Popis honitby Lomnice 40

MS Výšina má, jak již víte, pronajatou honitbu s názvem Lomnice 40. Tento revír má rozlohu cca 2102ha a zasahuje do ní pět katastrálních území. Samozřejmě Lomnice u Rýmařova, Ryžoviště, Břidličná, kouskem území Tylov a malým kouskem i Dětřichov nad Bystřicí.

http://apps.hfbiz.cz/apps/mysliveckyportal/honitby/view/

Tento revír, bohužel není nijak zvlášť úživný pro různorodost zvěře a volně žijících živočichů, (přesto se najdou lokality, kde se můžeme s různými živočichy potkat). Důvod je jednoduchý. Veliké travní plochy ke kosení luk, pastevní plochy pro skot z jedné i druhé strany Lomnice (např. Pálkova dolina až na Lomnickou špici) a žádná obdělávaná pole, nebo políčka, která by nabízela zvěři rozmanitost potravy a zároveň další krytinu, hlavně při kladení mláďat. Revír zahrnuje pár remízků i větších lesních porostů. Uvedu jen nejznámější z nich. Část lesa Slunečná, Lágry (mezi Lomnicí a Ryžovištěm) dále krásnou část revíru v Břidličné a to Jezírka.

Vodní plochy, třeba rybník nemáme, jen potoky. Jeden z nich je Polička, tekoucí z Ryžoviště přes Vajglov, který se vlévá do řeky Moravice v Břidličné, ta protéká naši honitbou stejně jen malou částí, dá se říci dokonce, už jen přes nehonební pozemky. Další potok vede Lomnicí a také na nehonebních pozemcích. Jediné vodní plochy máme v Jezírkách v Břidličné, na chov kachen nevhodné a už vůbec nevhodné k lovu této pernaté zvěře. Plyne s toho jediné, divoké kachny v revíru sice máme, ale vlastně na nehonebních pozemcích. Nevadí nám to, důležíte je, že jsou.

V této honitbě se chovatelsky hospodaří se srnčí zvěří. Je zde celkem v dobrém počtu zastoupen i zajíc polní, ale ne zase tolik, aby jeho počty splňovaly kmenový stav. V tomto revíru se mimo zvěře srnčí, loví prase divoké – sele a lončák. Máme i povolení k lovu vysoké zvěře a to v počtu tří kusů.

To jen stručně k honitbě.

Když vezmu přírodu v těchto katastrálních územích obecně, přesto se můžeme setkat s různými druhy volně žijící zvěře, dokonce i se zajímavými a někdy vzácnými druhy živočichů. Hlavně se srnčí zvěří, zajícem polním, více opatrnosti vyžaduje setkání s liškou obecnou, kunou lesní, jelení zvěří a s černou (prasetem divokým) i jezevec lesní se dá ve večerních hodinách spatřit. Vše záleží na štěstí, na náhodách. Důležité ovšem je, jak se v přírodě budeme chovat a kolem sebe se dívat.

Nesmím zapomenout na naše ptactvo, různé druhy dravců, sov a výra velkého. Z dalších opeřenců se u nás vyskytuje, holub hřivnáč, bekasína otavní, sluka lesní, kachna divoká – březňačka a další. Všechno vypisovat se nedá, ale postupně na těchto stránkách určitě některé druhy představíme ve fotografiích.

S pozdravem MS Výšina.