První zasedání – 2. část – Volba starosty

Všichni v sále již věděli, kdo se stane dnes starostkou. Přesto se nikdo nenudil. Šlo o to, jak to bude vypadat. Je to přece jedno z nejzásadnějších a nejzodpovědnějších rozhodnutí zastupitelstva. „Vybrat ze svého středu nejlepšího kandidáta na starostu.“

Možná však někde ve filmu, ale ne u nás v Lomnici. Paní starostka vyzvala pana místostarostu Šebestu, aby učinil návrh.

„Navrhuji paní Annu Šomodíkovou“.

Bohužel jsme se nedozvěděli proč, čekal bych využití situace plného sálu lidí k obhajobě návrhu. Například prezentace úspěchů, co se jí povedlo v minulém volebním období, kam směřují její vize atp. Z cílem získat váhající členy zastupitelstva. Pro širší podporu. Vypadá to lépe, když nemá starosta rozhodující hlas sám o sobě. Alespoň pokus by se cenil, jako snaha komunikovat.

„Má někdo jiný návrh? “

Ano, má. Kdo to tu zdržuje? Nejmladší zastupitelka paní Olga Grézlová si dala tu práci, aby si našla ideální vlastnosti starosty a ty přednesla zastupitelům k úvaze, s vlastním návrhem kandidáta nejbližšîho ideálu, paní Pavlínu Kocourkovou. Asi málokdo bude vyhovovat tomuto ideálu, ale je dobré, že o tom někdo takto přemýšlí. Taky si za to vysloužila velký potlesk.

No a hned nato došlo k největšímu trapasu večera. Na to se však musím nadechnout a pokračovat budu příště.