Příběh k nevíře, aneb kdo je kdo

Přemýšlela jsem, kde začít. Ale je opravdu nutné se vrátit o několik let nazpět, aby obraz celého příběhu byl úplný, ne jen jeho konec.

Na OÚ jsem začala pracovat, když starostou byl Ing. Jelínek. Měla jsem za úkol připravit Czech Point, vymáhat pohledávky…… Bylo pro mě naprosto nutné spolupracovat s účetní obce, paní Kaščákovou. Myslím si, že atmosféra na úřadě byla uvolněná, přátelská a naprosto bezkonfliktní. Byla to radost v tomto kolektivu pracovat.

Před koncem mandátu ještě nechal za dotační peníze  pan Jelínek opravit stodolu, která sloužila mimo jiné i ke skladování nebezpečných odpadů. Součástí projektu bylo i  kolem stodoly místo vydláždit, oplotit, přivézt kontejnery na odpad a tak by vzniklo – Drobné sběrné místo. A tady vznikly komplikace, protože obyvatelé z okolních domů si mysleli, že zde vznikne smetiště plné potkanů. Projekt se dokončil za paní starostky Šomodíkové. Místo je dnes uklizené, potkani se nekonají a obyvatelé se jistě už nezlobí.

Blížil se konec volebního období a Ing. Jelínek už nechtěl dál kandidovat na starostu. Proto paní Kaščáková se svým mužem sestavili kandidátku, kde v čele byla paní Šomodíková.

Po nástupu paní Šomodíkové na post starostky ( místostarostou byl na návrh paní Šomodíkové zvolen pan Kaščák ), odešla uvolněná nálada a klid, kolektiv byl rozvrácen, nastoupil strach a nedůvěra. Už se nechodilo na úřad s radostí. Během roku odešlo i ze ZO šest členů ( později dalších sedm členů ZO, takže v zastupitelstvu zůstalo pouhých 9 z 11 členů, z toho 2 ani v obci nebydleli ).

Pan Kaščák prosadil přes odpor paní starostky úpravu kotlů na tuhá paliva na poloautomaty, pro snadnější obsluhu a hlavně z důvodu úspory cen za uhlí. Dál přes odpor paní Šomodíkové  se upravila plocha před rybníkem. Ale to už spory mezi Kaščákovými a starostkou vrcholily, nastala šikana a nakonec i vydírání paní Kaščákové. Během půl roku byla paní Kaščáková naprosto psychicky na dně, zhubla 10 kg, začala mít zdravotní problémy, vysoký tlak, začala trpět nespavostí a nechutenstvím. Typické stresové syndromy.  Nejednou mě  prosila, abych přišla do práce dříve, že se paní Šomodíkové bojí. Podotýkám, že jsem byla svědkem všech těchto nepravostí, a byla jsem ochotna svědčit u soudu ve prospěch paní Kaščákové.

Protože situace byla neúnosná, rozhodl se pan Kaščák, řešit tuto situaci na zastupitelstvu obce.

Proslov pana Kaščáka na ZO přesně vystihl, co se na úřadu dělo:

Vážení zastupitelé, Vážení občané.

Je mi velice líto, že jsem musel dát podnět ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce, ale má občanská a morální povinnost je, uvědomit a sdělit veřejnosti a zastupitelům vše závažné, co se na obecním úřadě odehrálo během posledních měsíců. Protože se obcí nesou různé spekulace všeho druhu, pokládám za nutné uvést vše na správnou míru, to znamená říci vše po pravdě veřejnosti. Již v květnu jsem začal nabývat přesvědčení o tom, že paní starostka usiluje o zkompromitování mé osoby a to za to, že jsem byl podepsán jako jeden z osmi zastupitelů pod tím, aby se vyplatila finanční náhrada za nevyčerpanou dovolenou panu Jelínkovi. Do tohoto okamžiku vše fungovalo bez problémů a kdykoli mě o to paní starostka požádala, ochotně jsem jí zastoupil na jednání Sdružení obcí Rýmařovska, na školení, či při odevzdání závěrečného vyúčtování dotace na Regionální Radě v Ostravě.

Od této doby se mnou přestala paní starostka komunikovat. Při snaze informovat se o nových záležitostech týkajících se chodu obce mě víceméně ignorovala, nebo mi poskytla zkreslené informace.

Nejzávažnějším krokem paní starostky, který mě donutil ke svolání dnešního zasedání, bylo to, že začala vyhrožovat paní účetní a mě, a to doslova, že buď odstoupím z postu místostarosty – bez udání důvodu, nebo, že jsem pracovně vytížen, anebo dá okamžitou výpověď paní účetní za hrubé porušení pracovních povinností, které měla porušit tím, že poskytla informaci zastupiteli obce. Tato informace se vztahovala k dotacím o které měla obec možnost žádat. Celou výhrůžku ještě podmínila tím, že o této záležitosti nesmíme nikde mluvit!!! Podle mého názoru se vše snažila utajit před zastupiteli a především před veřejností. Do druhého dne, to je 15.12.2011 chtěla mít naše rozhodnutí, zda odstoupím já, nebo paní účetní dostane okamžitou výpověď za hrubé porušení pracovní kázně. Má reakce byla taková, že jsem obvolal většinu zastupitelů a informoval jsem je o tom, co se stalo. Pokládal jsem to za povinnost, protože si myslím, že vyhrožování, vydírání a zneužití pravomoci veřejného činitele považuji za neslučitelné s morálkou každého občana, na tož tak starosty obce. Protože jsem svou rezignaci druhý den nepodal zaútočila paní starostka 16.12.2011 na paní účetní znovu. Na otázku kde má mojí rezignaci paní účetní odpověděla, že jí nepodám. Reakce paní starostky byla opětovně velmi nepochopitelná a hrubá. Doslova řekla, že dává paní účetní okamžitou výpověď. Paní účetní se začala bránit tím, že paní starostce řekla, že až bude mít výpověď v ruce, podá na ni trestní oznámení za vyhrožování a vydírání. Jednání paní starostky pokládám za absolutní nehoráznost a mafiánské způsoby jednání s lidmi.

