Plat místostarosty

Jak jistě všichni víte, na ustavujícím zasedání ZO, mimo jiné, byly schváleny i odměny zastupitelům. Po čase odstoupila Ing. Kocourková z předsednictví finančního výboru, pro nemožnost normální práce s paní starostkou, její účetní a také  kvůli podrazům zastupitelů zainteresovanými starostkou.
Proto na 8.ZO došlo ke změnám, odstoupil místostarosta Šebesta, aby mohl být zvolen předsedou KV, dále odstoupila p. Kyselová z funkce předsedy KV, aby byla znovu zvolena předsedou FV. Tušila jsem, že ihned po převzetí totální moci skupinou kolem starostky (dostali do rukou i finanční výbor, tedy komplet všechno), že si začnou dělat co chtějí. Zkusila jsem to u platů, jelikož o nich zastupitelé vůbec nehlasovali. Proto jsem požádala KÚ, aby v rámci předběžného přezkoumání hospodaření obce tyto věci prověřil.
Hned jsem se trefila do černého: odměna za výkon funkce místostarosty MVDr. Jurovice byla ode dne 18. 8. 2015, (tedy od doby, kdy odstoupil pan Šebesta z funkce druhého místostarosty), vyplácena v nesprávné výši. 🙄
To je konstatování KÚ, po předběžném auditu plat místostarosty:

2015-11-30_18-51-30

Co je to nesprávná výše? Myslíte, že dostával méně než měl? Anebo více než měl? Můj typ je, jedenkrát tolik, než mu příslušelo. Proto jsem se na tyto otázky zeptala přímo na OÚ v rámci žádostí o informace. Tak si počkáme na odpověď.
Zajímavá v tomto je také role paní účetní. Ona neví, že nemůže vyplácet jinou odměnu, než tu, kterou schválilo ZO?
Myslím, že se jedná ze strany OÚ o nedovolené nakládání s finančními prostředky a ze strany místostarosty o nedovolené obohacování. 😳

Paní starostka pláče, jak někdo podává stížnosti, říká naprosté nesmysly a zcela nepokrytě lže občanům naší obce. Věřte, že kdyby nebylo stížností a dotazů, tak by si naše paní starostka dělala co chce. Možná si poplakala i při kontrole, známe to: nevěděla jsem, myslela jsem, pochybila jsem, okamžitě to opravím, možná ukápla i slza, aby účinná lítost byla silnější.
Nebere v úvahu, že má přesně vymezené pravomoci ze zákona o obcích…, že je zodpovědná ZO.
Představte si situaci, kdy by kontrolní orgán KÚ tuto část z přezkoumání vynechal. Tak by se vyplácelo a vyplácelo furt pryč.
A předseda FV paní Kyselová by také nevěděla a hlavně nekontrolovala!

A tak si tu žijeme…..

33 thoughts on “Plat místostarosty”

 1. To je neuvěřitelné… Jestli se to potvrdí, tak v podstatě není naplněn jen skutek defraudace, ale jedná se vlastně o spiknutí za účelem neoprávněného odčerpávání finančních prostředků obce! Protože to není jen o jednom člověku.
  Jak může, paní účetní vyplácet někomu něco, na co nemá nárok? Nebo to dostala příkazem? I tak by porušila zákon. Od koho asi padl příkaz? Byla to odpovědná paní starostka Šomodíková nebo přímo pan místostarosta MVDr. Jurovic? Že by si nevšiml, kolik mu chodí peněz z obce? A co opětovné selhání finančního výboru? Paní předsedkyně FV Kyselová, zase o ničem nevěděla? Jak prováděla kontroly, že na to zase nepřišla? Už podruhé průšvih FV pod jejím vedením. K čemu tam je? Kvartál pryč. Jak je možné, že aktivní občan pracuje zadarmo lépe než placený finanční výbor? Kolik by to asi bylo nakonec peněz, kdyby nebyli zastaveni občanem? Jaký je rozdíl mezi defraudací minulou a nynější? No jen malý, předtím to bylo selhání jednoho pracovníka, který nebyl včas zastaven kvůli špatné činnosti odpovědných osob. Proto se to za čas vyšplhalo na takovou výši. Teď asi půjde o více osob, ale naštěstí byli zastaveni. Co ještě dalšího čeká na odhalení?

