Postřeh ze ZO 23.3.2015 – zavřít klapačku

 

smajlík

Při diskuzi o tom jaká je vůbec možnost finanční komise provést kontrolu na OÚ, se do hovoru vložila paní účetní obce. Pan Kressa ji slušně řekl, aby zanechala komentáře a přestala poučovat Ing. Kocourkovou, ekonomku (ne účetní ) o tom, jak se kontrola provádí. Na to se účetní obce Bc. M. velmi hrubě obořila na pana Kressu, cituji: „ Zavřete klapačku “ a dále pak, jste drzý.   

Nevím jakým právem se paní účetní vkládá do diskuze ZO, není občanem obce a tedy má mluvit pouze o tom, jaké změny nastaly   v rozpočtu obce, anebo pouze  pokud je dotázaná.

Co z toho plyne? Jaký pán, takový krám.

Držet „klapačky“, na nic se neptat, nic nechtít po úřednících ani po paní starostce a už vůbec ne kontrolovat, zda je s financemi obce nakládáno účelně a hospodárně!

Takový smutný je stav na OÚ v Lomnici. 

2 thoughts on “Postřeh ze ZO 23.3.2015 – zavřít klapačku”

  1. Ono pořekadlo: „Zloděj, křičí chyťte zloděje“. Drzý obviňuje z drzosti. Podle sebe soudím tebe atd. Motorová pila v teple…

    1. Měl by se přihlásit ten, kdo tu pilu má doma dobře schovanou, popřípadě ji vrátit!

Komentáře nejsou povoleny.