Další věc, kterou Vám musím sdělit je to, že paní starostka odebrala klíče od místnosti starosty paní účetní s konstatováním, že si to nemá brát osobně. Beru to jako další porušení pravomocí paní starostky a především poškozování občanů při vyřizování různých záležitostí v nepřítomnosti starostky. V některých případech nebude obecní úřad fungovat tak, jak by fungovat měl a především jak fungoval až do tohoto rozhodnutí paní starostky.

Další nepochopitelná záležitost se týká dotací, které by jsme měli řešit ku prospěchu a spokojenosti našich voličů. Na můj názor udělat v obci anketu a tudíž se zeptat všech občanů, které já, jako zastupitel zastupuji a které v žádném případě nechci obcházet, mi bylo z úst paní starostky sděleno, že je to doslova nesmyslná anketa. S tímto názorem já zásadně nesouhlasím a proto mám potřebu Vás informovat. Především mě to utvrzuje v tom, že si paní starostka chce za každou cenu prosadit svůj názor jen podle svého rozhodnutí, aniž by se ujistila, zda je to názor většiny občanů. Mé názory většinou nechtěla slyšet, nebo je okomentovala různými poznámkami. O tom se řada z vás mohla přesvědčit na posledním veřejném zasedání, kde paní starostka ironicky podotkla, že pan místostarosta má jiný názor na zmíněnou dotaci něž ona. Dále mi paní starostka zakázala vstup do kotelny, s odůvodněním, že tam nemám co dělat. Jelikož se upravil kotel na poloautomat, tak jsem ho tam chodil kontrolovat a seřizovat.

Dalším důvodem k zamyšlení je také to, že v průběhu našeho působení ve funkci podalo rezignaci na svůj mandát již 6 zastupitelů. Můžeme se pouze domnívat co bylo jejich skutečným důvodem k odstoupení.

                                                              Ján Kaščák, místostarosta

Co k tomu dodat. Na veřejném zasedání se většina zastupitelů přiklonila k paní starostce s tím, že je to občansko-právní spor a že to zastupitelé nemají co řešit. Zajímavé je, že ji pan Šebesta a paní Kyselová poté nabízeli, že se má na ně obrátit, pokud bude nějaký problém s paní starostkou. Věděli tedy, že paní starostka se nechová tak, jak se sluší na představitele obce. To je docela pokrytecké. Já si myslím, že byla povinnost tuto situaci řešit.

Na protest, že pan Kaščák neodstoupí ze své funkce, podala starostka rezignaci sama. Když zjistila, že ji v bývalém zaměstnání nechtějí, ocitla se na ÚP, jako uchazeč o zaměstnání. A to bylo, dle jejích slov velmi potupné. Proto dala dohromady všechny hlavy, co byly na její straně, na jednání ZO pana Kaščáka odvolali a starostování se opět ujala paní Šomodíková.

Mě dala najevo, že tam důchodce nechce – jasně jsem jí řekla, že se nechová jak má a neuvědomuje si důsledky  ( slova starostky: důchodci mají sedět doma na p…. a počítat vnoučatům zuby ), že bude vyhlášeno výběrové řízení. To samozřejmě žádné nebylo, protože už bylo předem rozhodnuto, kdo tam bude. Vůbec mě to nemrzelo, jelikož s paní starostkou bych  spolupracovat prostě nedokázala. Než jsem se přistěhovala do Lomnice, pracovala jsem jako technik BOZP ve slévárně a vedoucí personálního odd. Denně jsem musela jednat s mnoha lidmi od ředitele po dělníky, řešit různé situace a mohu říci, že s takovými způsoby jednání jsem se ještě nesetkala.

A tak tam paní Kaščáková zůstala sama, na pokraji psychického a fyzického zhroucení a musela snášet další ústrky. K tomu se pak přidaly problémy doma a vše vyústilo ve dvojnásobný pokus o sebevraždu.

I toto paní starostka zlehčuje, protože vykládá, že to bylo dobře naplánované divadlo. Opravdu úděsný cynismus.  Platí u ní, jako věřící: „Miluj bližního svého i kdyby byl zavržení hoden“?

Není pravda, že neunesla to, co provedla, ale neunesla všechno dohromady. To, co předcházelo, ale i to, co následovalo. V této souvislosti je třeba se i  ptát, jak pracoval finanční výbor.

Co se stalo, za to si ponese odpovědnost sama. Odsoudit ji má právo pouze soud. Dokud se tak nestane, je třeba na ni pohlížet jako na nevinnou a ne roznášet různé řeči vytržené z kontextu celého příběhu.

Své pohnutky a svůj pohled na věc Vám poví sama paní Kaščáková v dalším povídání.