Právo na odpověď

Pokud se někdo z našich přispěvatelů dotkne cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby (starosty, zastupitele, úředníka), má právo na odpověď. Může se přihlásit a věc uvést na pravou míru sám a ihned, což je nepochybně velká výhoda tohoto blogu. Anebo může postupovat podobnou formou jako v případech periodického tisku. Administrátor odpověď uveřejní. 

Návod cituji:

Že se občas v tisku objeví informace, která se nezakládá na pravdě, nebo je zkreslená, s tím se asi setká čas od času každý starosta či zastupitel, a samozřejmě i úředník, pokud šlo o oblast dotýkající se jeho práce pro úřad obce či města. Starostové, zastupitelé či úředníci píší stížnosti a rozhořčené e-maily šéfredaktorům, jak to přehnali, jak lžou, jak by to měli napravit… Sice uleví svým emocím, nicméně nedosáhne ničeho. Řešení přitom existuje, jen je nutné si o ně kvalifikovaně říct. Problematikou se zabývá tiskový zákon č. 46/2000 Sb.

PRÁVO NA ODPOVĚĎ (§ 10)

Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby (starosty, zastupitele, úředníka), anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby (tedy také obce), má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.

V případě, že by odpověď nebyla otištěna, lze se domoci této povinnosti soudní cestou. Tedy nepomohou stížnosti a žádosti, aby novináři uvedli tvrzení na pravou míru, ale je nutné adresovat deníku žádost tohoto znění:

Redakce (vydavatel) XY (adresa)

Žádám, aby byla ve smyslu § 10 zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) uveřejněna moje odpověď na sdělení obsažené v článku ABC ze dne…

Ze žádosti o uveřejnění odpovědi musí být zřejmé, v čem se skutkové tvrzení, obsažené v uveřejněném sdělení, dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby.

Návrh znění odpovědi:

Text odpovědi

podpis

Text odpovědi nemůže být jakýkoli, zákon stanovuje určité meze, a to takto:

1. Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se uveřejněné tvrzení uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje.

2. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení.

3. Je-li napadána jen část sdělení, pak musí být úměrná této části.

4. Z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí.

O odpověď nelze žádat opakovaně.

Pozor na lhůtu: Žádost o uveřejnění odpovědi musí být vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění napadeného sdělení v periodickém tisku, jinak právo na uveřejnění odpovědi zaniká.