Práce FV 2015

Zde máte možnost prohlédnout si výsledky práce Finančního výboru  v roce 2015. První výstupy z činnosti jsou pod vedením dnes již bývalé předsedkyně finančního výboru Ing. Pavlíny Kocourkové a poslední 3 výstupy jsou od nynější předsedkyně finančního výboru paní Anny Kyselové.

Podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření. V §§ 38 a 39 zákona o obcích jsou stanoveny obci povinnosti při hospodaření s majetkem obce. Finanční výbor je tedy oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení § 39 zákona o obcích.

2016-01-27_9-41-22

2016-01-27_9-44-08

2016-01-27_9-44-45

2016-01-27_9-45-18

2016-01-27_9-57-00

2016-01-27_9-58-15

2016-01-27_9-59-10

4 thoughts on “Práce FV 2015”

 1. Zvláštní je, že ani jedné kontroly, pod vedením paní Kyselové, se nezúčastnil její třetí člen, pan Mádr.
  Vzpomeňme hlasování o novém členu FV, kdy paní Kocourková navrhovala 3 znalé a pracovité kandidáty, aby kontroly probíhaly fundovaně. Ani jeden nebyl velkou pětkou schválen a nakonec byl zvolen právě tento pán, navržený velkou pětkou. Je třeba si položit otázku proč? V čem je tedy pan M. lepší než 3 kandidáti paní Kocourkové? Byl to poslední důvod, proč položila předsednictví FV. Jak bylo toto hlasování v souladu se zastupitelským slibem „v zájmu obce a občanů“?
  Dále je zajímavé si všimnout, co paní Kyselová iniciovala za kontroly. Kontrolovala spolky, ale jak hospodaří obec, nic.

 2. Z předloženého je zřejmý obrovský rozdíl v přístupu ke kontrole hospodaření. Ing. Kocourkové dávám 1*. Paní Kyselová kontrolovala pečlivě hlavně Dospěláky. Jinak její kontroly jsou velmi mělké a pouze „aby se něco zkontrolovalo“. Nedozvěděla jsem se ze zápisu, zda přeplatek 2.262,- Kč musel TJ Sokol taktéž vrátit, nebo to obec zaplatila?
  Dále mi tam velmi chybí kontrola a vyjádření k platu místostarosty.
  Kdybych to měla srovnat, pak by to bylo srovnání mercedesu s trabantem.
  Nedivím se, že s tím klíčkem v autě se odjelo a to přímo pod nosem kontroních orgánů.

 3. Pan M. je kabrňák v předvádění tak akorát svého pozadí na veřejnosti. Nikdy jsem ho neviděla na ZO a kontroly ho asi také moc nezajímají. Proč ho pětka zvolila do FV je naprosto jasné: musí tam mít lidi, kteří se neptají. Jinak pro obec žádný přínos není, ale to zřejmě nikomu nevadí.

  1. Totální loajalita je u nás vyžadovaná, pak vám projde zastupitelstvem (asi za odměnu) i nákup pozemku jako teď panu M., uprostřed kterého je cizí budova na svém pozemku. Jak je zabezpečeno právo na přístupu k budově? Proč není geometrák, který by to řešil?

   Tomuto se říká stejný přístup ke všem po Lomnicku.

Komentáře nejsou povoleny.