Postřehy z 9. ZO

Asi nejzajímavější postřeh pro mě byl, když Ing. Kocourková navrhla další (chybějící) bod jednání – volbu druhého místostarosty. To bylo, jak jinak, než zamítnuto s odůvodněním, že pan Šebesta stejně pomáhá, tudíž asi druhý místostarosta není potřeba. Zvláštní! Na ustavujícím ZO to bylo místo „nanejvýš potřebné“. 
Po jednání ZO se paní starostka nechala slyšet, že nejsou lidi na toto místo. Na dotaz Ing. Kocourkové, zda ona, Ing. Ficek, Ing. Jelínek, nebo Olga Grézlová nejsou lidi a nemohou být místostarosty již neodpověděla a odešla se bavit s Mgr. M. 😯
Jak příznačné pro chování naší starostky! Opoziční zastupitelé pro ni nejsou lidé? 😳

5 thoughts on “Postřehy z 9. ZO”

 1. No samozřejmě. 🙂 Lomnice má spoustu obyvatel, ale podle paní starostky, kromě asi desíti lidí, sama opice, drůbež a dobytek. A nedopatřením se dostala tato zvířena i do zastupitelstva. Chudáci lidi v zastupitelstvu a na úřadě. Planeta opic?
  Třeba to ale myslela jinak. Ale jak? Nedostatek lidí v zastupitelstvu není, i když právě tato paní starostka Šomodíková, dokázala zredukovat počet zastupitelů z 11 na 9. Asi se nenašlo více lidí, kteří by dokázali s ní sedět za jedním stolem.Tak proč si stěžuje?
  Anebo myslela, nejsou lidi mě na smrt oddaní? Lehce manipulovatelní? To by souhlasilo. Ale v podstatě zase jenom lže. Kdyby byl bod zařazen, padly návrhy na nového místostarostu a nikdo to nechtěl dělat. Potom by to byla pravda. Nejsou lidi. Ale to se nestalo, protože tomu oddaná pětka zabránila, čímž porušila své vlastní usnesení, které tak tvrdošíjně obhajovali na prvním ZO.
  Z jejich chování je nyní jasné, že to tehdy nebyla potřeba, ale přidělení korýtka pro věrné. Ale teď již mají tolik korýtek, že jim jedno zbývá. Co teď? Dáme napapat opičkám? Ne, ne, jsme přece lidi, raději to korýtko rozbijeme na kousky.
  Takže se můžeme brzy dočkat dalšího zrušení usnesení (po zrušení plánu činností finančního výboru). Bez zásad, jak se jim v ten moment hodí do krámu.
  Proč by třeba zkušený zastupitel, bývalý starosta Ing. Jelínek nemohl být místostarosta? Protože se ho nynější paní starostka snažila zdiskreditovat v případu defraudace u nás na obci? Vyšetřování a soud již skončil. Prokázalo se, že paní starostka opět lhala. V tomto případě v tom byla namočena úplně stejně jako Ing. Jelínek. A jak se k tomu staví paní zastupitelka Kyselová, která má dokonce podíl viny na případu, kvůli špatné kontrole? Taky víme. Opět bez skrupulí vládne finančnímu výboru a opět nic nedělá.
  A tak si tu žijeme, v našem milovaném Annastáně.

 2. A co na to, že bylo porušeno usnesení z ustavujícího ZO říká nový předseda KV pan Šebesta?
  Má asi tolik práce s pomáháním paní starostce, že ani neví, že svým mlčením sám usnesení porušil, přitom má dbát na to, aby se tak nedělo! Proboha, co chce tedy kontrolovat, když sám porušuje co se dá?
  Viz – Vláda paní starostky

  1. Všimněme si, kdo se nejvíce ohání paragrafy a zákony. Na prvním místě asi paní starostka Šomodíková. Uvádí paragrafy snad v každém psaníčku. Na druhém je těsně pan místostarosta Jurovic se svým oblíbeným tvrzením. „Zákony jsou tu od toho, aby se dodržovaly. Každý je musí dodržovat!“ (Pod pojmem každý však myslí paní S. a mě. Sebe samozřejmě ne. Věří, že jako místostarosta má imunitu. Vlastně v ní věřil vždycky.
   Paní zastupitelka Kyselová a spol. na třetím místě, vidí ve svém zákoně snad jen bič na druhé. Její nespokojenost s prací soudu je zřetelná. Ráda by sekala ruce a kamenovala. Nebude dlouho trvat a budeme mít šibenici. Seznam odsouzených roste.
   No a čtvrté místo pro pana zastupitele Šebestu. Tvrdí o sobě, že zná dobře zákon o obcích. Rád bych mu to věřil. Ale činy nebo spíše nečiny předsedy kontrolního výboru tomu nenasvědčují.

   A co my obyčejní občané? Proti kterým naše zastupitelstvo zvedá právní zbraně? (V Jurovicově případě třech smrčků sousedky volali se starostkou policii!)
   No, musíme proti nim použít zbraně stejné. Nejsme odborníci, my si musíme nechat poradit. V právní poradně nebo jinde. Hlavně u odborníků. Jiná cesta není. Lomnice není střed vesmíru. A já nemám chuť se nechat šikanovat, nebo se na šikanu jen dívat.

 3. Konečně je jasno, proč nikdo z opozice nemůže mít funkci:
  1. Nepracují v týmu ( jak se ráda paní starostka ohání )
  Proč by měli tupě souhlasit s paní starostkou?
  2. Nejsou lidé
  – a kdo tedy jsou?
  Hlavně nejsou jako ovce a mají svůj rozum a v tom je
  zakopaný pes.

  1. Někteří si asi myslí, že pojem „tým“ je synonymum pro pojem „stádo“ v jehož čele musí někdo stát a ostatní můžou mozek vypnout. Jak se dá vydedukovat. Samozřejmě, pravý tým nepotřebuje k životu vedoucího. Je to buňka, která se řídí sama a záleží na procesu, který zrovna vykonává. Rozhodující slovo má vždy autorita s nejjasnějším úsudkem nebo nejvyšší odborností v daném procesu, uznávaná všemi v týmu.
   Zastupitelé obce nepotřebují být žádný tým. Jak to dopadá, když se tým nebo vlastně malé stádo vytvoří, už víme.
   Jako hierarchický tým můžou pracovat zaměstnanci obce. Ale to již není pravý tým, přívlastek hierarchický z takového týmu dělá pouhou organizaci.
   Zastupitelstvo i když nemusí být tým, může pracovat týmově. To by ale znamenalo, využívat znalosti a dovednosti všech týmových hráčů. Umět naslouchat a rozhodovat se s jedním jediným cílem: blaho občanů a obce.
   Což není v nynější situaci možné. Protože jsou tam zastupitelé, kteří mají jiné cíle, svůj blahobyt a svoje zájmy na prvním místě.
   Takže sbohem týme. A tak si tu žijeme v našem Annabůstáně.

Komentáře nejsou povoleny.