Poznámka k usnesení ZO ze dne 10. 12. 2014

1)  Na obecních stránkách je vyvěšeno usnesení ZO, kde na konci je ukládací bod pro paní starostku – cituji: vypracovat dohodu o poskytnutí příspěvku zájmovým organizacím.

K tomuto jen malá, leč velmi zásadní poznámka: Hlasovalo se, že vypracování dohody má být do 31. 1. 2015. A toto datum se v usnesení neobjevilo. Proč? Tato dohoda  měla být vypracována již v roce 2014 a to na návrh paní Kyselové na 22.zasedání ZO dne 24.3.2014. Citace z 22. zasedání ZO :Zastupitelstvo obce ukládá:

starostce a místostarostovi připravit podmínky o poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Lomnice občanským sdružením. Bez termínu! 

2) FV  má vypracovat vyhlášku o hospodaření s majetkem obce a prodeji pozemků. Zajímavé, že o tomto bodu se vůbec nehlasovalo, přesto se v usnesení jako ukládací bod objevil.

Krom toho, tento úkol dostala starostka spolu s místostarostou také, a to  již  v roce 2013  na 17. zasedání ZO dne 10.6.2013.

Cituji z usnesení ze 17. ZO : Zastupitelstvo ukládá starostce a místostarostovi připravit podmínky pro prodeje a nájmy majetku obce. Žádný termín do kdy  tento bod splnit ! 

Za rok a půl se tedy neudělalo vůbec nic a teď se úkol přesunul na finanční výbor.

Proto ukládací body bez termínů? Není termín – není co kontrolovat !

 

Jak šel čas – pokračování

Návštěva filmu Křídla vánoc  14. 1. 2014

Skreamers 26. 3. 2014

Nedalo nám to, jelikož jsme zvědaví a navštívili jsme travesti show v bruntálském divadle. Bylo to velmi vtipné představení, smáli jsme se od začátku až do konce. Bylo obdivuhodné, s jakou elegancí dokáží  muži chodit a tančit v lodičkách na podpatku 10 cm vysokém. To dělá problémy i mnohým ženám. Stálo to za návštěvu.

Don Juan 28.3.2014

V březnu jsme si zajeli do bruntálského divadla na činohru Don Juan. Zpracování se nemusí každému zamlouvat, ale nám se líbilo. Pokračování textu Jak šel čas – pokračování

Čarodějnické procesy

Občanské sdružení Staré Sovinecko pořádalo besedu Čarodějnické procesy na rýmařovsku – 12.12. 2014 v 17:00,  v multifunkčním domě v Rýžovišti. Přednášel Mgr. Jiří Karel, opravdový znalec problematiky. Po příjemném shrnutí celého období a všech souvislostí jsme se mimo jiné dozvěděli i pár konkrétních příběhů. Nejvíce mě zaujalo zjištění, že v této podivné tmářské době se rýmařovští konšelé uměli postavit proti této hysterii. Což byl zajisté hrdinský počin.

Na závěr besedy se nám podařilo promítnout zajímavé obrázky z této doby. Otázka, kde se vzalo v božích lidech tolik strachu, nenávisti a vlastně i sadismu, však zůstala nezodpovězena.

Po besedě bylo možné zakoupit kroniky obcí, vydávaných sdružením Staré Sovinecko. Samozřejmě i kroniku obce Lomnice.

Děkujeme tímto sdružení Staré Sovinecko za zorganizování zajímavé besedy.

Lomnice u Rýmařova, Tylov