Poděkování

Děkuji touto cestou všem těm, kteří mě osobně, nebo formou hudebního blahopřání v olomouckém rozhlase, popřáli k mým kulatým narozeninám, které jsem oslavil 10.března. Poděkování patří především mým „zeleným kamarádům“ a Lomnickým dospělákům. Ještě jednou. Srdečný dík.

Ing. Jaroslav Jelínek