Přispěvatelům

Již brzy by měl „Občan Lomnice“ vyjít tiskem. Aby informace byly přístupné i těm co nemají internet. Budou to asi jen vybrané články. Prosím tímto přispěvatele, aby dokončili své rozepsané články a aby se podíleli svými nápady na formě tiskové podoby. Třeba, co by tam být mělo, co nemělo, co přepracovat, co dopracovat atp.
Děkuji