Utajené pracovní jednání ZO

Zhruba před týdnem ve zprávách na ČT24 zaznělo, že nový trend v obcích je, že zastupitelé jednají v utajení, bez účasti veřejnosti
na tzv. pracovních jednáních zastupitelů.

K problému se vyjádřil i poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek. Konstatoval, že v tomto případě se jen velmi těžko nalézá hranice, kdy má takové jednání převahu znaků skutečného jednání zastupitelstva. „A pak si myslím, že to je nelegální,“ řekl Oldřich Kužílek. Pokud jde ale o poradu jen mezi některými zastupiteli, která nebyla oficiálně svolaná, pak podle Oldřicha Kužílka nemůže zastupitelům nikdo bránit, aby se někdo s někým poradil. „Ona ta neformální, jakoby neveřejná jednání jsou skutečně čímsi na hraně a je potřeba to bedlivě sledovat,“ uvedl Oldřich Kužílek.

Poradce pro otevřenost veřejné správy si dále myslí, že tato jednání mají být vždy avizována veřejnosti a občanům by nic nemělo bránit se jich účastnit. Byť samozřejmě bez práva vystoupit – měli by mít možnost jen sedět v místnosti a poslouchat. Když pak začne oficiální část jednání, mělo by se podle Oldřicha Kužílka shrnout, co na předchozí poradě proběhlo, kdo co asi říkal a jaké byly argumenty. „Aby se pak při oficiálním jednání na to plynule navázalo a nikdo neměl pocit, že něco proběhlo ve skrytu,“ řekl Oldřich Kužílek.

Zdroj:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/310372-novy-trend-zastupitele-obci-jednaji-v-utajeni-bez-ucasti-verejnosti/

Nikdy jsem neslyšela, že by někdo něco z pracovního jednání na ZO shrnul a tím informoval veřejnost. Jen jsme slyšeli od pana místostarosty: “ My jsme se dohodli….“ Kdo a na čem se  dohodl už nesdělil. Asi si uvědomil, že řekl něco, co neměl. 😯
Co můžeš utajit, utaj!

 

One thought on “Utajené pracovní jednání ZO”

  1. Pracovní schůzka je jen nácvik divadélka. Jak to představení zahrajeme těm našim blbčanům. Samé tajemství. Myslí si, že je to jejich dědina. Informace jen ve velké pětce. A dokonce ani finanční výbor pro ně neexistuje (viz hlasování o zrušení plánu činnosti FV)! Ale mě už nebaví být blbčan, chci být občan. A udělám pro to cokoliv.

Komentáře nejsou povoleny.