 2. Starosta, který má v sobě alespoň trochu cti, by bez jakýchkoliv okolků odstoupil.
  Totéž by měla udělat paní Kyselová, která evidentně chrání starostku, nepracuje jak má a naprosto ve své funkci selhává.
  A co pan místostarosta? Pro něj platí totéž, co pro starostku.

 3. Je to pořádný průšvih všech kolem starostky.
  Kdysi jsem napsala citát: Kdo jde za krákajícím havranem, dostane se k mršině.

 4. Tak jsem si zajel na obecní úřad, abych se dozvěděl výši nezákonné použitých svěřených finančních prostředků. Požádal jsem paní účetní, aby mi sdělila, kolik pobíral pan místostarosta MVDr. Jurovic od srpna po dnešek.
  Co myslíte, dozvěděl jsem se něco? No samozřejmě, že ne. Prý mi nic neřekne. Mám si napsat žádost o informaci. Takže zase nezákonné zatajování informací. Proč? Myslí si, že tím získá čas na nějakou kamufláž? Všechno jí to půjde k tíži.

 5. Když si vzpomenu na to, jak pan místostarosta MVDr. Jurovic poštval na svou sousedku policii (dva roky po činu) a chtěl na to posvěcení zastupitelů, jen kvůli pár pokáceným smrčkům za tržní hodnotu 3000 Kč. A to i když to měla povolené od paní starostky Šomodíkové. Tak mi je špatně.
  Prý zákony jsou tu pro každého a každý je musí dodržovat – jeho slova. A tady znovu vidíte, jaký má sám vztah k zákonům.

 6. Kdyby vám někdo chtěl tvrdit, že jde o omyl, 🙂 tak nevěřte. Jaká je zrovna pravděpodobnost, že se někdo splete a pošle si domů opakovaně více peněz, než má? Úmysl je zcela zřejmý a nezákonnost tohoto počinu také. To nelze zpochybnit. Žádná výmluva neobstojí. Je to normální zlodějina.

 7. Jo a ještě jsem velice zvědavý, co na tuto zlodějinu řeknou morální principy paní zastupitelky Kyselové. Protože, jak zcela správně tvrdí, tu jde o naše peníze! Teda, teď jsem se zarazil. Doufám, že jsem ji tehdy rozuměl správně a pod pojmem naše, myslela – jakože všech občanů a nemyslela tím naše – jakože mé rodiny a spolubojovníků. No uvidíme, jak se k tomu postaví. Pokud má v sobě jen trochu opravdové morálky, odstoupila by nejen z FV, ale i ze zastupitelstva. A dala tak šanci novým nepošpiněným lidem. Potom bych začal věřit, že to s morálními principy myslela doopravdy.
  Jestli OÚ tolik věřila a proto nekontrolovala, tak teď tu má pěknou zradu. Anebo o tom dokonce věděla? Třeba si to parta rozhodla na pracovní schůzce, protože dávno víme, že si myslí, že je jen 5 zastupitelů a ne 9. To se brzo dozvíme. Když to neodsoudí, jede v tom také.

