Pomník v Lomnici

Vy, kteří projíždíte Lomnicí, jste si zajisté povšimli, že naproti pamětního kamene, který připomíná válečné hrůzy 2. světové války, dnes stojí něco zcela nového.  Je to socha plačící matky, na pískovcovém podstavci, která byla do roku 1978 umístěna u hromadného hrobu zajatců  lomnického vězeňského lágru. 

Do letních měsíců letošního roku 2018 byla „uložena“ ve sklepních prostorách bývalého pivovaru Řádu německých rytířů v Bruntále. Protože se prostory sklepů opravují, měla být společně s ostatním materiálem vyvezena na smetiště. Od tohoto počinu ji zachránil spolek Staré sovinecko, který se ujal její nové instalace.

Na svolané schůzce spolku bylo zcela jednoznačně rozhodnuto, že je nutné rychle reagovat a sochu zachránit. Předně jsme museli řešit její umístění. Jsme rádi, že jsme se dohodli se současnými majiteli pozemku, na kterém zajatecký tábor stál, a sochu mohli na jejich pozemek umístit. Jde o manžele Miriam a Davida Tranovi, kteří nám navíc poskytli i kámen na kterém pomník stojí. Poté následovala řada odpracovaných hodin členů spolku, ale i občanů obce, směřujících ke zvelebení vybraného místa, převozu a usazení pomníku a dalším úpravám okolního prostoru. Všem je třeba za jejich nezištnou pomoc poděkovat. Jejich jmenný seznam je uveden ve vývěsce, která stojí opodál.

Jsme přesvědčeni, že již dnes vyjadřuje toto místo úctu k těm, kteří položili své životy za to, abychom my mohli žít v míru. K jeho dokončení tu připravujeme postavit dvouramenný pravoslavný kříž ( stával rovněž na společném pohřebišti ) a opravit sochu matky. Protože spolek nemá dostatečný finanční obnos k provedení opravy, hodláme požádat o pomoc místní obecní úřad a obyvatele obce.