První zasedání – 1. část – Úvod

Večer 6.11.2014 byl před obecním úřadem shluk lidí, kteří čekali na první zasedání zastupitelstva. V tomto období se již brzo stmívá. Povídali si. Konečně se otevřely dveře a lidé mohli vstoupit. Lidé stále přicházeli a nakonec jich tam bylo tolik, že ani židličky nestačily a musely se shánět dodatečně.

První zvláštnost zasedání byla hned v úvodu. Zpravidla první zasedání vedl nejstarší člen zastupitelstva až do okamžiku zvolení starosty. Potom zasedání vedl starosta. Paní Šomodíková se však chopila vedení schůze ihned. Asi je to dnes již jinak. Úcta ke stáří se vytrácí nejen z politiky… Padala nějaká slova s paragrafy a odstavci. To asi kvůli liteře zákona a vážnosti situace. Pak návrh programu… Navržený program byl schválen.

První bod – počet místostarostů.

Paní exstarostka vysvětlila proč potřebuje dva místostarosty a kdo konkrétně se jimi stane. Má to být  MVDr. Aleš Jurovic pro dotace a pan Josef Šebesta jako zástupce starostky. Lidé v sále se po sobě koukali trochu zmateně, ne kvůli bodu dvou místostarostů, ale proto, že ještě ani nebyl zvolený starosta a již se rozdávaly funkce místostarostů. Takový pocit, jako když vám někdo prozradí vraha hned na začátku detektivky. Proč jsem do toho kina šel… Takže nám naivním došlo, že vše je již dohodnuto, starosta, místostarostové i výbory. Stačilo tedy jen oznámit, koho tím paní Šomodíková pověřila a mohli jsme jít domů. Ale vraťme se do sálu. Dva místostarostové se nelíbili panu Jelínkovi. Uvedl jasné argumenty, že ubývá lidí v obci, ubylo zastupitelů a že je to docela přepych. Paní Šomodíková svůj návrh obhájila argumentem „ve Václavově mají taky dva“ a že to obec nebude stát nic navíc (alespoň zatím). Koalice si to sama odhlasovala. Na otázku občana, co tedy bude dělat starostka, odpověděla „Nic“.

Ve Václavově mají opravdu dva místostarosty, ale z jiného důvodu, jako spojení dvou protistran. Obec Rýžoviště, má přes 600 lidí a zvládne to starostka s místostarostou sami. Pro nás občany je důležité, že je tam alespoň jeden, který má schopnosti vyznat se v odborné práci starosty a doufejme, že se panu Jurovicovi podaří něco vymyslet, vyběhat a dotáhnout a my se brzy projdeme po novém chodníku.

Příště 2. část – Volba starosty.

Výsledek voleb 2014

Tak tu máme za sebou další volby. Zúčastnil se jich rekordní počet volebních stran.  Celkem 5. Tento fakt vypovídá o určité nespokojenosti občanů s prací dosavadního zastupitelstva pod vedením paní Šomodíkové.

Můžeme trochu závidět lidem v obcích s jednou volební kandidátkou. Kde mají občané spravedlivého starostu, který pracuje pro blaho všech občanů a celé obce. A nemusí tedy řešit „občanské války“. Což je vedle přírodních katastrof to nejhorší, co může obec potkat.

Také můžeme mluvit o zvýšeném zájmu lidí o věci veřejné. V roce 2010 přišlo k volbám 216 voličů a letos to bylo již 265 voličů. A to jsme během čtyř let přišli o 20 možných voličů.

Nicméně, zvítězili kandidáti hnutí Občané se čtyřmi mandáty. To znamená, téměř stejná parta kolem dosavadní starostky Anny Šomodíkové, Josef Šebesta a Anna Kyselová. Tentokrát však s sebou přizvali i nového nadějného kandidáta MVDr. Aleše Jurovice. Tímto gratulujeme k vítězství. Druhé hnutí paní Šomodíkové získalo další jeden mandát Martina Blahuše a tím pádem má většinu v zastupitelstvu.

Komunisté získali dva mandáty Ing. Lukáše Ficka a Ing. Jaroslava Jelínka a Sociální demokraté překvapivě na mandát nedosáhli.

Největší překvapení však bylo Sdružení pro Pavlínu Kocourkovou s úplně novými lidmi, které po dvouměsíčním působení dokázalo získat dva mandáty – Ing. Pavlína Kocourková MBA. a Olga Grézlová. Obrovský úspěch. Gratulujeme. Snad je to záblesk na nové lepší časy.

 

Shrnutí: Koalice paní Šomodíkové získala celkem 1081 hlasů, což je menšina 47,4%. Opoziční strany získaly 1198 hlasů, což je většina 52,6% hlasů. Je to tedy v přímém nesouladu s počtem mandátů. Stalo se to tím, že síla opozice se rozložila v množství volebních sdružení a stran.

 

 

Lomničtí dospěláci – jak šel čas

 

To jsme my - Lomničtí dospěláci

Po registraci na MV ČR jsme se dali do práce.

Podali jsme žádost na OÚ v Lomnici o poskytnutí příspěvku na naši činnost ve výši 30.000,- Kč na rok 2014. Zastupitelé nám příspěvek schválili a byl zařazen do rozpočtu obce na r. 2014.

Dnes je konec listopadu a peníze jsme nedostali, škoda.

