Dům seniorů v „kasárnách“

Projekt: Bydlení pro seniory hotelového typu v Lomnici u Rýmařova.

Tak jsme 2.12. měli pracovní schůzku s investorem, který má zájem v bývalých kasárnách postavit Dům seniorů. Velmi krásný projekt, spousta pracovních příležitostí pro občany Lomnice, ale bohužel se nesetkává s pozitivním přijetím u některých zastupitelů. Jako základním důvodem pana místostarosty proč ne,  je velká obava z toho, aby nedošlo ke zneužití daných prostor k tomu, že se tam místo seniorů ubytují různé sociální případy. Ano, teoreticky je to možné, ale myslím si, že by investor byl sám proti sobě. Připadá mi, že je to vykonstruovaný důvod, kterému vnitřně nevěřím, protože pokud by chtěl investor ubytovávat sociálně slabé, udělá to již teď a nesnaží se daný prostor změnit (vize objektu je vidět na obrázcích).

Zatím jsme to my, zastupitelé, kteří brání realizaci tohoto projektu. Už skoro rok. Zkoušíme to tím, že děláme obstrukce v územním plánu.

7 thoughts on “Dům seniorů v „kasárnách“”

 1. Mě by zajímalo, proč tato akce nebyla zpřístupněna široké veřejnosti. Nejde jen o názor místostarosty Jurovice. Třeba by se to lidem líbilo a v budoucnu by tam někteří chtěli bydlet, již jen proto, aby nebyli daleko od místa, kde prožili kus života a přitom by o ně bylo postaráno.
  Nebo by se do toho pustil raději sám pan MVDr.Jurovic?

 2. Aby do tak krásného areálu někdo nastěhoval nepřizpůsobivé občany, to by musel být padlý na rozum.

 3. Budeme tak dlouho otálet a házet klacky pod nohy investorům, až se naštvou, nechají to tak, a schválně tam nastěhují přistěhovalce z kvót. Tomu by nezabránil ani pan MVDr. Jurovic. Zajímalo by mě, o co mu doopravdy jde. Že by raději mešitu než důchodce? Nebo, že by jen chytl alergii na seniory od paní starostky? Když už mají tolik společných bacilů z jedné kanceláře? I to je možné… 🙂

 4. Proč neuděláme místní referendum?

  Otázka: Je přípustné konání místního referenda o změně územního plánu obce (zejména z pohledu posouzení, zda se nejedná o případ, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení, a tedy o případ, kdy je konání místního referenda nepřípustné)?

  Odpověď: V místním referendu se podle § 6 zákona o místním referendu rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce. Zároveň výsledek referenda, ať je jakýkoliv, může zavázat obec pouze v oblasti samostatné působnosti. Na úseku územního plánování, kde dochází k určitému prolínání samostatné a přenesené působnosti obce (pořizován je územní plán v působnosti přenesené, zatímco schvalování návrhu územního plánu, resp. jeho vydání zastupitelstvem, je výkonem samostatné působnosti), lze uvedený závěr podpořit odkazem na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 13. března 2007, sp. zn. I. ÚS 101/05, z něhož vyplývá, že pokud je územní plán ve stádiu návrhu, nebrání konání místního referenda ani ustanovení § 7 odst. písm. e) ani jiné ustanovení zákona o místním referendu.
  Přípustnost konání místního referenda v otázkách územního plánování nelze vyloučit ani s odkazem na ustanovení § 7 písm. e) zákona o místním referendu, podle něhož nelze místní referendum konat v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje v zvláštním řízení. Ústavní soud v této souvislosti konstatoval, že schvalování územně plánovací dokumentace je v podstatě rozhodováním zastupitelstva obce (§ 84 odst. 2 písmeno b) zákona o obcích) v samostatné působnosti o záležitostech spojených s působností přenesenou.
  Územně plánovací dokumentace je totiž výsledkem procesu probíhajícího v přenesené působnosti obce a v samostatné působnosti je jen schvalována.

  Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 13. března 2007, sp. zn. I. ÚS 101/05 (dostupné na http://www.judikatura.cz, pod evidenčním číslem 2809)

 5. Dnes jsem se doslechla, že chci vystěhovat důchodce z Lomnice do prostoru „kasáren“. Je to zvláštní představa, ale můj záměr toto jistě není. Výstavbu domu seniorů v kasárnách vidím pouze jako velkou příležitost dát práci lidem z Lomnice a možnost, jak přilákat mladé lidi do Lomnice (být jiní než okolní vesnice a mít mladým co nabídnout). A kdyby se podařilo prostředí kasáren dále upravit i pro sportovní vyžití, přineslo by to i odpočinkovou zónu pro mladé lidi a děti (kolečkové brusle, cyklosporty, stánky s občerstvením).

 6. Proč by měl někdo někoho do něčeho nutit? Tomu nerozumím. Každý má právo na svoji volbu. Když se tam budu chtít ubytovat, tak to udělám, když ne, tak mě k tomu nikdo nepřinutí. Rozhodně ale lepší volba, než skončit svůj život v LDN. Díky, to tedy nechci.

Komentáře nejsou povoleny.