoven na 9. hodin dopoledne a to tak, abychom v klidu a s časovou rezervou stihli odjezd známého vláčku, který se pohybuje na úzkokolejné trati. Do Třemešné, odkud je vypravován, jsme přijeli opravdu zavčas a tak jsme si mohli již přistavený vláček s jeho různorodými vagonky dobře prohlédnout. 

Trasa je dlouhá 20km a při stanovené průměrné rychlosti a osmi zastávkách nám trvala cesta hodinu a čtvrt. Byl to ale opravdu zážitek, který můžete prožít právě tam a nikde jinde. Otevřené vagonky, rychlost vláčku a pestrost tratě, která vede úplně jinou krajinou, než máme u nás, nám umožnila vytvořit řadu fotografií z cesty. A tak některé z nich přikládáme.

Po prohlídce Osoblahy, památníku obětí války a židovského hřbitova jsme navštívili místní restauraci „U děla“, kde jsme se posilnili a občerstvili. A pak již alou nazpět, abychom stihli odjezd. Do Třemešné jsme se vrátili před pátou hodinou odpolední a domů kolem šesté.

Byl to zase jeden z pěkně prožitých společných dnů nás, Dospěláků, k čemuž přispělo nemalou měrou i pěkné počasí, které nás celý sobotní den provázelo.

V Lomnici 9. června        Mgr. Drahomíra Jelínková