 

 

  • Spirituál kvintet 25. 2. 2014

V bruntálském divadle jsme navštívili koncert Spirituál Kvintetu. Doporučujeme všem.

 

1. 3. 2014 Koncert pro Lomnici

Na koncertě vystoupil pan Jiří Erlebach, který se svým excelentním vystoupením, umem a osobitostí nadchl všechny přítomné.

Poslechli jme si skladby, které hraje světoznámá houslistka Vanessa May: Vivaldiho, Bethovena. Nechyběla ani hudba filmová – Mission Impossible a hudba z filmu Řek Zorba.

Skvěle zahrál  folklorní skladby Skřivánek a Montiho čardáš. Zabrousil i do country Oranžovým expresem, dále jsme mohli slyšet  Lord of the dance ( Irsko ), Osamělý pastýř ( Ekvádor ).

Ve svém repertoáru má i nejznámější songy od Toma Jonese a Elvise Presleyho, které pro nás zazpíval. Skončilo to ruskými lidovými písněmi a to už zpívali všichni.

Za svůj výkon sklidil pan Erlebach potlesk ve stoje.

Troufám si tvrdit, že to bylo úžasné vystoupení,a nenašel se nikdo, komu by se to nelíbilo. Pokud bude naše finanční situace příznivá, určitě pana Erlebacha pozveme znovu, ale to už bude s jiným programem.

 

IMAG0205

  •  8. 3. 2014 Oslava k MDŽ v Lomnickém šenku
Penzion Lomnický šenk
Penzion Lomnický šenk

Rozhodli jsme se obnovit tradici svátku MDŽ. V Lomnickém šenku se v 16. 00 scházeli občané, každý něco přinesl “ na zub“,  přišli  muzikanti. Pan Pěgřimek pozval i své známé hudebníky, aby bylo veselo. A také bylo. Vyprávěli se vtipy, zpívalo se a došlo i na tanečky.

Pan majitel Pěgřimek všem ženám předal kytičku a bednu šampaňského k tomu. Hezká pozornost, díky!

 

  •  22. 3. 2014 pochod do Moravského Berouna

Nádherný slunečný den, teplota kolem 18°C.

 

  • 12. 4. 2014 Rešovské vodopády

Odjíždělo se ráno v 9.oo hod. od Primy směr Valšovský Žleb a odtud „po svých“ k vodopádům. Byl krásný slunečný den, 15.°C.

Byl to nádherný výlet a všichni si ho užívaly.

DSC_0404

 

Po stopách našich předků – Sovinec  – 1. 5. 2014

Dospěláci se přidali  k již tradičnímu prvomájovému pochodu na hrad Sovinec Trasa : Lomnice- Ryžoviště – Jiříkov – Sovinec a zpět.

 

Pietní akt u pomníku padlých a beseda s RNDr. Niesnerem –        7. 5. 2014

K průběhu pietního aktu u pomníku padlých se nechci vyjadřovat, ale beseda s doktorem Niesnerem byla skvěle připravená, ostatně, tak to u něj bývá vždy.

Škoda jen, že na sále KD nebylo zatopeno a byl tam velký nepořádek po akci, která byla před námi. Nečekali jsme to, jinak bychom uklidili, abychom se nemuseli stydět!

18. 1. 2014 Povídání o čajích s ochutnávkou čajů

V Lomnickém šenku se uskutečnila beseda s názvem „Povídání o čajích“. Součástí besedy byla ochutnávka čajů.

Na besedě jsme se seznámili s různými druhy čajů, pěstovaných  v oblastech od Asie až po Jižní Ameriku. Byli jsme překvapeni, jaké množstvím druhů existuje a mnohé jsou léčivé. Dozvěděli jsme se, jak probíhá sběr a výroba po konečný produkt. Seznámili jsme se s tím, jak se který druh správně připravuje, dále s rituály a nádobím při přípravě čaje.

Některé čaje jsme si ochutnali. Nakonec byl velký zájem i o koupi originálních čajů. Myslím, že mohu říct, že se beseda povedla a všichni odcházeli spokojeni.

28. 12. 2013 Rozloučení se starým rokem

Na jednání výboru jsme se rozhodli, že zorganizujeme „posezení s písničkou“, jako rozloučení s uplynulým rokem. Pozvali jsme občany z Ryžoviště spolu s jejich skupinou zpěváků, abychom jim oplatili naši návštěvu u nich a navázali bližší kontakt.

Celé odpoledne bylo báječné, návštěvníci přinesli různé dobroty, my jsme uvařili punč. Jedlo se, pilo a zpívalo, byla legrace. Občané nás chválili, líbilo se jim, že se něco začalo v obci dít.

14. 12. 2013 Pochod do Ryžoviště

Úplně prvním počinem byl pochod do Ryžoviště. Šlo se 14. 12. 2013 ve 14.30 hod. od Primy. Bylo docela nepříznivé počasí, zima, vítr a mírně sněžilo. Nicméně v Ryžovišti nás čekalo hezké přivítání, plné stoly dobrot a teplo. Zazpívali jsme si s místními zpěváky při harmonice, po chvíli se uvolnila nálada a došlo i na vtipy. Bylo to příjemné setkání, plné legrace.

Nádherná byla cesta zpět. Klid, žádný vítr, jen zasněžené stromy, prostě nádhera.

Lomnice u Rýmařova, Tylov