Po stopách našich předků 12.ročník

Je za námi 1. květen a tedy i tradiční pochod „ Po stopách našich předků“, jehož se náš Spolek staré sovinecko organizačně, tak i pracovně  zúčastňuje. Počasí vynikající a tak i návštěvnost dobrá. Především nás překvapila velká účast dětí a to od těch nejmenších až po dorost.

Mrzí nás jen opětovné nepochopení námi nabídnuté spolupráce, protože jsme to byli právě my, kdo obecní úřad oslovil. Nakonec jsme byli nuceni reagovat na nesrovnalosti a uveřejnit náš plakát s některými změnami. 

Jsme schopni pochopit, že některým účastníkům pochodu ne zrovna vyhovuje námi navržená trasa s ohledem na jejich zdraví a větší náročnost. A tak kvitujeme s povděkem to, že se nás u obecního úřadu k opravdu „Pochodu po stopách našich předků“ schází rok od roku víc a víc. Jsou mezi nimi i takoví, kteří jednoznačně odmítají jít jinou trasou. A za to jim patří dík. Pochopili totiž historický podtext a jsou připraveni si vyslechnout něco o dávné minulosti.  Pro ně a samozřejmě i pro všechny ty, které historie zajímá, jsme připravili povídání v Ryžovišti, na Bělidle, v Kněžpolském kostele a na samotném hradě Sovinci, kde jsme si povídali s průvodkyní.

A ještě něčím byl tento ročník zajímavý a výjimečný. Zúčastnili se ho poprvé zástupci a občané obcí Paseka a Dlouhá Loučka a tak se poprvé stal pochod hvězdicovým. Při společném přátelském posezení, spolu i se starostou obce Dl. Loučka, byly navázány nové kontakty a probrány možnosti další spolupráce.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům spolku, kteří se této akce zúčastnili, zejména naší překladatelce Veronice, která přijela až z Prostějova s určitě nejmladším účastníkem, svým novým miminkem. Poděkování patří všem obcím za občerstvení při náročném pochodu a za odvoz unavených poutníků ze Sovince domů.

Ing. Jaroslav Jelínek

Dobrý den, posílám pár fotek z prvomájové pouti po stopách našich předků a moc děkuji za zajímavé poučení a hlavně krásné zážitky. Už loni jsme se do kostela v Kněžpoli byli podívat, ale byla to vlastně náhoda. Viděli jsme odtud odcházet nějakou paní, která nás ujistila, že je kostel otevřený. Letos jsme jiříkovský kostel navštívili už záměrně. Škoda jen, že jsme přišli pozdě a neslyšeli povídání celé. Já osobně šla letos po šesté a myslím, že bychom příští rok mohli zkusit tu vaši tradiční trasu.
Ještě jednou tedy velký dík a pozdrav z Rýmařova.

Marie Jarošová s manželem.