Postřeh č. 2 ze ZO 23. 3. 2015

Pan V. V. vystoupil s vážným obviněním  Ing. Kocourkové, že jako zastupitelka krade vodu z obecního vodovodu, že nemá vodoměr atd. (nelze komentovat). 😳

Pan V.V. by si měl uvědomit, že jako traktorista zaměstnaný na neúplný úvazek na OÚ do toho nemá co mluvit. Postarat se o to, aby byly o odběru vody uzavřeny řádné smlouvy s občany je povinnost starostky, nikoliv traktoristy.

4 thoughts on “Postřeh č. 2 ze ZO 23. 3. 2015”

  1. Nejhorší je, že nemluvil pravdu. Pokoušel se jen pošpinit, pravděpodobně na objednávku. Když za ním paní Kocourková byla hned po zasedání, ať se jde podívat na instalované vodoměry (o které jsem se staral já), nešel a řekl jí, že to není nutné. Tak k čemu to bylo? 🙂
    V normálním případě, kdyby pojal podezření o černém odběru, měl to jít ohlásit na úřad ať to prošetří a ne na veřejné zastupitelstvo. Copak nezná postupy? Pochybuje ještě někdo o účelovosti tohoto konání? Zvláštní je, že paní Kocourková tu nikdy nikoho nenapadla. Asi z ní mají takový strach, že pomlouvají, křivě napadají (už i na prvním zastupitelstvu) až je to směšné.

  2. Takovéto veřejné nařčení musí být podloženo důkazy. Pokud ne, je to v lepším případě na veřejnou omluvu ( nejlépe obecním rozhlasem ) v horším případě na trestní oznámení za pomluvu a nactiutrhání.

    1. Stačilo by omluvit se jen mezi čtyřma očima, když za ním byla paní Kocourková, hned po zasedání a vyzývala ho k prohlídce točících se vodoměrů. Kdy musel pochopit, že drsně přestřelil. Ale neměl zájem. Proč taky, když jen plnil úkol. Musel se o tom bavit s paní starostkou, jak by věděl, že ještě není smlouva. Smlouva visí na paní starostce, ne na mě. A je fakt, že není třeba spěchat, když se vodoměry točí, obec o nic nepřijde. Kdo o něco přišel je on a ten komu to napadení mělo posloužit. Tak proč ho ještě trápit. Tyto útoky jsou už rituál, vzpomeňme třeba útok pana Šebesty v prvním zasedání, taky se drsně ztrapnil. 🙂 Omluvou se z toho mohl dostat ven, ale neudělal to. Každý se může splést. Teď každý ví o jeho hrbu na zádech…

  3. Dle informací tajných služeb, byla motorová pila použita jako platidlo za práci na domu řemeslníkovi pravděpodobně z Ryžoviště.

Komentáře nejsou povoleny.