Pravidla jednání s psychopaty

zlé oči

1.NEHRAJTE JEJICH HRU 
Jste omráčeni mocí psychopata? Okouzleni jeho šarmem? Zastrašeni jeho vyhrožováním? Zahanbeni pocity viny, které ve vás probouzí?  Vypadá to, že je důležitý, protože se pokouší určovat, jak se budete cítit?  Normální lidé se rozhodují emotivně a toto rozhodování se pokouší psychopat ovládnout. Pro psychopata je typický tzv. oploštělý afekt – nedostatek emocí, chybí soucit, chybí svědomí. Emoce se psychopat pokouší předstírat a u svých obětí cíleně vyvolávat. Psychopat svým postojem (někdy i na rovinu) říká „tvoje názory neobstojí proti mým“. Fakta ignoruje, váš charakter vidí jako iluzorní. To, v čem leží vaše identita, obrátí proti vám. (Milujete ho? Obviní vás: ty mě nenávidíš! Jste štědří? Obviní vás: ty vůbec nejsi štědrý!) Své  oběti má snahu dezorientovat, manipulovat – často pocitem viny. Psychopat se situuje do pozice „toho důležitého“. Toho „s přednostním nárokem“. Má-li dojít k dělení se, psychopat říká „dělím já“.   Podrazy jsou po určité době (návnada) naprosto zákonité. Psychopati prohlašují ohledně pravidel rádi dvě věci: 1. „Já sám si určuju svoje pravidla“ a 2. „Pravidla existují od toho, aby se porušovala“. Nehrajte a nebojujte s psychopatem. vystupte ze hry. Ta hra, kterou s vámi hraje, spočívá v tom, že JE TO PSYCHOPAT, KDO URČUJE PRAVIDLA. Nikdy nemohou být ve váš prospěch. Jsou (až na návnadu, ta bývá pravá) určena pouze k nasycení psychopata.

2. IGNORUJTE KONFLIKTY, KTERÉ VYVOLÁVÁ 
Psychopat jedná tak, že vám předkládá konflikty (obvykle co všechno je špatně a vaší vinou). Vy reagujete osobně, emotivně, omlouváte se, vysvětlujete. Dokonce pak sáhnete k tomu, že se budete napravovat k tomu obrazu, o kterém si myslíte, že to tak psychopat chce. Tlak totiž neustává. Toto vaše chování je sice úplně přirozené (a je správné, pokud druhou stranou je člověk, běžná cítící bytost). Ale vaše reakce je úplně špatná, pokud tou druhou stranou je psychopat/deprivant. Psychopatovi vůbec nezáleží na tom „aby to bylo dobře“. On nepotřebuje, abyste se změnili (zhubli, uvařili něco jiného, zbavili se psa). To psychopat nechce. Psychopat vás těmi jedovatostmi potřebuje pouze destabilizovat. Lidsky to neumí Potřebuje kontrolovat, jak se cítíte. Tyranie ale funguje skvěle! Ignorujte proto konflikty, které vyvolává. Neomlouvejte se, nic neměňte. 
Pošlete ho rázně NĚKAM.

3. NEVYJEDNÁVAT!
 Nediskutovat o konfliktech, které vám psychopat s nadějí předkládá. Myslete samostatně, autonomně. Postavte je vždy až před hotovou věc. Raději z místnosti odejděte, sjednejte schůzku s mediátorem, nebo prostě psychopata vyhoďte (můžete-li si to dovolit), než aby vás nějak „ukecával“. Dospělý svéprávný člověk je zodpovědný sám za sebe. Radu mu nutit nelze. Jediná přijatelná odpověď, kterou odmítnutý radič ještě může říct, je: „mlčím“.

4.NEODPOUŠTĚT 
viz 
zde.

5.NESNÍT O SPOLUPRÁCI 
Psychopati nejsou schopni dlouhodobě spolupracovat a konstruktivně a tvořivě cokoliv budovat tak, aby z toho měli užitek ostatní. Jejich metodou je kontrola a moc, jejich cílem je osobní prospěch, pokud možno okamžitý. Jejích chápání je: „to, co pro sebe chci, je dobré, ten, kdo to má dodat, je špatný.“ Dohody najednou neplatí. Podvedené protistraně pak vysvětlí, že „byste se tak přece zachovali taky, kdybyste byli na mém místě“. Případně „nemáš na to nárok, protože jsi špatný (+ nějaké pozoruhodné obvinění a zdůvodnění)“. 
„Psychopat, než by ustoupil ze svých názorů, raději firmu zničí.“ Psychopata na vedoucí pozici bývá téměř nemožné se zbavit. Po svém boku nesnese nikoho, kdo by jej převyšoval a nikoho, kdo autonomně uvažuje.

