První zasedání – 1. část – Úvod

Večer 6.11.2014 byl před obecním úřadem shluk lidí, kteří čekali na první zasedání zastupitelstva. V tomto období se již brzo stmívá. Povídali si. Konečně se otevřely dveře a lidé mohli vstoupit. Lidé stále přicházeli a nakonec jich tam bylo tolik, že ani židličky nestačily a musely se shánět dodatečně.

První zvláštnost zasedání byla hned v úvodu. Zpravidla první zasedání vedl nejstarší člen zastupitelstva až do okamžiku zvolení starosty. Potom zasedání vedl starosta. Paní Šomodíková se však chopila vedení schůze ihned. Asi je to dnes již jinak. Úcta ke stáří se vytrácí nejen z politiky… Padala nějaká slova s paragrafy a odstavci. To asi kvůli liteře zákona a vážnosti situace. Pak návrh programu… Navržený program byl schválen.

První bod – počet místostarostů.

Paní exstarostka vysvětlila proč potřebuje dva místostarosty a kdo konkrétně se jimi stane. Má to být  MVDr. Aleš Jurovic pro dotace a pan Josef Šebesta jako zástupce starostky. Lidé v sále se po sobě koukali trochu zmateně, ne kvůli bodu dvou místostarostů, ale proto, že ještě ani nebyl zvolený starosta a již se rozdávaly funkce místostarostů. Takový pocit, jako když vám někdo prozradí vraha hned na začátku detektivky. Proč jsem do toho kina šel… Takže nám naivním došlo, že vše je již dohodnuto, starosta, místostarostové i výbory. Stačilo tedy jen oznámit, koho tím paní Šomodíková pověřila a mohli jsme jít domů. Ale vraťme se do sálu. Dva místostarostové se nelíbili panu Jelínkovi. Uvedl jasné argumenty, že ubývá lidí v obci, ubylo zastupitelů a že je to docela přepych. Paní Šomodíková svůj návrh obhájila argumentem „ve Václavově mají taky dva“ a že to obec nebude stát nic navíc (alespoň zatím). Koalice si to sama odhlasovala. Na otázku občana, co tedy bude dělat starostka, odpověděla „Nic“.

Ve Václavově mají opravdu dva místostarosty, ale z jiného důvodu, jako spojení dvou protistran. Obec Rýžoviště, má přes 600 lidí a zvládne to starostka s místostarostou sami. Pro nás občany je důležité, že je tam alespoň jeden, který má schopnosti vyznat se v odborné práci starosty a doufejme, že se panu Jurovicovi podaří něco vymyslet, vyběhat a dotáhnout a my se brzy projdeme po novém chodníku.

Příště 2. část – Volba starosty.