Čarodějnické procesy

Občanské sdružení Staré Sovinecko pořádalo besedu Čarodějnické procesy na rýmařovsku – 12.12. 2014 v 17:00,  v multifunkčním domě v Rýžovišti. Přednášel Mgr. Jiří Karel, opravdový znalec problematiky. Po příjemném shrnutí celého období a všech souvislostí jsme se mimo jiné dozvěděli i pár konkrétních příběhů. Nejvíce mě zaujalo zjištění, že v této podivné tmářské době se rýmařovští konšelé uměli postavit proti této hysterii. Což byl zajisté hrdinský počin.

Na závěr besedy se nám podařilo promítnout zajímavé obrázky z této doby. Otázka, kde se vzalo v božích lidech tolik strachu, nenávisti a vlastně i sadismu, však zůstala nezodpovězena.

Po besedě bylo možné zakoupit kroniky obcí, vydávaných sdružením Staré Sovinecko. Samozřejmě i kroniku obce Lomnice.

Děkujeme tímto sdružení Staré Sovinecko za zorganizování zajímavé besedy.

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku

V neděli 30.11. se konalo již tradiční slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku. Tento rok byla tato akce rozšířená o lampionový průvod dětí základní a mateřské školy. Sešlo se nás i přes nepřízeň počasí docela dost. Děti z dramatického kroužku pod vedením paní Mgr. Mrtvé předvedly pěkné představení, spolu s dětmi se základní školy jsme si zazpívali koledy, popíjel se punč a čajík, něco se zoblo, a nakonec děti svým pokřikem rozsvítily stromeček. Myslím, že všichni odcházeli domů spokojení i když asi i pěkně promrzlí 🙂 ale určitě příjemně svátečně naladění.. 🙂 a už se zase těšíme na Ježíška!

 20141209_192409

Lomnice u Rýmařova, Tylov