  1. Je vidět, že čest v sobě nemá nikdo ze zainteresovaných. Ani jeden neodstoupil.

 8. 1. Jak jsem se dočetla, tak naše vzdělaná paní účetní měla POVINNOST OZNÁMIT nadřízenému, že NESMÍ vyplatit zastupiteli neschválenou odměnu. Udělala to? Jak bude potrestaná?
  2. Finanční výbor: zákon o obcích říká, že provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Tuto činnost vykonává automaticky, aniž by ho k tomu zastupitelstvo muselo pověřit, nebo mu ukládat úkoly. Zastupitelstvo nemůže zakázat tuto automatickou kontrolu provádět, výbor je povinen ji provádět!
  V praxi jsme byli svědky útoků ze strany starostky a jejích přívrženců v zastupitelstvu, na Ing. Kocourkovou, která dle zákona postupovala. Bylo ji pod různými záminkami v kontrole bráněno tak, že se musela obrátit na MVČR o pomoc. A co se děje dnes? Výsledek se dostavil již po necelých třech měsících.
  3. Úvaha: vzpomeňme na reakci starostky, když ZASTUPITELKA Ing. Kocourková navrhla doplnění bodů jednání ZO i o bod volba druhého místostarosty. Starostka NEBYLA PŔIPRAVENÁ. SAMA ROZHODLA, že její body NEBUDOU na program ZAŘAZENY! Nebyla připravená, nebo NECHTĚLA? Protože v té době, už se neoprávněně odměna místostarostovi vyplácela. Možná, že je to tak, že polovina odměny šla panu Šebestovi, za jeho pomoc na úřadě (slova starostky: pan Šebesta stejně pomáhá…) Musí ho za to nějak odměnit, když se chudák vzdal funkce místostarosty. A toto byla možná cesta. Nemohl totiž vykonávat souběh funkce místostarosty a zároveň předsedu KV. Je docela pravděpodobné, že si to tak „upekli“ mezi sebou, na tajném jednání, o obsazení výborů, před 9. jednáním ZO.
  Upozorňuji, že toto je jen úvaha. Nemusí to být pravda.
  Odstupte, raději nové volby, než toto svinstvo!

 9. Z výše popsaného vidíte, jak moc je důležitá veřejná účast občanů na kontrole obce. Každý by se měl přestat bát msty, nebo všelijakých ústrků ze strany úřadu a podílet se na této veřejné kontrole. Je totiž nejen možná, je i potřebná a žádoucí.

 10. Fakta mluví zcela jasně.
  – Nelegální čerpání peněz obce panem místostarostou MVDr. Jurovicem po dobu 3 měsíců
  – Jednoznačný úmysl je čerpat
  – Nezákonný postup účetní
  – Spiknutí více osob (Jurovic si to sám nemohl poslat, dal příkaz sám? Nebo ho dala starostka?
  – Odpovědnost starostky a předsedkyně FV zůstává v každém případě.
  – K činu se nepřiznali, byly odhaleni kontrolou kraje (na popud aktivního občana)
  – Dále protizákonně OÚ odmítá občanům informace z čerpání rozpočtu (3x žádost – 2x ignorování, 1x neoprávněné prodlužování lhůty) – Proč? Asi už víme, co nás čeká za zjištění.
  – Protizákonné odmítání zařazení bodů zastupitele do programu ZO (zařazením bodu by se na to přišlo hned, a stále není zařazen bod volba místostarosty – podívejte se do programu 10. ZO)
  – …

  1. Z tohoto výčtu nelze vynechat ani pana Šebestu, coby předsedu kontrolního výboru.
   Ten má dbát na dodržování usnesení a na dodržování zákonnosti ze strany úřadu. A i v tomto případě selhal na celé čáře.

 11. Achjo, je mi tady s toho všeho smutno….. Hlavně z vás dvou co si tu píšete sami pro sebe. Takovou šaškárnu nemaj nikde na světě a tady v Lomnici kde není ani noha…. Není co dodat jste jak malé zakomplexované děti co jim někdo sebral hračku a kopou kolem sebe nohama máchají rukama….Samé nesmyslné výkaly tady…

