Poznámka k usnesení ZO ze dne 10. 12. 2014

1)  Na obecních stránkách je vyvěšeno usnesení ZO, kde na konci je ukládací bod pro paní starostku – cituji: vypracovat dohodu o poskytnutí příspěvku zájmovým organizacím.

K tomuto jen malá, leč velmi zásadní poznámka: Hlasovalo se, že vypracování dohody má být do 31. 1. 2015. A toto datum se v usnesení neobjevilo. Proč? Tato dohoda  měla být vypracována již v roce 2014 a to na návrh paní Kyselové na 22.zasedání ZO dne 24.3.2014. Citace z 22. zasedání ZO :Zastupitelstvo obce ukládá:

starostce a místostarostovi připravit podmínky o poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Lomnice občanským sdružením. Bez termínu! 

2) FV  má vypracovat vyhlášku o hospodaření s majetkem obce a prodeji pozemků. Zajímavé, že o tomto bodu se vůbec nehlasovalo, přesto se v usnesení jako ukládací bod objevil.

Krom toho, tento úkol dostala starostka spolu s místostarostou také, a to  již  v roce 2013  na 17. zasedání ZO dne 10.6.2013.

Cituji z usnesení ze 17. ZO : Zastupitelstvo ukládá starostce a místostarostovi připravit podmínky pro prodeje a nájmy majetku obce. Žádný termín do kdy  tento bod splnit ! 

Za rok a půl se tedy neudělalo vůbec nic a teď se úkol přesunul na finanční výbor.

Proto ukládací body bez termínů? Není termín – není co kontrolovat !

 

2 thoughts on “Poznámka k usnesení ZO ze dne 10. 12. 2014”

  1. Klasický despotizmus a ignorace pravidel. Nebo jen amatérismus? Neměl ověřovat správnost zápisu pan Jelínek? Pochybuji, že by něco takového podepsal. Tak jak se to mohlo vyvěsit? A od kdy starosta úkoluje zastupitele? Myslel jsem si, že právě starosta je výkonný orgán s platem a pracovní náplní, který se zodpovídá zastupitelstvu. Takže, zastupitelé mohou úkolovat starostu. Ne naopak. Ale jak tak koukám, i když dostane starostka úkol, stejně ho ignoruje. Nicméně odpovědnost za kvalitu starosty leží na zastupitelích, ti si ho vždy volí či odvolávají ze svého středu.

    1. Usnesení podepisuje starostka a místostarostové. Pan Jurovic je nový zastupitel a možná takové věci neví. Pan Jelínek měl podepsat zápis a jelikož v zápise bylo zřejmě totéž, tak ho nepodepsal. Za to sklidil opět kritiku od určité osoby na úřadě, jak moc byl arogantní. Já pana Jelínka znám a upřímně řečeno si nedovedu arogantnost u něj představit.

Komentáře nejsou povoleny.