Práce KV 2015

Zde máte možnost prohlédnout si výsledky práce Kontrolního výboru  v roce 2015. První výstup z činnosti je pod vedením dnes již bývalé předsedkyně kontrolního výboru paní Anny Kyselové.
A zbývající, neexistující výstupy jsou pana Šebesty, nynějšího předsedy kontrolního výboru. 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce.

2016-01-27_11-09-35

2 thoughts on “Práce KV 2015”

  1. Za 8. měsíců toho moc zkontrolováno nebylo. Mimo rozpadajícího se mostu vlastně jen to, na co jme upozorňovali my na těchto stránkách. A to dosud splněno není. Kde je kontrola dodržování právních předpisů OÚ?
    Vidíte, že KV vlastně vůbec nepracuje. Anebo pracuje tak, jako doposud – nijak. Za co tedy berou členové odměny?
    To je obrázek toho, že kontrolují sami sebe.

  2. Kácení stromů – smrků povolila starostka. Takže se nejednalo o nepovolené kácení. Ty stromy měl pokácet původně na žádost starostky bývalý zaměstnanec obce pak K. D.

Komentáře nejsou povoleny.