  1. Vážený pane, taky mi bývá smutno. Jen nerozumím tomu, jak jste se sem dostal. Zde si píšeme jen pro sebe, tak co tu děláte? Ale když už jste tu, musím s vámi souhlasit, že takovou šaškárnu nemají asi nikde, protože co se tu děje na úřadě, nemá obdoby v širokém okolí. Moc nerozumím pojmu, že v Lomnici není ani noha. Já se v Lomnici potkávám se spoustou lidí. Kde bydlíte? Nebo kudy chodíte, že nikoho nepotkáváte?
   Není co dodat, opravdu. Ale váš příměr s dětmi je docela zajímavý. Myslíte si, že je správné brát dítěti hračku? Hračka přece patří dítěti, tak se nedivte, že kope a máchá rukama. To dá přece rozum. Co jste to za člověka, když vám připadá normální brát dítěti hračku a ještě se podivujete, že se mu to nelíbí? Máte zvláštní vztah ke společenským normám.
   S těmi výkaly, ale pravdu nemáte. 🙂 Zkuste se zamyslet a řekněte, kde je tady chyba nebo lež. My to opravíme.

   1. S tím dítětem je to víc než trefné. Připadá vám normální okrást dítě o hračku (o jeho vlastnictví) a když se přirozeně vzpouzí tak mu nařežete, co? To jste asi pochytil od paní starostky, ta občany taky vnímá jako macecha děti. Hodní dostanou zmrzlinu a zlobiví na zadek.
    Ale tak to ve skutečnosti není. My všichni jsme svéprávní dospělí občané se svými právy. Dokonce i vy. A nepotřebujeme žádnou macechu.
    Moc vám chutná zmrzlina? Uděláte pro ni cokoliv? Seberete ji dítěti vedle vás? A když bude křičet, kopnete ho? A pořád si připadáte zdravý?
    To se pak nedivím, že vám připadá normální krást, vulgárně urážet ostatní apod.

  2. Ještě by mě zajímalo, o jaký komplex méněcennosti jde, pane D., který vám nedovolil se podepsat. Kdy jste získal celkový pocit nedostatečnosti, hlubokou pochybnost a nejistotu o sobě samém, že vám strach nedovolí stát si veřejně za svým názorem. Proč to zastíráte přehnanou „kompenzací“, například arogancí a asociálním vulgárním chováním. Smiřte se se sebou, přijměte sám sebe, jaký jste a bude vám líp. Třeba vůbec nejste nedostatečný.

  3. Jelikož je tady těch Debilů nějak moc, musím si Vás rozdělit. Vážený pane Debile č. 2. Tento komentář se mi zdá nejvíce uhlazený, ale způsob psaní je mi nějak povědomý. Až na ty výkaly, podobný výraz jsme už slyšeli na zastupitelstvu. Mám za to, že z Vašich úst zazněly i jiné výrazy, které po Vás jiný Debil opakuje. Doporučila bych Vám meditaci, možná by Vám zvýšila sebevědomí a dokázal by jste se podepsat. Nebo Vás trápí pocit viny?

   1. Ještě něco k panu Debilu č. 2. Vážený, nepíšeme si sami pro sebe. To by se Vám asi moc líbilo. Podívejte se na statistiku. Naše stránky navštěvuje víc lidí, než jste si ochoten připustit. A to se Vám asi moc nehodí, viďte? 🙂
    A ty výkaly odtékají hlavně z obce. Ještě že, bude nová čistička, která nám pomůže s hygienou.

 12. I takové zprávy nám chodí a podepsané:

  Nicméně jsem jméno vymazal, aby nebyl dotyčný vystaven agresi typu pana D.