6.NEUSTUPOVAT 
– nedávat psychopatovi prostor ve vašem životě. Nesvěřujte se se svými plány do budoucna, jinak brzy zjistíte, že se stal jejich součástí. Psychopat bude bujet až tam, kam mu dovolíte. Psychopata je možné ve skutečnosti zastavit pouze fyzicky – tím nemyslím ubít klackem, tím myslím dostat ho do situace, ve které nemá možnosti škodit.

7. NEDAT MU MOC
 Nedat mu možnost, aby měl moc nad lidmi. Nikdy nejděte do pozice, kdy by vaším nadřízeným měl být psychopat. Přibližně 12% lidí má sklon být ovlivněno psychopaty do té míry, že zcela přejímají jejich asociální chování a postoje. Uchazeči o vedoucí místa by měli být podrobováni i psychotestům.

8. NEJEDNAT BEZE SVĚDKŮ
Musíte-li jednat s psychopatem, nečiňte tak v osamění. Pokud možno používejte prostředníka, (např. advokáta, mediátora, někoho z krizového centra). Ideální je, pokud psychopata postavíte před hotovou věc a to před svědky. Především v majetkových otázkách využívejte služeb advokáta.

9. NEČEKEJTE U NICH ZMĚNU
 Nedávejte další šanci. Nepokoušejte se je napravit, převychovat ani přelstít. Nepokoušejte se napravit nenapravitelné. Nečekejte změnu.
Skutečný psychopat necítí vinu, neslyší na morální apely, nemění se. Psychoterapie slouží psychopatům k jedinému účelu – ti inteligentnější z nich jsou schopni naučit se psychoterapeutické postupy, které následně zneužijí. Tento bod (21) byl nově včleněn i do slavného PCL-R testu.

10. NEKOLABOROVAT 
jakmile kryjete zlé skutky těchto lidí, jste to vy, na koho oni svedou celou vinu. Vám řeknou „že jste to tak chtěli!“. Nikdo z vašeho okolí vám nebude věřit, že je to přece „jinak“. Psychopat je těžká zkouška vašeho charakteru. Setkání s psychopatem žádá od vás projev osobní odvahy. Setkání s psychopatem je přinejmenším psychicky bolestivé. Musíte-li s psychopatem v kontaktu, bývá to typicky klíčová překážka na vaší životní cestě. Nikdy neignorujte bezcitnost, bezpráví a kriminální chování – vždy důsledně (i když se dá čekat neúspěch) oznamujte vinu. Veďte své psychopaty tvrdě a rozhodně k pragmatickém vztahu k zákonům a sociálním normám. Tímto způsobem lze minimalizovat škody, které psychopati páchají. Nikdy nepoužívejte zbraně psychopatů – ty znají, ty otočí proti vám. Používejte ty, které oni sami používat neumí. Vsaďte na dlouhodobou důslednost, pomoc a spolupráci se schopnějšími lidmi.

 

6 thoughts on “Pravidla jednání s psychopaty”

 1. ……někdy na rovinu říká “ Tvoje názory neobstojí proti mým“
  Na ZO zazněla věta: „Ombudsman Vám smlouvu na vodu nenapíše“
  Není to podobné?

  1. Stejně tak místostarosta MVDr. Jurovic argumentoval na veřejném projednávání cyklostezky II, před zástupcem stavebního úřadu: „Je to přesně tak, jak chtěli.“ A přitom o tom s námi ani nemluvil. Určitě by jsme si sami znehodnotili investici.

 2. Neporušují se všechna možná pravidla? Někdy i zákony?

 3. „Přibližně 12% lidí má sklon být ovlivněno psychopaty do té míry, že zcela přejímají jejich asociální chování a postoje!!!“
  Alarmující. Jsme toho pravidelnými svědky.

 4. Zda je nebo není někdo psychopat, může určit jedině odborník. My můžeme pouze konstatovat. že někteří se tak chovají. Výsledek – rozhádaná obec. A to rozhodně normální není a nikdy to tady nebylo.

 5. Po svém boku jako šéf nesnese nikoho, kdo by ho převyšoval a kdo by autonomně uvažoval. To také známe.

Komentáře nejsou povoleny.