Pracujeme – 2.část

Druhým tématem na pracovním jednání ZO byly akce obce. Domlouvalo se technické zabezpečení Plesu a Masopustu. U Plesu se jedná nejenom o „výrobu“ občerstvení – jednohubky a řízky, ale i o technické zázemí na plese a výzdobu sálu. Dále pak o dary do losování, o které se stará paní Šomodíková. Ta si vzala na starost i organizaci tohoto losování darů na plese. O hudební skupinu se s velkou pravděpodobností bude starat p.Blahuš. V baru prozatím nevím, kdo bude, ale nabídnul se pan Blahuš, p.Šebesta a možná i další. O výzdobu se postarají paní Šomodíková, Kyselová a Mrtvá (jako předseda kulturní komise obce), proto se v současné době opravuje nejenom sál (malování), vybírá si i firma na nové ozvučení sálu,  ale zakoupila se i stálá výzdoba (obrázky). Paní Grézlová se pak nabídla jednak na „výrobu“ občerstvení a jednak i s výpomocí se soutěžemi, které budou na plese. S úklidem i přípravou svým dílem přispějí i VPP (lidé pracující pro veřejně prospěšné práce), protože počínaje tímto rokem nám stát může přispět na VPP částkou až 600 tis. za rok. Toto je částečná úleva pro zastupitele, protože ne všichni se mohou účastnit všech akcí během roku. Tak pevně věřím, že práci všech výše uvedených občané ocení, protože se to samo neudělá.

Další akcí je Masopust. Toto moc rozebíráno nebylo, kromě toho, že se Ing.Jelínek omluvil, protože Dospěláci již přislíbili účast v Rýžovišti – tato akce byla známa dopředu mnohem dříve, než se dohodla v Lomnici. Předpokládám, že si to vzaly na starost paní Mrtvá, Kyselová a Šomodíková. Příprava masek a naučení básniček a písniček zabere hodně času a přála bych si, aby se první ročník Masopustu v Lomnici stal pevným základem pro Masopusty v dalších letech. A je důležité i aby bylo řečeno, co to Masopust je, protože plno lidí o této tradici celkem moc neví.

A v posledním bodu jednání se začalo diskutovat o Dnech obce. V tomto bodě panoval mezi zastupiteli mírný nesoulad. Byly jmenovány důvody pro a proti tomu, aby dny obce byly sloučeny s Vozatajskými dny. Na jedné straně je to levnější pro obec, na straně druhé se jedná o specifickou akci, která je příliš dominantní (a právem), a proto dny obce byly vnímány v pozadí. Zároveň bylo řečeno, že ne všem lidem v obci vyhovuje takové prostředí. Padl i návrh ze strany pana Jelínka, že by se na každou velkou veřejnou akci typu Vozatajské dny, kterou pořádá někdo jiný než obec (fyzická i právnická osoba) a která slouží pro občany Lomnice, mělo přispět (např. částkou 10-20 tis. Kč), protože je to prezentace Lomnice a je to pro lidi. Dále bylo řečeno, že Den obce je hlavně vizitkou starosty, který by si měl ujasnit, jak si takové dny představuje, jak chce Lomnici prezentovat před občany Lomnice i okolí, tj. udělat si program a pak se jej pomocí zaměstnanců obce, případně dalších aktivních občanů (i zastupitelů) pokusit  realizovat.  Diskuse na toto téma byla zakončena dohodnutím předběžného termínu Dnů obce na 5.9.2015.

A v úplném závěru bylo mnou zmíněno, že my např. připravíme i nějaké sportovní akce, aby to vše nebylo jen pro kulturního ducha – tyto budou převážně v létě (např. bychom  mohli udělat závod pro děti na kole po cestách v bývalých kasárnách – mimo průmyslovou zónu).