 13. A potom, že nemáme pravdu. Nemůžeme si dovolit lhát. protože už by nás dávno žalovali.

 14. Na 10. zastupitelstvu zaznělo z úst paní starostky, že toto nezákonné pobírání dvojnásobného platu pana místostarosty po tři měsíce byl sice úmysl, a tzv. „Dobrý úmysl“.
  Ano, nic se vlastně neděje. I vy můžete krást, bude-li váš úmysl dobrý. Můžete i někoho zmlátit, v dobrém úmyslu 🙂 Pak uslyšíme u soudu: „Proč jste toho člověka ubili k smrti? To bylo v dobrém úmyslu, mysleli jsme, že to potřebuje.“

  Bod volba nového místostarosty, znovu nebyl nezákonně zařazen. Místo toho byl post druhého místostarosty zrušen. A panu MVDr. Jurovicovi se sečetly platy obou místostarostů a jeho nový plat byl zlegalizovaný. Na otázku proč najednou stačí jeden místostarosta, když na prvním ZO tak moc potřebovala paní starostka dva, pan MVDr. Jurovic odpověděl ve smyslu, že už si svou práci systematizoval. A že už to zvládne v pohodě sám. Takže se vlastně povyšovalo, méně práce, ale více mzdy. 🙂

  1. Takže tip paní Nosové byl zcela přesný. Pan místostarosta MVDr. Jurovic dostával nezákonně dvojnásobnou odměnu.
   Všimněte si, jak je vše v souladu „v souladu s usnesením 8. zasedání zastupitelstva“ a sama odměna se vyčíslila, nikdo u toho nebyl. A v souladném zápise 8. zasedání není zřejmé, co vlastně vyplatit 🙂 To se mi líbí, nebylo zřejmé, co vyplatit. 🙂
   Paní starostka s ekonomkou tomu říkají „půlku nebo celou“, místo po pravdě „celou nebo dvojnásobnou“.

   V dobré víře, ve dvojnásobné míře. 🙂

   Inzultaci nazývají konzultace s kontrolním orgánem. Neuvěřitelné vylhávání se ze situace…

   Přemýšlím, co je tak těžkého na tom, napsat pravdu:
   Došlo k omylu, nezákonně byla vyplácena dvojnásobná odměna, omyl byl napraven a vzali jsme si z případu poučení. Omlouváme se a doufáme, že se to již nebude opakovat. Paní Nosové děkujeme zato, že nás včas zastavila, později by to bylo mnohem horší.

  2. Také jsem se ptala, kdo příkaz vydal. Všimněte si, že na tuto otázku nebylo odpovězeno.
   Také by paní starostka už mohla vědět, že odpovědi na informace se poskytují jako ROZHODNUTÍ, nikoliv jako nějaký cár papíru.

 15. Zase lež. Na 8. ZO to vůbec nebylo řešeno. Žádné odměny nebyly schvalovány. Takže bylo nadmíru jasné, že pan místostarosta měl mít plat 4.410,- Kč. Nejde o žádné vyplacení v dobré víře, ale o porušení usnesení.

 16. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO č. 19/1/2014 hovoří jasně………odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva stanovuje ve výši 4.410,-Kč. Žádnou změnu ZO neschvalovalo. Paní starostka se snaží vylhat ze zodpovědnosti za svévolné rozhodnutí. Pomalu si už nemohu vzpomenout, kdy naposledy mluvila pravdu. A vrátit peníze zpět by se měly každopádně.

 17. Zajímalo by mě, jak bude potrestaná paní účetní (ekonomka) za to, že neoprávněně vyplatila místostarostovi 10.812,- Kč. ( neoprávněný výdaj). Porušila tím Zákon o úřednících paragraf 16 odstavec 1 b), d), g), k) a Zákoník práce paragraf 301 odst. c), d). A co na to paní Kyselová, coby předseda FV?

