18. 1. 2014 Povídání o čajích s ochutnávkou čajů

V Lomnickém šenku se uskutečnila beseda s názvem „Povídání o čajích“. Součástí besedy byla ochutnávka čajů.

Na besedě jsme se seznámili s různými druhy čajů, pěstovaných  v oblastech od Asie až po Jižní Ameriku. Byli jsme překvapeni, jaké množstvím druhů existuje a mnohé jsou léčivé. Dozvěděli jsme se, jak probíhá sběr a výroba po konečný produkt. Seznámili jsme se s tím, jak se který druh správně připravuje, dále s rituály a nádobím při přípravě čaje.

Některé čaje jsme si ochutnali. Nakonec byl velký zájem i o koupi originálních čajů. Myslím, že mohu říct, že se beseda povedla a všichni odcházeli spokojeni.

28. 12. 2013 Rozloučení se starým rokem

Na jednání výboru jsme se rozhodli, že zorganizujeme „posezení s písničkou“, jako rozloučení s uplynulým rokem. Pozvali jsme občany z Ryžoviště spolu s jejich skupinou zpěváků, abychom jim oplatili naši návštěvu u nich a navázali bližší kontakt.

Celé odpoledne bylo báječné, návštěvníci přinesli různé dobroty, my jsme uvařili punč. Jedlo se, pilo a zpívalo, byla legrace. Občané nás chválili, líbilo se jim, že se něco začalo v obci dít.

14. 12. 2013 Pochod do Ryžoviště

Úplně prvním počinem byl pochod do Ryžoviště. Šlo se 14. 12. 2013 ve 14.30 hod. od Primy. Bylo docela nepříznivé počasí, zima, vítr a mírně sněžilo. Nicméně v Ryžovišti nás čekalo hezké přivítání, plné stoly dobrot a teplo. Zazpívali jsme si s místními zpěváky při harmonice, po chvíli se uvolnila nálada a došlo i na vtipy. Bylo to příjemné setkání, plné legrace.

Nádherná byla cesta zpět. Klid, žádný vítr, jen zasněžené stromy, prostě nádhera.

Lomnice u Rýmařova, Tylov