 18. Paní starostka na ZO říkala něco o tom, že pan místostarosta nemusí nezákonně vyplacené odměny vracet. A to prý po konzultaci s kontrolním orgánem kraje. Silně pochybuji, že by „krajánci“ něco takového řekli, protože by se sami vystavili problému.
  Jelikož mě celá kauza zajímá, zeptala jsem se v rámci svobodného přístupu k informacím na našem OÚ a to: zda místostarosta neoprávněně vyplacenou odměnu vrátil a jak byla paní účetní (ekonomka) potrestaná za porušení Zákoníku práce a Zákona o úřednících. Tak si počkáme……

 19. Tak jsem se dozvěděla, že ze strany paní účetní NEDOŠLO k porušení pracovně právních předpisů a dále, že vyplacená odměna místostarostovi nebyla POŽADOVÁNA k vrácení.
  Abych byla zcela upřímná, jinou odpověď jsem ani od starostky neočekávala. Nemůže trestat ty, co ji drží nad vodou.
  Jen mě v této souvislosti napadlo, jaké peklo by si zažila p. Z., kdyby to učinila ona.

  1. No, proč by měl pan místostarosta vracet nelegálně získanou odměnu, když to není jeho chyba. Poslala mu to přece paní účetní.
   Té by samozřejmě nestačil ani písemný příkaz paní starostky, aby se zbavila odpovědnosti. Kraj jasně napíše, nesprávná dvojnásobná výše odměny a paní starostka klidně dál trvá na svém. Zvláštní, snad psychopatický přístup. Zákony nezákony, rozhoduje dobrý nebo špatný úmysl. Pro koho dobrý nebo špatný? A kdo rozhoduje, zda je dobrý nebo špatný? No přece sama paní starostka. Tím pádem se staví nad zákon, jako šerif z divokého západu. Potom se může stát, že když přihazuje rodině obecní zakázky, je to pro ni samozřejmě v dobrém úmyslu. Stejně tak v kartelu big 5.
   Když jiný občan dá do kupy sociální zařízení, určitě je to ve „zlém úmyslu“ a je potřeba mu to vytmavit.
   Když občan či zastupitel chce informace, na které má právo, je to také ve „zlém úmyslu“. A proto je potřeba jej přinejmenším ironizovat. Anebo rovnou potrestat, třeba za poskytnutí informace zastupiteli, jak to bylo v případě minulé účetní.
   Zkrátka, co dělá paní starostka a její klika, je v dobrém úmyslu a co dělají ostatní, je zásadně ve zlém úmyslu.
   Nebo jinak, co je dobré pro mě, je dobrý úmysl a co mi zrovna neprospěje (nic z toho nemám), je jasně cizí zlý úmysl.

 20. Podívejme se na to ještě takhle:
  Když paní starostka řekne, že někdo chce stavět koncentrák pro důchodce, tak kdo by měl zájem se do takového zařízení stěhovat?
  Jestliže paní starostka řekne na ZO, že kontroloři z kraje řekli, že pan místostarosta peníze vracet nemusí, kdo ze zastupitelů se tím bude zabývat? Jenže kontrola z kraje řekla trochu něco jiného. Konstatovala, že plat byl vyplácen v nesprávné výši. To znamená, že bylo porušeno usnesení. O tom, jestli mu ten plat může zůstat, nebo přeplatek musí vrátit, mělo rozhodnout zastupitelstvo a přesně tak to bylo řečeno starostce ze strany kontrolorů z KÚ. Jak by rozholi, si nedělám iluze. Menšina by byla přehlasována zmanipulovanou většinou, která drží „basu“. Každý z nich má pro to totiž nějaký důvod.
  Trocha manipulativních triků ze strany starostky a všechno vypadá jinak. Zastupitelé NEROZHODLI, tudíž nikdo nemusí nic vracet. Podivné je ovšem vyjádření, že účetní neporušila žádný předpis. Samozřejmě, že porušila.
  Ale to pro paní starostku nic neznamená. Hraješ-li s ní stejnou hru, tak jsi čistý, jak lilie. Je třeba ukázat, že nemají pravdu ti, co na celou věc začnou poukazovat. Ty je třeba znemožnit, zničit a zlikvidovat aby dali pokoj.
  Nepřipomíná vám toto chování někoho? Mě ano.

 21. ….jak lidskou slušnost korumpuje moc…
  ….jak prostá pravda je všem jenom pro smích…

Komentáře nejsou povoleny.